DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 9. května 2019

Home » » Recenze/review - SEPOLCRO - Amorphous Mass (2019)

Recenze/review - SEPOLCRO - Amorphous Mass (2019)


SEPOLCRO - Amorphous Mass 
EP 2019, Dismal Fate Records and Unholy Domain Records

for english please scroll down

Nad shnilou mršinou se vznáší hejna much. Některé části jsou již ohlodány na kost, jiné odpadávají v dlouhých cárech. Červi se zmítají jako klubka malých háďat. Vytřeštěný obličej dává na vědomí, že mrtvola zažila v posledních chvílích něco hodně děsivého. Zápach je cítit daleko a jediným smyslem, který si ještě nepřišel na své, tak je sluch. Pro doplnění celé morbidní atmosféry doporučuji nové EP italských death metalistů SEPOLCRO. Tahle kapela moc dobře ví, o čem je reálná, špinavá smrt.

Mám pocit, že se na mě z reproduktorů hrnou litry páchnoucí krve. Italští maniaci se inspirovali v pradávných dobách, kdy býval smrtící kov ještě prašivý, temný, ošklivý a zlý, mokvající, načichlý sírou a rezavý jako ostří nože nalezeného po vraždě."Amorphous Mass" je přesně tím druhem death metalu (inspirovaného třeba INCANTATION, ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM), který mám tolik rád. Staré postupy, spousta zlých nálad, skvělý devastující zvuk, několik kilo morbidních nápadů a vokál jak vytažený z čerstvého hrobu. SEPOLCRO se s ničím nepářou, otevírají další kobky způsobem, který nenechá nikoho na pochybách - ano, zde se hraje pravý death metal! Pět skladeb, pět hřebů i do vaší rakve. Démoni se probouzejí a zděšeni vlastními činy znovu umírají. Stejně jako já při každém dalším songu. Hroby se otvírají, víka od rakví praskají, umrlci se usmívají. Mám rád muziku, která ve mě probouzí emoce. A "Amorphous Mass"  je dle mého úsudku povedenou ochutnávkou, zkaženým kusem masa, podávaným na podnose z prašivých kostí. SEPOLCRO dokázali do nahrávky doslova narvat spoustu špíny, tlaku, temnoty a chladu. Ohledání mršiny hned získalo další rozměr. Smrt čeká na každého z nás a pokud chcete vědět, jakou mluví řečí, poslechněte si tohle EP! 
Asphyx says:

Flocks of flies are floating above a rotten carcass. Some parts have already been gnawed away to the bone. Others are falling off in long lines. Worms are tossing like a ball of small snakes. The staring face shows that the corpse has experienced something very scary in recent moments. The smell can be smelled far away and the only sense that has not yet come to your mind is hearing. To complement the whole morbid atmosphere I recommend the new EP of Italian death metal band SEPOLCRO. This band knows really well what the read and dirty death is about. 

I feel like litres of stinky blood are coming up from my speakers. These Italian maniacs were inspired by ancient times when the deadly metal was still dusty, dark, ugly and evil, gurling, smelled of sulphur and rusty as a knife blade after a murder.“Amorphous Mass” is exactly the death metal kind (inspired by INCANTATION, ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM) I like so much. Old practices, lots of bad moods, great devastating sound, a few pounds of morbid ideas and vocals which sounds like being form a fresh grave. SEPOLCRO don´t take any chances, they open other dungeons in a way which does not let anyone in doubt - yes, this is the real death metal! Five songs, five nails in your coffin. Demons are waking up, frightened with their own acts they are dying yet again. Just like me with each and every song. Graves are opening, coffin lids are cracking, death bodies are smiling. I like music which makes me feel many emotions. “Armophous Mass” is a great pieces of rotten meat which is served on a tray of dusty bones, at least in my opinion. SEPOLCRO managed to make their record full of dirt, pressure, darkness and coldness. The search of the carcass has immediately gained another dimension. Death is waiting for each of us and if you want to know what language does the death speak, just listen to this EP!


tracklist:
1. The Malevolent Mist 
2. Sulphurous Eruption From The Depths 
3. Unnamed Dimension 
4. An Ancient Summoning 
5. Amorphous Mass

band:
- Hannes: Drums and Vocals.
- Simone: Guitars and Vocals.
- Nor: Bass.

Share this games :

TWITTER