DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. května 2019

Home » » Recenze/review - DISMEMBERED CARNAGE - Blasphemed Betrayal (2019)

Recenze/review - DISMEMBERED CARNAGE - Blasphemed Betrayal (2019)


DISMEMBERED CARNAGE - Blasphemed Betrayal
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Několik postav, sklánějících se nad umírajícím. Nová videa a fotky, které nikoho nebudou zajímat. Kaluž krve, utrpení ve tváři. Lidské hyeny, kterým smrdí z tlam. Smrt v přímém přenosu už dávno nikoho nešokuje. Naložíme tělo do sanitky, nemůžeme odehnat dav. Hnilobné procesy dávno začaly. Mrtví by mohli vyprávět.

Když poslouchám druhé album amerických death metalistů DISMEMBERED CARNAGE, stále nemůžu vyhnat z hlavy podobné myšlenky. Možná kvůli tomu, že jsem něco podobného před několika hodinami opravdu zažil. Jakoby ve mě kapela a jejich hudba probouzela temné nálady. Je to pro mě známka toho, že se jedná o dobrý smrtící kov.


DISMEMBERED CARNAGE letos předkládají velice dobře zahraný death metal staré školy. Člověk má opravdu pocit, že je znovu na Floridě, někdy v devadesátých letech. Ve skladbách naleznete spoustu špíny, prašiviny, energie, tlaku, mokvajících těl i nenávisti. Líbí se mi zvuk, obal, ale hlavně nápady, které se mi ihned usadily v hlavě jako noční můry. "Blasphemed Betrayal" je zprávou z pradávných pohřebišť, výpovědí o utrpení, o hnusu, který je mezi lidmi rozšířen jako mor. Kapela si pohrává s temnými a chladnými náladami jako patolog se svým skalpelem. A hlavně, pro mě se zde odehrává hrozně důležitá věc, já jim jednotlivé songy věřím. Až jednou zase potkám dav čumilů, kteří touží po krvi, tak jim novinku "Blasphemed Betrayal" pustím pořádně nahlas. Aby věděli, že smrt jednou dožene každého, aby si uvědomili, že se rozpadnou v prach. Skvělý prašivý death metal, který vás spálí na popel! 


Asphyx says:

Several people bend down over the dying person. New videos and photos that won't interest anyone. The pool of blood, suffering in the face. Human hyenas, who stink from the mouth. Death in the live transmission is no longer shocking for anyone. We load the body into the ambulance; we can't get rid of the crowd of people. Putrefying processes have already begun. The dead could talk about it.

When I listen to the second album of US death metalists DISMEMBERED CARNAGE, I still can't put out of the head such thoughts. Maybe because I really experienced something like that a few hours ago. As if the band and their music were awakening dark moods in me. It's a sign to me that this is good death metal.

This year DISMEMBERED CARNAGE is presenting a very well-played old school death metal. You really feel as if you were back in Florida sometime in the 1990s. You can find lots of dirt, energy, pressure, moist bodies and hatred in the songs. I like the sound, the cover art, but especially the ideas that immediately settled in my head like nightmares. "Blasphemed Betrayal" is a message from ancient burial grounds, testimonies of suffering, disgust that is spread among people as plague. The band plays with dark and cold moods as a pathologist with his scalpel. And most importantly, for me here is an essential thing, I believe in the individual songs. Highly putrid death metal that will burn you to ashes!

Tracklist:
01. As Jesus Burns
02. Denial of Christ
03. Your Lord Dismembered
04. The Unholy Crucifixion
05. Pastor of Disease
06. Devour in the Tomb
07. Fester in the Grave
08. Rape the Priest
09. Morbid Molestation
10. Into the Eternal Underworld

band:

Joey Marks - Guitar

Damien Walters - Vocals/Live Guitar
Kyle Wallinger - Drums


Share this games :

TWITTER