Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. května 2019

Home » » Recenze/review - PISSGRAVE - Posthumous Humiliation (2019)

Recenze/review - PISSGRAVE - Posthumous Humiliation (2019)


PISSGRAVE - Posthumous Humiliation
CD 2019, Profound Lore Records

for english please scroll down

Kompostování lidských ostatků má svá jasná pravidla. Pokud nejste příznivci spalování těl, tak vám nic jiného nezbývá. Naporcovat, proložit hlínou a beznadějí. Když jsou kolem všichni živí zlí a oškliví a ve stádiu rozkladu, tak se stává vaše práce posláním. Choroby vzniklé tlením, proti nim jste již odolní. Zbývá si zvyknout na nasládlý pach a hejna much, vznášejících se jako svědomí kolem. Zvedáš sekáček na maso a přidáváš volume na svém přehrávači.

Tady, několik metrů pod zemí, kde se na nějaké ty nečistoty nehledí, je hudba PISSGRAVE doslova povinností. Má v sobě totiž přesně namíchaný poměr všech undergroundových ingrediencí. Hniloba, hluk, smrt, temnota a chlad. To vše zabalené v neskutečně bolestivém zvuku. Obal s rozdrcenou tváří připomíná, stejně jako jednotlivé skladby, srážku s náklaďákem ve vysoké rychlosti. Stali jsme se jen kusy bezcenného masa.
"Posthumous Humiliation" je přímým úderem, hudbou bez zbytečností, ohlodanou úplně na kost. Starý prašivý death metal (vlivy DEICIDE, CARCASS, INFESTER, INCANTATION) napěchovaný v hodně energickém obalu a se sóly jako z nejstarších desek SLAYER. Zpočátku budete trpět, songy pro vás budou nepříjemné a nechutné. Postupem času, až se vše usadí jako zaschlá krev, teprve potom na povrch vynikne morbidní krása pitvaných těl. Vše je odporné, šokující právě svojí "obyčejností" a uvěřitelností. Nevím kolik z vás doopravdy navštívilo někdy ráno pitevní sál, ale věřte tomu, že podobných nálad je na albu velké množství. Pokud máte jako já po krk dnešní umělé produkce, rádoby tvrdých póz, tak neváhejte. Dostanete pořádnou porci syrového death metalu, který jen tak neomrzí. PISSGRAVE jsou jako sochaři smrti, kteří vytvořili šokující hnusné dílo, bez kterého nebudete chtít žít. Absolutní zlo, totální underground a SMRT, která se ze strachu krčí někde v koutě. Vynikající masakr!
Asphyx says:


Composting of human remains has clear rules. If you are not a fan of burning of death bodies you have nothing else to do. Slice, spill some clay and hopelessness. When everywhere are evil and ugly people who are in the process of decay then your job becomes your mission. Diseases which came up because of the induction are not dangerous to you. You just need to get used to the smell and flock of flies floating around like a conscience. You pick up a meat cleaver and add the volume on your player. 

Here, a few metres below the ground, where they do not care about some dirt, the music by PISSGRAVE is literally a duty. It has exactly the right mixture of all the underground ingredients. Rot, noise, death, darkness and coldness. All packed in incredibly painful sound. The cover with crushed face reminds me (just like the songs) of high-speed lorry crush. We became just pieces of worthless meat. 

“Posthumous Humiliation” is a direct strike, music without any uselessness, gnawed completely to the bone. Old dusty death metal (influenced by DEICIDE, CARCASS, INFESTER, INCANTATION) packed in a very energetic cover and with solos like the oldest SLAYER records. At first you will suffer, songs will be unpleasant and disgusting for you. Over time, when everything settles like dried blood, then the morbid beauty of dissected bodies will emerge. Everything is disgusting, shocking for its “ordinarity” and believability. I do not know how many of you have ever visited the autopsy room in the morning, but believe that there are a lot of such moods on the album. If you, like me, do not care about today´s artificial production and “hard” faces, then do not hesitate. You get a good portion of raw death metal that just doesn't get tired. PISSGRAVE are like sculptors of death who have created a shocking art and you cannot live without it. Absolute evil, total underground and DEATH which is so afraid that it is shouting with fear in a corner. An excellent massacre!


Tracklist:
01. Euthanasia
02. Canticle of Ripping Flesh
03. Funeral Inversion
04. Catacombs of Putrid Chambers
05. Into the Deceased
06. Posthumous Humiliation
07. Emaciated
08. Celebratory Defilement
09. Rusted Wind

Share this games :

TWITTER