DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. července 2019

Home » » Recenze/review - ENTHRONED - Cold Black Suns (2019)

Recenze/review - ENTHRONED - Cold Black Suns (2019)


ENTHRONED - Cold Black Suns
CD 2019, Season of Mist

for english please scroll down

Vždycky mě zajímalo, co se ukrývá pod povrchem. Rád a s chutí jsem odkrýval jednotlivé vrstvy země, oprašoval shnilé kosti, vyzvedával mrtvoly z hrobů. Rakve vyprávěly dlouhé příběhy o padlých kněžích. Pohřbeni s obrácenými kříži na prsou. S děsem ve tvářích, s knihami plnými zvrácených modliteb. Tenhle hrob mě lákal již dlouhá léta. Umístěn v rohu hřbitova měl na náhrobku krvavě vyvedený nápis ENTHRONED.

Poctivý black metal byl vždy o mrazivé atmosféře, o ledových riffech, o shnilé krvi, o rouhání, o bolesti. Belgičtí ENTHRONED tohle všechno vždy uměli na výbornou. Letošní novinka "Cold Black Suns" není výjimkou. Opět se jedná o album, které vás spálí na popel. Stačí si jen sednout a poslouchat. Jakoby po mé tváři stékala krev smíchaná se špínou. Tak na mě nahrávka "Cold Black Suns" působí asi nejvíce. Mým pokojem se prochází Satan, stěny se najednou stávají plátnem pro morbidní film a muzika burácí jako hrom. ENTHRONED jsou i letos inspirování kapelami jako BATHORY, ASCENSION, WATAIN, BLAZE OF PERDITION, FUNERAL MIST. Skladby jsou ostré, studené, s pestře temnou paletou nálad. Vznešené, zároveň syrové a surové. Album je až po okraj narváno okultními rituály a smrtí. Pokud věříte v opravdové, hnusné a ošklivé peklo, neměla by deska uniknout vaší pozornosti. Doporučuji poslouchat ve vlastnoručně vykopaném hrobě, případně po nějakém filmu o inkvizici. Mám pocit, že mi někdo vyřezává úzké proužky kůže ze zad, rány zasypává solí a proklíná mě na několik pokolení. Asi se vydám znovu na hřbitov odkrýt další hrob, další svědectví o black metalu. Poklekněte, Smrt a Satan přicházejí! Skvělé album!Asphyx says:

I've always wondered what's under the surface. I liked to uncover the layers of the earth, cleaning the rotten bones, picking up the corpses from the graves. Coffins told long stories of fallen priests. Buried with inverted crosses on chest. With scared faces, with books full of perverted prayers. This grave has tempted me for years. Placed in the corner of the cemetery, the bloody name ENTHRONED was on the tombstone. 

Honest black metal has always been about a chilling atmosphere, ice riffs, rotten blood, blasphemy, pain. The Belgian ENTHRONED have always done it all well. This year's album "Cold Black Suns" is no exception. Again, this is an album that will burn you to ashes. All you have to do is sit and listen.


As if blood, mixed with dirt ran down my face. The song "Cold Black Suns" seems to work like this for me. Satan passes through my room, the walls suddenly becoming a canvas for a morbid film and the music roars like thunder. ENTHRONED are inspired by bands like BATHORY, ASCENSION, WATAIN, BLAZE OF PERDITION, FUNERAL MIST. The songs are sharp, cold, with a brightly dark palette of moods. Noble and at the same time raw. The album is full of occult rituals and death. If you believe in true, ugly hell, so this album should not escape to your attention. I recommend listening it in a self-dug grave, or after some film about the Inquisition. I feel like somebody carries narrow strips of skin from my back, blows salt on my wounds and curses me for several generations. Probably I'll go back to the cemetery to uncover another grave, another testimony about black metal. Kneel, Death and Satan Come! Great album!

TRACKLIST
01. Ophiusa
02. Hosanna Satana
03. Oneiros
04. Vapula Omega
05. Silent Redemption
06. Aghoria
07. Beyond Humane Greed
08. Smoking Mirror
09. Son of Man

band:
Nornagest: Lead Vocals & lead Guitars - Norgaath: bass & vocals - Neraath: lead Guitars & vocals - Shāgāl: Guitar - Menthor: Drums


Share this games :

TWITTER