SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 21. srpna 2019

Home » » Recenze/review - SADISTIC RITUAL - Visionaire of Death (2019)

Recenze/review - SADISTIC RITUAL - Visionaire of Death (2019)


SADISTIC RITUAL - Visionaire of Death
CD 2019, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Sedím u stolu se svým kamarádem a probíráme muziku. Dáme pivo, dáme druhý a je nám moc fajn. Je mi doporučena nová deska "Visionaire of Death" od amerických maniaků SADISTIC RITUAL. Řekneme barmanovi, aby nám ji pustil do repráků. První song  a už paříme jako o život. Headbanging, soukromý mosh - pit v zaplivaném pajzlu. Je to moc fajn. Škoda jen, že je můj kamarád dávno po smrti a já tak tančím s nemrtvým.

Thrash metal se dá hrát mnoha způsoby a ten který zvolili SADISTIC RITUAL, je mi asi nejbližší. Jedná se o pravý, ryzí, poctivý nářez, ale nezapomíná se ani na melodie. Skladby mají potřebný tlak, dokáží rozhýbat i mé pomalu stárnoucí tělo. Američané vzali to nejlepší, co mám na tomto stylu rád, okořenili vše temnotou, ošetřili skvělým zvukem a obalem a podávají podchlazené. Tohle je thrash metalová válka par excellence! 


Na albu "Visionaire of Death" lze vystopovat inspiraci takovými kapelami jako jsou TOXIC HOLOCAUST, KREATOR, DEMOLITION HAMMER, TESTAMENT, SODOM. Nahrávka nepostrádá určitou syrovost a surovost, kterou u kapel tolik obdivuji. Zákon o zachování energie opět funguje a já si musím dát další pivo, tahle deska totiž řeže jako zuby pořádně naštvané bestie. Raz, dva, tři, zápalná šňůra již byla zapálena, stačí si chvilku počkat a hudba vás rozmetá na krvavé kusy zcela zbytečného masa. Ano, novinka má pro mě opravdu takovou sílu. Album je obrovským překvapením, poslouchám jej s velkou chutí, narval jsem si jej do přehrávače, drtím jej i v autě, v práci. Zkrátka, pokaždé, když si potřebuji vyčistit hlavu od zbytečností a srovnat si myšlenky. SADISTIC RITUAL sice nijak nepřepisují dějiny hudebního násilí, ale k perfektně odvedenému řemeslu přidávají ještě něco navíc. Pořádnou porci odhodlání, šílenství, rychlosti a smrti. Thrash metal, po kterém zůstane jen spálená země! Vynikající zásek!Asphyx says:

I'm sitting at the table with my friend and talking about music. Drinking a beer, another one and we have a good time. He recommended me a new album: "Visionaire of Death" from American maniacs SADISTIC RITUAL. We told to bartender to play it via the speakers. The first song and we're partying for life. Headbanging, private mosh - pit in a dirty bar. It's very nice. Just a pity that my friend is long gone and I dance with the undead.

Thrash metal can be played in many ways, and the one that SADISTIC RITUAL chose is the closest to me. It is a true, genuine, honest cut, but the melodies are not forgotten either. The songs have the necessary pressure, they can also move my slowly aging body. The Americans took the best what I like about this style, spiced everything by darkness, treated with great sound and cover, and served it undercooling. This is thrash metal war par excellence!


On the album "Visionaire of Death" you can trace inspiration by such bands as TOXIC HOLOCAUST, KREATOR, DEMOLITION HAMMER, TESTAMENT, SODOM. The record doesn't miss rawness and brutality which I admire so much at bands. Energy conservation act is working again, and I have to drink another beer, as this album cuts like angry beast's teeth. Once, two, three, the ignition cord has already been set on fire, just wait a moment and the music will scatter you into bloody pieces of completely useless meat. Yes, the novelty really has that power for me. The album is a huge surprise, I listen to it with great taste, I put it into the player, I’m listening to it in the car, at work. In short, every time I need to clear my head of uselessness and compare my thoughts. SADISTIC RITUAL does not rewrite the history of musical violence but adds something extra to a perfect craft. A good portion of determination, madness, speed, and death. Thrash metal, after which only burnt earth remains! Excellent record!


Tracklist:
01. Visionaire of Death
02. ...in Cold Blood
03. Double Crossed
04. Executioner
05. Mutually Assured Destruction
06. Civil Unrest
07. Malicious Misanthrope
08. Death Shriek
09. Merciless Retribution
10. Cerebral Sacrifice

band:
Charlie Southern- Guitar/Vocals
Alex Parra- Guitar
Joe Sweat- Drums

Share this games :

TWITTER