DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - SENTIENT HORROR - Morbid Realms (2019)

Recenze/review - SENTIENT HORROR - Morbid Realms (2019)


SENTIENT HORROR - Morbid Realms
CD 2019, Testimony Records

for english please scroll down

Pokaždé, když se zavřu do staré márnice, tak přemýšlím, jak kdo zemřel. Mám kosti rozdělené podle typu zlomenin, druhu prostřelené lebky. Cítím a vnímám veškeré násilné činy, které byly na těch nebožácích způsobený. Někdy, většinou brzy k ránu, ke mě začnou mrtví rozmlouvat. Podpořen dobrým death metalem si užívám atmosféru totálního zmaru a šílenství. Vím, zdá se to neuvěřitelné, ale hudba je pro mě něco jako film, případně obraz. Také ve mě vyvolává spoustu emocí a představ.

Novinka "Morbid Realms" je hnisavým a mokvajícím černobílým hororovým filmem z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Je zaseknutou sekyrou přímo do hlavy, dalším svědectvím o poctivém reálném death metalu. Podobně dobře zahraná a složená alba přivítám u mě v kostnici vždy rád a s chutí. SENTIENT HORROR se stále drží stylu, který kdysi založily kapely jako EDGE OF SANITY, GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, ale i třeba GOREFEST, CARCASS. Stále krvácejí zkaženou krví, drtí vše živé i neživé v okruhu několika kilometrů. Tohle je muzika určená do starých katakomb, pro fanoušky, kteří mají rádi syrovou a surovou smrt. Spolu se skupinou během poslechu narovnáte lebky do krásných pyramid, budete předčítat ze starých death metalových knih. Podpořeni skvělým zvukem a nápady se budete kochat nádherným obalem a přemýšlet, jak znějí ozvěny z onoho světa. Líbí se mi, že SENTIENT HORROR útočí bez varování, dokáží napsat velmi dobré songy a zároveň v nich zachovat potřebnou sílu a temnou energii. "Morbid Realms" doporučuji podávat se syrovým, zahnívajícím masem, v podchlazené místnosti. Podle mého úsudku se jedná o jednu z nejlepších současných smeček, hrajících old school death metal. Zůstává po nich totiž jen spálená země. Vynikající mokvající nahrávka, která vám doslova shnije v rukou! Absolutní smrt! Asphyx says:

Every time I lock myself into an old morgue, I wonder how anyone died. I have broken bones sorted by type of fracture, by kind of skull penetration. I feel and perceive all the acts of violence that were caused to those poor ones. Sometimes, mostly early in the morning, the dead start talking to me. Backed by good death metal, I enjoy the atmosphere of total ruin and madness. I know it seems incredible, but for me music is something like a movie or a picture. It also evokes a lot of emotions and ideas inside of me.

The now album "Morbid Realms" is a purulent and creepy black and white horror movie from the turn of the 1980s and 1990s. It is like ax stuck in the head, another testimony to honest real death metal. Similarly well played and composed albums I always welcome at my ossuary with a pleasure.


SENTIENT HORROR still keep the style that was founded by bands like EDGE OF SANITY, GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, but also GOREFEST, CARCASS. They are still bleeding with spoiled blood, crushing all living and inanimate within a few kilometers. This is music to old catacombs, for fans who like raw and brutal death. Along with the band, while listening, straighten skulls into beautiful pyramids, you will read from old death metal books. Supported by great sound and ideas, you will enjoy the beautiful cover and you will think about how sounds echoes from the other world. I like how SENTIENT HORROR attacking without warning, they can write very good songs while keeping the power and dark energy needed. I recommend serving "Morbid Realms" with raw, rotting meat in a chilled room. In my opinion, it is one of the best contemporary bands playing old school death metal. Only the burnt land remains. An excellent rotten record that will literally rot in your hands! Absolute death!
TRACKLIST
1. Call of Ancient Gods (6:36)
2. Bound to Madness (4:37)
3. Sworn to the Dead (3:48)
4. Reanimated (4:03)
5. Ripped From Hell (2:15)
6. Loss of Existence (3:19)
7. Black Wings of Delirium (3:32)
8. Obsessive Killing Disorder (3:50)
9. Morbid Realms (5:33)
10. Cemetery Slaughter (4:04)

LINE-UP
Matt Moliti - Vocals, Lead Guitar
Tyler Butkovsky - Bass
Jon Lopez - Guitar

Share this games :

TWITTER