DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. října 2019

Home » » Recenze/review - DYSANGELIUM - Mohamord (2019)

Recenze/review - DYSANGELIUM - Mohamord (2019)


DYSANGELIUM - Mohamord
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Spousta lidí nedokáže říznout do živého. Jen odvrací tvář a hlavně se nechce ušpinit. Sklopená hlava, zařazeni v davu pochodujeme ke světlým zítřkům. Mám rád lidi a obdivuji kapely, které se nebojí říct svůj názor. Kapely, které umí zařvat mocně a hlasitě. Nemusím s nimi ve všem souhlasit, ale ocením vždy jasný směr a sdělení. Nebudeme si nic nalhávat, ale všichni musíme uznat, že jakákoliv lidská víra, pokud přesáhne určité meze, tak je víc ke škodě, než k užitku. Každý den umírají nevinní lidé ve jménu padlých bohů. Proč? 

DYSANGELIUM jsou kapela, která se nebojí říznout do živého. Na každém albu si vezme do drápů jednu světovou víru a rozsápe ji na kusy. Koneckonců, proč ne, pořád lepší než donekonečna pitvat živá těla. Je tu "Mohamord". Album, které bude mnohým trnem v oku. A je to jen a jen dobře. 

"Mohamord" byl nahráván ve studiu DAVOS a výsledkem je zvuk, který doopravdy zabíjí. Oproti minulé nahrávce jakoby byla kapela polita mrtvou vodou. Songy vám nakopou zadek, samozřejmě vše se odehrává mezi melodičtěji pojatými mantinely old school death metalu. Nečekejte progresi, nehledejte zde technické finesy. Deska je určena spíše pro posluchače starého dobrého propracovaného smrtícího kovu. Skladby mají jasný rukopis a i když vlastně v ničem "nevynikají", tak se velmi dobře poslouchají. Obzvláště ve středních tempech si je kapela jistá, jako nikdy předtím. Sem tam vyleze na povrch i motiv, který je ušpiněný black metalem. DYSANGELIUM je zkrátka smečka, která se s ničím nepáře. Zavřel jsem se na nějaký čas do svého pokoje s jejich novým CD a přemýšlel. Nahrávka se mi opět zaryla hluboko do hlavy a někam dozadu do mozku i chuť vidět nové skladby na koncertě. Máte rádi starý prašivý death metal s melodickým nátiskem? Pokud ano, tak neváhejte ani chvilku. Koneckonců, je to jediná víra, která má nějaký smysl. Smrtící masakr s vlastním ksichtem a názorem. Velmi dobře!Asphyx says:

A lot of people can't cut into living. They just turn away his face and didn't want to get dirty. We are marching to bright tomorrows with the lowered head in the crowd. I like people and I admire bands which are not afraid to say their opinion. The groups that can roar powerfully and loudly. I don't have to agree with them in all aspects, but I always appreciate a clear direction and message. We will not insist on anything, but we must all admit that any human faith if it exceeds certain limits, is more to the detriment than to the benefit. Every day innocent people die in the name of the fallen gods. Why?

DYSANGELIUM is a band that is not afraid to cut into the living. On each album, they take one world religion into their claws and shatter it into pieces. After all, why not, still better than to dissection of the living bodies without end. "Mohamord" is here. It is an album that will be like a thorn in the eye of many. And it's just ok.

"Mohamord" was recorded in the DAVOS studio and the resulting sound really kills. Compared to the previous records, the band seems to be like poured by the dead water. The songs will kick your ass, of course, everything is based on more melodic conceptions of old school death metal. Don’t expect progress, don’t look for technical finesses here. The album is intended rather for listeners of good old elaborate death metal. The songs have clear handwriting and even though they do not "excel" in anything, songs are very well listenable. Especially at the medium tempo, the band is more confident than ever was before. Here and there, there is also a motif that is dirty by black metal. DYSANGELIUM is simply a group that does not play with anything. I closed myself in my room with their new CD for a while and wondered. The record digs deep into my head again as well as somewhere back to my brain along with the desire to see new songs at the concert. Do you like the old, raw death metal with melodic riffs? If so, don’t hesitate for a moment. After all, it is the only faith that has any meaning. A deadly massacre with its own face and opinion. Very good!


tracklist:
1 Intro 
2 Fanatic 
3 Lepromancer 
4 Hecatomb 
5 Infidel 
6 Mutilated 
7 Jihad 
8 Deathmachine 
9 Mohamord


band:

Nekro - Vocals
Vihar - Guitars
Ctibor - Drums
Láďa - Bass


Share this games :

TWITTER