DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. června 2019

Home » » Recenze/review - VIOLENTOR - Putrid Stench (2019)

Recenze/review - VIOLENTOR - Putrid Stench (2019)


VIOLENTOR - Putrid Stench
CD 2019, Infernö Records

for english please scroll down


Byl pátek a všichni  jsme byli naštvaní z práce. Během týdne jsme řešili spoustu nesmyslů, večer se báli podívat na televizní zprávy. Svět se dávno zbláznil a my s ním. Bylo na čase zapařit ve starém stylu. Nakoupíme pivo, vyzvedneme holky a ve starý opuštěný márnici nás nebude nikdo rušit. Chybí už  jen muzika a tu dodám já. Dnes budeme poslouchat orthodoxní thrashery VIOLENTOR. Italskou odpověď na stíny ze záhrobí.

Těžký boty, dlouhý vlasy, džísky pokryté nápisy slavných thrashových kapel. Metal si nevybírá, buď jej posloucháš srdcem a nebo vypadni! Novinka se nebývale povedla. Je prašivá, shnilá, načichlá sírou a velmi dobře se u ní paří. Je stará jako thrash metal sám. Jdu si lehnout do rakve a přidávám volume. Nemrtví by mohli vyprávět.


Na "Putrid Stench" se mi líbí jak zvuk, tak i obal. Obdivuji, že si kapela na nic nehraje. Thrash metal je zde podáván bez slitování, ovlivněný slavnými díly smeček jako SODOM, MOTORHEAD, VENOM, SPEEDWOLF, HOBBS ANGEL OF DEATH, SLAYER, punkem i šílenstvím. Album je opravdu jako stvořené pro páteční pařbu v opuštěné márnici. Nejvíc ji ocení fanoušci, kteří ještě nezapomněli, jak má znít poctivý, reálný, rezavý thrash metal. Nic nového pod sluncem, spousta postupů vám bude připadat povědomá, ale tím spíš si desku užívám. Mívám poslední dobou chvíle, kdy se chci odstřihnout od moderního světa, od přetvářky, klamu a pozérů. Musím si dát pivo, pustit podobnou hudbu, jakou hrají VIOLENTOR a zavzpomínat na časy, kdy ještě světu vládl opravdový metal. Italy si dovedu představit v malém klubu (a taky jsem je tam viděl), kde vše rozsekají na malé kousky. Hey Satane, slyšíš to? Tohle je ryzí thrash metal pro tebe! Velmi dobře!Asphyx says:

It was Friday and we were all mad from work. During the week we were dealing with a lot of nonsense, and in the evening we were afraid to watch TV news. The world has gone crazy long ago and we as well. It was time to party in the old style. We buy beer, pick up the girls and nobody will disturb us in the old abandoned morgue. Only music is missing and I will bring it. Today we are going to listen thrash metallers VIOLENTOR. An Italian answer to shadows from the grave.

Heavy boots, long hair, jackets covered with the patches of famous thrash metal bands. Metal doesn't choose, you listen to it with your heart or get out! The novelty is really good, is dusty, rotten, smeared with sulfur, and is very good for mosh-pit. It is old as thrash metal himself. I'm going to lie down in the coffin and add volume. The undead could tell you.I like both the sound and the cover of the "Putrid Stench". I admire the band doesn't play any roles. Thrash metal is served here without mercy, influenced by famous packs such as SODOM, MOTORHEAD, VENOM, SPEEDWOLF, HOBBS ANGEL OF DEATH, SLAYER, punk and madness. The album is really perfect for Friday's party at an abandoned morgue. Most appreciated by fans who have not forgotten how should to sound honest, real, rusty thrash metal. Nothing new under the sun, lots of procedures will make you feel familiar, but the more I enjoy the album. I have a time when I want to cut off from the modern world, from hypocrisy, delusion, and pose. I have to take a beer, play similar music like the VIOLENTOR and remember the times when real metal was still in the world. I can imagine those Italian guys in a small club (and I saw them there already) where they cut everything into small pieces. Hey Satan, can you hear that? This is pure thrash metal for you! Very good!

about VIOLENTOR on DEADLY STORM ZINE / o VIOLENTOR na DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. The Escalation 04:37 
02. Butcher the Holy Swine 02:58 
03. Burning Rage 03:42 
04. Pray to Die 03:06 
05. Hunter of the Anorexis 03:41 
06. Caustic Cutting 02:28 
07. Putrid Stench 03:15 
08. Scum of Society 03:05 
09. Destroy the Enemies 03:08

band:
Ale - Threat and Guitar
Ricca - Bass Backing Offences
Iago - Drums

Share this games :

TWITTER