DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. července 2019

Home » » Recenze/review - MANIPULATION - Mind Control Ultra (2019)

Recenze/review - MANIPULATION - Mind Control Ultra (2019)


MANIPULATION - Mind Control Ultra
CD 2019, Satanath Records

for english please scroll down

Dva roky jsem před lety na civilní službě vozil mrtvá těla na pitevnu. Ošklivé bouračky, sebevrahy s děsem v očích, utopence, smrdící bahnem. Toulal jsem se nemocničními chodbami, přihlížel nekonečným pitvám. Znám mnoho podob smrti a kolikrát jsem měl co dělat, abych se z toho nezbláznil. Nakonec mi vždy pomohla dobrá extrémní hudba. Se sluchátky na uších vypadalo všechno tak nějak lépe, příjemněji. 

Když jsem poprvé slyšel novou deskou polských death metalistů MANIPULATION, měl jsem najednou zase pocit, že před sebou tlačím několik metrů pod zemí vozík s mrtvým tělem. Atmosféra celé nahrávky je hodně podobná. Jako bych se vrátil v čase a umýval si ruce po spalování částí amputovaných těl. Album působí stejně syrově, mrtvolně, chladně a temně.
"Mind Control Ultra" je nahrávkou, která je postavena na pevných klasických death metalových základech. Ty dále kapela rozvíjí, obohacuje o modernější prvky, nebojí se ani lehké progrese. Vše neskutečně řeže, riffy jsou bolestivé, přesně zacílené do těch nejcitlivějších oblastí. Kráčím pod umělým nemocničním světlem a krve by se ve mě nedořezal. Už týden mrtvé tělo najednou promluvilo a začalo pařit do stejného rytmu jako já. MANIPULATION si dali se vším velkou práci a neponechali nic náhodě. Vynikající, drsný je zvuk, obal také zaujme. O nápadech netřeba psát, těch je na "Mind Control Ultra" tolik, že na povrch vylezou až po několikátém poslechu. Dnes již nejsem v nemocnici zaměstnán, ale pokud si budu chtít zavzpomínat na smrt, tak si album pokaždé rád a s chutí pustím. Má v sobě totiž velký náboj, drive, sílu, temnotu a hnis. Takhle nějak si představuji skvělé patology, které si místo skalpelů vzali do rukou hudební nástroje! Mrtví se jednou stejně vrátí, aby pomstili všechny křivdy! Skvělý počin!

Asphyx says:

Two years ago, in civilian service, I carried dead bodies to the autopsy room. Ugly chunks, suicides people with horror in their eyes, drowned people stinking of mud. I wandered through the hospital corridors, watching the endless autopsies. I know many forms of death and many times I have had to do a lot to get out of it and not to become crazy. At last always helped me good extreme music. With headphones, everything looked better, more pleasant.

When I first heard the new album of Polish death metallers MANIPULATION, I suddenly felt like I was pushing a trolley with the dead body a few meters under the ground. The atmosphere of the whole recording is very similar. As if I came back in time and washed my hands after incinerating amputated parts of the bodies. The album have a same impact is raw, deadly, cool and dark."Mind Control Ultra" is a recording that is built on solid classic death metal bases. They are further developed by the band, they enriching them with more modern elements, not even afraid of light progression. Everything cuts incredibly, riffs are painful, precisely targeted to the most sensitive areas. I walk under the artificial hospital light and the blood would not be cut in me. Suddenly, the one week dead body had spoken and started to beat the same rhythm as I did. MANIPULATION has done a lot of work with everything and left nothing to chance. Excellent, harsh sound, the cover also impresses. There is no need to write about ideas, so many of them are on “Mind Control Ultra” that they will only come to the surface after several listening. I am no longer employed in the hospital today, but if I want to remember death, so I like to play this album. It has a great charge, drive, strength, darkness and pus. This is how I imagine great pathologists who have taken musical instruments into their hands instead of scalps! The dead will come back once to avenge all grievances! Great work!TRACKLIST
1. Instruments Of Change
2. Worshipers Of Mirage
3. Slaves Of The System
4. From The Inside
5. MK-Ultra
6. Limits
7. Energy Of The Universe
8. The Skull With Acid In Eye
9. Room 216
10. Trample The Weak
11. RFID
12. Tale Told By An Idiot

band:
Rado.Slav, Kriss, Bysiek, Vulture

Share this games :

TWITTER