SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 16. srpna 2019

Home » » Recenze/review - DECEITOME - Flux of Ruin (2019)

Recenze/review - DECEITOME - Flux of Ruin (2019)


DECEITOME - Flux of Ruin
CD 2019, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Mrtvolná nálada čerstvých hrobů. Temný otisk vzpomínek, chlad a strach. Tělo, zmítající se v dřevěné rakvi. Tichý křik, nikdo jej neslyší. Pohřbení zaživa vyvolává vždy spoustu otázek. Co přijde po smrti? Je přirozené umírat s děsem ve tváři? Kdy nastane okamžik zlomu a vydechneš naposled? Najednou je ticho. Šílené chorobné ticho. Vstoupil si právě mezi nemrtvé a první, co jsi zaslechl, tak bylo nové EP estonských death metalistů DECEITOME.

Jedná se o pěti skladbové chrastění pytlem plným prašivých kostí. Reálný, ryzí death metal ve své krystalické podobě, dalo by se také napsat. Hniloba, prašivina, smrt. Exhumace smrtících pořádků z devadesátých let a spousta odkazů na poslední věci člověka. Smrt čeká i na tebe, stačí jen poslouchat!Na EP "Flux of Ruin" lze vystopovat spoustu odkazů na kapely jako BOLT THROWER, ENTOMBED, UNLEASHED, ASPHYX, PESTILENCE, MASSACRE. Skladby mokvají, žhnou a pálí. Jedná se přesně o ten druh hudby, která ve vás vyvolá ty nejtemnější noční můry. Kapela má velký cit pro záhrobní melodie, dokáže mě zaujmout, strhnout do starých katakomb, rozsekat mě na malé kousky a navěky proklít. Svět je náhle zahalen do černé mlhy, všichni krvácí a brodí se v nepropustném močále hnisavých songů. Přiznávám se, že mě novinka estonských maniaků DECEITOME strhla, uzavřela do studených chodeb podsvětí. Smějící se lebky, poctivý death metal musí smrdět smrtí a Estonci umí vyvolat temné síly na výbornou. Poslouchám novinku a v představách se procházím po opuštěném hřbitově. Nemrtví mě volají, dnes máme společný okultní obřad. Vezmu nové EP "Flux of Ruin" s sebou, myslím, že se bude líbit všem stínům. Pravý smrtící kov, u kterého budete mít pocit, že vám podala ruku samotná Smrt! Zemři!Asphyx says:

The cadaveric mood of fresh graves. The dark imprint of memories, cold and fear. The body is convulsing in a wooden casket. The silent scream that no one hears. The burial in the flesh always raises a lot of questions. What comes after death? Is it natural to die with consternation in your face? When the breaking point occurs and you will gasp one last? Suddenly there is silence. Crazy sick silence. You just entered the place among the undead and the first thing you heard was the new EP of Estonian death metalists DECEITOME.

It is a five-track album remind the crepitating bag full of dusty bones. Let’s say, it is real, pure death metal in its crystalline form. Putridity, scabbiness, death. The exhumation of the deadly order of the 1990s and lots of references to the last things of man. Death is waiting for you, just listen!


The EP "Flux of Ruin" consists of many references to bands like BOLT THROWER, ENTOMBED, UNLEASHED, ASPHYX, PESTILENCE, MASSACRE. The tracks are dripping wet, glowing and burning. It is exactly that kind of music that will evoke the darkest nightmares in you. The band has a great sense of the grave melodies, it can capture me, pull me down into old catacombs, cut me into small pieces and curse me forever. The world is suddenly shrouded in black fog, all are bleeding and wandering in the impervious swamp of purulent songs. I admit that the new record of the Estonian maniacs DECEITOME pulled me down, locked me into the cold corridors of the underworld. The laughing skulls, honest death metal must stink of death, and Estonians are able to excellently summon dark forces. I listen to the new album and walk through the abandoned cemetery in my projections. The undead is calling me, today we have a common occult ceremony. I'll take the new EP "Flux of Ruin" with me, I think the all the shadows there will like this album. True death metal as if the Death itself was shaking your hand! Die!


TRACKLIST
01. Flux of Ruin
02. First Cause, Funeral Rites
03. Rhythm of Eternity
04. Miasthmatic Breed
05. Deceitome

band:
Anders Melts - Vocals
Ats Aim - Guitars
Tarvi Neemelaik - Guitars
Grete-Liisa Sihver - Bass
Are Kangus - Drums

Share this games :

TWITTER