DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 19. prosince 2019

Home » » Recenze/review - BONES - Diseased (2019)

Recenze/review - BONES - Diseased (2019)


BONES - Diseased 
CD 2019, Transcending Obscurity

for english please scroll down

Smrt pro všechny! Stojí přede mnou zástup sebevrahů a nemůže se rozhodnout, jakým způsobem chtějí odejít z našeho světa. Nabídnu jim smrtící koktejl umíchaný z death metalu a crustu. Všichni bez výjimky přijímají. Nedivím se, podobný způsob, kterým hrají američtí BONES je natolik návykový, že nelze odolat. Mám rád špinavou reálnou smrt, upřednostňuji klasický pohřeb do země, před spálením v peci. Než ale všichni zemřeme, vezmeme s sebou do pekla co nejvíc zombie!

Když jsem album "Diseased" slyšel poprvé, příliš jsem jej nevnímal. Kolem byl až příliš velký hluk, někdo na mě mluvil a nedokázal jsem se soustředit. Jenže pak jsem šel v pátek naštvaný po týdnu domů z práce a musel neustále přidávat hlasitost. Tenhle neučesaný prašivý metal má u mě vždycky dveře otevřené. Mám chuť na pivo a pořádnou pařbu. Muzikanti z BONES působili i v kapela USURPER, kterou mám hodně rád. To jsem si ale zjistil až po nějaké době. Prvotní pro mě byla hudba a potom také obal, který je doslova zabijácký. Na novince je mi hrozně líbí, že je heavy, že má drive a je z ní cítit velké nadšení. Není lehké ustřelit hlavu první zombie, ale když se to naučíte, tak potom všechno plyne tak nějak samozřejmě a s lehkostí. Stejným způsobem vnímám i skladby na "Diseased". Jsou pro mě syrovými a surovými příběhy z onoho světa. Ostrými hroty, které mi pronikají postupně do hlavy. Vezmi kladivo a zatluč další hřeb! Postav sochu ze starých kostí, zemři a znovu se naroď. Armáda zombie povstala, aby zničila náš svět. Nemůžeme to dopustit! Upiluj brokovnici a pojď s námi. Bude nám k tomu hrát hudba BONES a uvidíš, že spolu zažijeme spoustu legrace. Death metal smíchaný s crustem a energií je opravdu smrtícím koktejlem. Jestli máš chuť, tak se napij a uvidíš. Toulám se záhrobím a jsem moc rád, že jsem tuhle smečku potkal. Jejich muzika vám totiž rozdrtí ksichty palicí! Parádní morbidní zážitek! Doporučuji!Asphyx says:

Death to all! There is a crowd of suicides in front of me and cannot decide how they want to leave our world. I'll offer them a deadly cocktail mixed with death metal and crust. Everyone accepts without exception. No wonder, the way American BONES play is so addictive that you can't resist. I like dirty real death, I prefer classical burial to the ground, rather than burning it in an oven. But before we all die, we'll take as many zombies we can to hell!

When I first heard "Diseased", I didn't notice it much. There was too much noise around me, someone was talking to me and I couldn't concentrate. But then I went home angry on Friday after a week and had to constantly turn up the volume. This uncombed scum metal always has a door open for me. I have a beer and a good party.


Musicians from BONES also been in the band USURPER, which I love a lot. But I found out this after some time. The first thing for me was music and then the cover, which is literally killer. I really like the news that it is heavy, that it has a drive and that it is very enthusiastic. It's not easy to blow off the head of the first zombie, but when you learn it, then everything goes along somehow and with ease. The same way I perceive the songs on "Diseased". They are raw stories from the other world for me. Sharp spikes that penetrate my head gradually. Take the hammer and hit another nail! Build a statue of old bones, die and reborn. The army of zombies has risen to destroy our world. We can't let it happen! Get a shotgun and come with us. We will play music of BONES and you will see that we will have a lot of fun together. Death metal mixed with crust and energy is a really lethal cocktail. If you feel like it, have a drink and see. I wandering around grave and I'm glad to meet this band. Their music will smash your faces with a mallet! Great morbid experience! I recommend!TRACKLIST
01. Blood, Diarrhea, and Tears
02. Mass Graves
03. Carrion Crown
04. Diseased
05. Stench of the Deceased
06. No One Matters
07. Down
08. Boozer
09. Broken Wheel
10. Crucifier
11. The Future Is Now

band:
Jon Necromancer - Bass & Vox
Carcass Chris - Guitar
Apocalyptic Warrior - Drums


https://bonesdeathmetal.bandcamp.com/album/diseased-death-metal-crust
https://www.facebook.com/Bones-Chicago-113666132032091/
https://boneschicago.bandcamp.com/
https://tometal.com/
Share this games :

TWITTER