SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 19. srpna 2019

Home » » Recenze/review - PHRENETIX - Fear (2015)

Recenze/review - PHRENETIX - Fear (2015)


PHRENETIX - Fear
Cassette 2015, Infernö Records

for english please scroll down

Včera bylo schváleno další nařízení, další předpis, který má řídit naše životy. Jsme spoutaní, stále nám přikazují, co máme jíst, jak se máme oblékat, který názor je ten správný. Zařaď se, pochoduj v davu, odváděj daně a hlavně se na nic neptej. Vol jenom politické strany, které ti řekneme, usmívej se, tohle je přeci svoboda! Naroď se, zařaď se, buď ovcí a budeme tě mít rádi. Ne! Říkám stokrát ne a trhám řetězy! Mě nedostanou!

Někdy mám pocit, že posledním z ostrovů svobody je hudba. Byl jsem nedávno na koncertě a jako předkapela se představila smečka PHRENETIX z Litvy. Od prvního songu jsem věděl, že je to přesně ono, že přesně takhle se hraje pravý, ryzí thrash metal. Jejich muzika mě zaujala natolik, že jsem si koupil kazetu a doma pak zcela jejich hudbě propadl. Pokud si odmyslíme demonahrávku z roku 2013, potom je "Fear" prvním dlouhohrajícím albem kapely. Nutno rovnou napsat, že od začátku připomíná rozžhavené železo, které vám někdo hodí do rukou. Tahle deska je ostrá jako čerstvě nabroušená břitva.Po světě chodí v současnosti stovky retro metalových kapel, ale jen některé dokáží oživit ducha opravdového thrash metalu. PHRENETIX na to jsou podobným způsobem jako to dělávali ANTHRAX, TESTAMENT, ale i třeba TOXIC HOLOCAUST, SUICIDAL TENDENCIES. To není ale tolik důležité. Osobně mě nejvíc zaujala schopnost muzikantů napsat skvělý song, okořeněný parádními sóly a řezajícím vokálem zpěvačky Liny. Každá skladba má v sobě nějaký zajímavý moment, harmonii, nápad, který se mi vryl postupně až někam hluboko do mozku. Album má také jiskřivě ostrý zvuk, krásný obal (Mark Cooper). Je až překvapivé, jak dobrou desku skupina hned napoprvé složila. Navíc, cítím z ní opravdovou rebelii, touhu zpřetrhat řetězy, vymanit se z často nesmyslného systému. Litevci zkrátka vydali nahrávku, která s přehledem nakope zadek o hodně slavnějším smečkám. Spojení zajímavých melodií, tlaku, energie, techniky, feelingu a nebál bych se napsat i velké radosti z hudby samotné, je velkým příslibem do budoucna. "Fear" je deskou, která mě zasáhla na těch nejcitlivějších místech. Je po okraj narvaná prvotřídním thrashem. Pálí, žhne, je jako čerstvá láva. Vynikající záležitost!Asphyx says:

Yesterday another regulation was approved, another regulation to govern our lives. We are handcuffed, they are still telling us what to eat, how to dress, which opinion is right. Queue up for, march in the crowd, pay taxes, and don't ask anything. Vote only the political parties that we will tell you and smile; this is freedom! Be born, join into the line, be sheep and we will love you. No! I am saying NO hundred times and tearing the chains! They won't get me!

Sometimes I feel that the last of the islands of freedom is music. I was at a concert recently, and the band PHRENETIX from Lithuania performed there as a support band. From the first song, I knew that this is how real, pure thrash metal is played. I was so impressed by their music that I bought a cassette, and at home then I completely succumbed to their music. If we disregard the 2013 demo, the album "Fear" is the band's first full-length album. It should be written right away that from the beginning, it resembles a hot iron that someone throws in your hands. This record is as sharp as a freshly sharpened razor.


Nowadays, there are hundreds of retro metal bands going around the world, but only a few are able to revive the spirit of pure thrash metal. PHRENETIX is doing this by the similar way as ANTHRAX, TESTAMENT, but also TOXIC HOLOCAUST, SUICIDAL TENDENCIES. But this is not so important. Personally, I was most impressed by the ability of musicians to write a great song, spiced up with great solos and by the great vocal of Lina. Every song includes an exciting moment, harmony, an idea that has been engraved into my brain. The album also has a sparklingly sharp sound, and a beautiful cover (Mark Cooper). It is surprising how good album the band composed for the first time. Moreover, I feel a real rebellion, a desire to break the chains, to break free from the often absurd system. In short, the Lithuanians released a record that would kick the ass to the much more famous bands. Combining captivating melodies, pressure, energy, technic, feelings, and I would not be afraid to write that also great joy in the music itself, it is a great promise for the future. "Fear" is the record that hit me in the most sensitive places. It burns, glows, is like fresh lava. Excellent record!tracklist:
1. Ruined By Ambition
2. Time To Act
3. Posera
4. Piece Of Lie
5. Unconscious Game
6. Fear
7. Muddy Tale
8. Art Of Jail

band:
Lina - Guitar/Vocals, Paulius - Guitar, Jonas - Drums, Daumantas - Bass Guitar.


https://www.facebook.com/Phrenetix/
https://phrenetix.bandcamp.com/album/fear
https://www.instagram.com/phrenetixofficial/
https://www.reverbnation.com/phrenetix
https://soundcloud.com/phrenetixthrash
https://open.spotify.com/artist/6yfEWNFSPdzQyRBmoGbaJc
https://www.youtube.com/channel/UCT8v4HedGvqJm5CxBM-bQCg/
https://www.inferno-records.net/
Share this games :

TWITTER