DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. června 2019

Home » » Recenze/review - OCTOBER TIDE - In Splendor Below (2019)

Recenze/review - OCTOBER TIDE - In Splendor Below (2019)


OCTOBER TIDE - In Splendor Below
CD 2019, Agonia Records

for english please scroll down

Kráčíme životem, zamotáni do pavučin vlastního osudu. Snažíme se předpovědět budoucnost, přitom nejsme srovnáni s vlastní minulostí. Toužíme po věcech, které jsou zbytečné. Nakonec zůstaneme jen sami se sebou, na smrtelné posteli se ukáže, kdo jaký žil život. Občas se stává, že na nás padne smutek a ani nevíme proč. Sledujeme pak padající listí, milosrdný déšť i chůzi dívek jdoucích ulicí. Jsme jen zrnkem písku v obrovském vesmíru. Rodíme se a umíráme, kruh je stále uzavřen.

Při poslechu desek švédských OCTOBER TIDE mívám snad pokaždé filozofickou náladu. Dokáží mě zpomalit, zklidnit, donutit se zamyslet. Novinka "In Splendor Below" není výjimkou. Je logickým pokračováním předešlých nahrávek, kouskem ledu zahraného v mezích melodic death doomového zákona. Jedná se opět o velmi povedenou záležitost."In Splendor Below" je albem plným velmi dobře zapamatovatelných melodií, mrazivou ozvěnou z opuštěných budov, smutkem, o kterém nevíte, odkud přišel. Je v určitých momentech inspirováno kapelami jako KATATONIA, OPETH, NOVEMBERS DOOM, RAPTURE (Finsko), ale i třeba starými nahrávkami DIMMU BORGIR, DARK TRANQUILLITY. Jednou, kdysi v zimě, jsem se řízl o led. Krev se smísila s vodou a sníh kolem dostal zvláštní rudou barvu. Podobně na mě působí i novinka "In Splendor Below". Jako bych se procházel bílou krajinou, nasával atmosféru smutku a spočinutí. OCTOBER TIDE jsou poctivě melancholičtí, zachmuření, vznešení. Zároveň svým způsobem syroví jako sychravý podzimní hřbitov. Dnes nikam nepůjdu. Zůstanu doma, ponořím se do stínů této desky a budu se snažit pochopit věčnost. Doom death metalová esence z ledu, tmy a smrti! Velmi dobře!Asphyx says:

We walk in life, tangled in the webs of our own destiny. We are trying to predict the future, but we are not resigned with our own past. We desire things that are useless. In the end, we will remain with ourselves, and on the death-bed will show who lived life. Sometimes it happens that sadness falls on us and we do not even know why. Then we watch the falling leaves, the merciful rain and the girls walking down the street. We are just a grain of sand in a big universe. We are born and dying, the circle is still closed.

I always have a philosophical mood when listening to the Swedish OCTOBER TIDE. They can slow me down, calm down, make me think. The new album "In Splendor Below" is no exception. It is a logical continuation of previous recordings, a piece of ice played within the limits of death doom law. It is again a very good thing."In Splendor Below" is an album full of very memorable melodies, a chilling echo from abandoned buildings, a sadness you don't know where it came from. It is inspired by bands such as KATATONIA, OPETH, NOVEMBERS DOOM, RAPTURE (Finland), but also by old DIMMU BORGIR, DARK TRANQUILLITY. Once in the winter, I cut myself by the ice. Blood mixed with water, and the snow around got a strange red color. Similarly feeling I have from album "In Splendor Below". As I am walking through the white landscape, sucked the atmosphere of sadness and rest. OCTOBER TIDE are honestly melancholic, grim, noble. At the same time, it is raw in its way as a chilly autumn cemetery. I'm not going anywhere today. I will stay at home, immerse myself in the shadows of this album and will try to understand eternity. Doom death metal essence from ice, darkness and death! Very good!Tracklist:
1. I, The Polluter (04:48)
2. We Died in October (04:58)
3. Ögonblick Av Nåd (04:44)
4. Stars Starve Me (06:09)
5. Our Famine (04:47)
6. Guide My Pulse (05:04)
7. Seconds (06:57)
8. Envy the Moon (06:23)

band
Alexander Högbom | vocals
Fredrik Norrman | guitars
Jonas Sköld | drums
Johan Jönsegård | bass
Mattias Norrman | guitars


Share this games :

TWITTER