DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 19. září 2019

Home » » Recenze/review - BLOOD RED THRONE - Fit to Kill (2019)

Recenze/review - BLOOD RED THRONE - Fit to Kill (2019)


BLOOD RED THRONE - Fit to Kill
CD 2019, Mighty Music

for english please scroll down

Už je to hodně dávno, přesto nelze zapomenout. Pokaždé, když jdu temnou ulicí, tak se neubráním dojmu, že mě někdo sleduje. Začne mě bolet stará rána na břiše. Kdysi mě přepadli a bodli mi do břicha ostrý nůž. Byl jsem zachráněn, ošetřen a na památku mi zůstala ošklivá jizva. Taky pár šrámů na duši a myšlenka, že přežívají opravdu jen ti silnější.

Zase mám pocit, že mě někdo bodá do břicha. Poslouchám novou desku norských death metalistů BLOOD RED THRONE a připadá mi, že se stará rána znovu otevřela. Je plná hnisu, bolesti, tepe a pálí, žhne a teče z ní zkažená krev temná jako hudba na novince "Fit to Kill". Inferno!"Fit to Kill" je albem které hned od počátku zaujme masivním zvukem. Nadskakují u něj víka od rakví, natolik je mocný a zničující. Kapela předkládá pestrou, doslova mokvající paletu ostrých riffů, které se mi zadírají hluboko do kostí i mozku. Během celé desky se kolem vznáší temně rudá mlha. Řeka plná krve, ze které vyleze běsnící monstrum. Vše sedí perfektně na svých místech. Bicí duní, obal je morbidním obrazem, který přitahuje pozornost. Samostatnou kapitolou je potom vokalista Bolt, který dodává skladbám další krutý výraz. Staré křivdy znovu hoří, tohle je poctivá ryzí smrt, načichlá sírou a špínou. Surová, propracovaná, šílená, ošklivá, po okraj narvaná tlakem a energií. V dálce slyším zvony, pohřeb začíná. Prokletí jsou pohřbíváni za hřbitovní zeď. Já jsem ten prokletý, s otevřeným krvácejícím břichem, já poslouchám "Fit to Kill" stále dokola. Uloží mě do studené země, ale já budu vědět, že vše je pomíjivé, jen skvělá hudba zůstává. Vynikající death metal, u kterého se vám otevřou staré rány! Absolutní masakr! 


Asphyx says:

It has been a long time ago, yet we cannot forget. Every time when I go over dark street I feel that someone is following me. The old wound on my stomach will start to hurt. I was once attacked and stabbed by sharp knife in to my stomach. I was rescued, treated, and a nasty scar remained in memory. Also a few scars on the soul and the idea that only the strongest survive. 

Again, I feel like I'm stabbing to my stomach. I listen to the new album of Norwegian death metallers BLOOD RED THRONE and it seems to me that the old wound has reopened. It is full of pus, pain, it pulses and burning, it glows, and the blood leaks out as dark as the music on the new album “Fit to Kill”. Inferno!
"Fit to Kill" is an album that has captivated from the beginning with a massive sound. The coffin lids are leaping, so powerful and devastating. The band presents a varied, literally sizzling palette of sharp riffs that cut deep into my bones and brain. A dark red mist floats around the album. A river full of blood from which a raging monster climbs. Everything fits perfectly. Drum dune, cover is a morbid image that attracts attention. A separate chapter is then vocalist Bolt, which gives the songs another cruel expression. The old wrongs burn again, this is an honest genuine death, smelled of sulphur and dirt. Crude, sophisticated, crazy, ugly, crammed with pressure and energy to the brim. In the distance I hear bells, the funeral begins. Cursed are buried behind the cemetery wall. I am the cursed one, with the bleeding belly open, I listen to "Fit to Kill" over and over. They'll put me in a cold ground, but I'll know that everything is ephemeral, only great music remains. Excellent death metal which opening old wounds! Absolute massacre!
tracklist:
1 Requiem Mass 6:14
2 Bloodity 5:36
3 Killing Machine pt.2 4:46
4 WhoreZone 4:11
5 Skyggemannen 4:11
6 InStructed InSanity 4:43
7 Movement of the Parasites 5:23
8 Deal it or Die 8:06
9 End 5:25

band:
Død - Guitar
Bolt - Vocals
Gunner - Bass
Meathook - Guitar
Freddy - Drums

Share this games :

TWITTER