SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. září 2019

Home » » Recenze/review - ENTOMBED A.D. - Bowels of Earth (2019)

Recenze/review - ENTOMBED A.D. - Bowels of Earth (2019)


ENTOMBED A.D. - Bowels of Earth
CD 2019, Century Media Records

for english please scroll down

Krvavé kořeny nejdou jen tak vytrhnout. Jsou hluboko v zemi, ve starých hrobech, v márnicích, ze kterých se k večeru ozývají divné zvuky. Jsou v našich starých srdcích již od devadesátých let minulého století. Smrt jsme potkali v různých podobách, jednou temnou, zlou a ošklivou, jindy krásnou a bolestivou. Nevím jak vy, ale já už chci hlavně klid a dobrou muziku. Narvat si do hlavy poctivý death metal, napít se piva z uříznuté lebky a zachřestit pytlem plným kostí.

ENTOMBED A.D. je kapela s velmi dobrým rodokmenem, to víme všichni. Známe její historii a pokaždé čekáme, s jakou hudbou přijde na novém albu. Letos se pánové opět vracejí až někam do dob ENTOMBED a jejich "Morning Star" (2001), případně k DISMEMBER a jejich opusu "Override of the Overture". Samozřejmě, s pořádně ušpiněným zvukem, opět výborným L-G Petrovem za mikrofonem. Výsledkem je nahrávka, u které praskají kosti.Osobně mě první dvě alba ENTOMBED A.D. zase tolik nepřesvědčila. Chyběl mi na nich takový ten poctivý, prdel nakopávající efekt, ale letos je to jiné. U "Bowels of Earth" mám neskutečnou chuť pařit, pozvat všechny své kamarády k nám do márnice a zatančit si s těmi nejkrásnějšími zombie. Jakoby byla kapela najednou polita mrtvou vodou, oživena a exhumována ze záhrobí. Novinka v sobě obsahuje všechno, co mám na švédském death metalu rád. Pořádné nářezy, melodie, temnou atmosféru (ano, nová deska musela být opravdu nahrávána za přítomnosti démonů), rock´n´rollový feeling, asi tunu chladu a energie. Nehledě na to, že se skladby velmi dobře pamatují a už po několika přehráních se zaryjí hluboko pod kůži. Řekni mi má milá, co dnes budeme poslouchat? Podívala se na mě, poodhrnula kápi a usmála se ledovým smíchem. Ano, "Bowels of Earth" je syrový zásek, který poslouchá i samotná Smrt! Nové album je nekonečnou párty na starém death metalovém hřbitově! Až navěky, amen!Asphyx says:

Bloody roots cannot be tear out easily. They are deep in the ground, in the old graves, in the morgue, from which strange noises sound in the evening. They have been in our old hearts since the 1990s. We met death in various forms, one dark, evil and ugly, sometimes beautiful and painful. I don't know about you, but I just want peace and good music. I want to listen honest death metal, drink beer from a skull and rattle with a sack full of bones.

ENTOMBED A.D. is a band with a very good pedigree, we all know that. We know their history and we always wait for music to come on the new album. This year the gentlemen are returning to old ENTOMBED and their "Morning Star" (2001), eventually to DISMEMBER and their opus "Override of the Overture". Of course, with a really dirty sound, again great L-G Petrov behind the microphone. The result is a recording that breaks bones.


Personally, the first two albums of ENTOMBED A.D. didn't convince me so much. I missed the honest, ass-kicking effect from them, but it's different this year. At "Bowels of Earth" I have a great desire to party, invite all my friends to the morgue and dance with the most beautiful zombies. As if the band been suddenly poured by dead water, revived and exhumed from the grave. The new album contains everything what I love about Swedish death metal. Proper cuts, melodies, dark atmosphere (yes, the new album had to be really recorded in the presence of demons), rock'n'roll feeling, and a ton of cold feelings and energy. Despite the fact that the songs are very easy to remember and after a few plays, they are deep under the skin. Tell me, dear, what do we listen to today? She looked at me, pulled back the hood, and smiled with icy laughter. Yes, "Bowels of Earth" is a raw jam that even Death itself listens to! The new album is an endless party at the old death metal cemetery! Forever, amen!


tracklist:
1. Torment Remains 
2. Elimination 
3. Hell Is My Home 
4. Bowels of Earth 
5. Bourbon Nightmare 
6. Fit for a King 
7. Worlds Apart 
8. Through the Eyes of the Gods 
9. I´ll Never Get Out of This World Alive (Hank Williams cover) 
10. To Eternal Night 
11. Back at the Funny Farm (Motörhead cover)

band:
Olle Dahlstedt - Drums
Nico Elgstrand - Guitars
L-G Petrov - Vocals
Victor Brandt - Bass
Guilherme Miranda - Guitars

Share this games :

TWITTER