DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 24. prosince 2019

Home » » Recenze/review - VULTUR - Drowned in Gangrenous Blood (2019)

Recenze/review - VULTUR - Drowned in Gangrenous Blood (2019)VULTUR - Drowned in Gangrenous Blood
CD 2019, Memento Mori

for english please scroll down

Ne každému je umožněn vstup do záhrobí. První a nejdůležitější věcí, kterou musíte splňovat je - že musíte věřit. Také se očekává určité množství empatie, vnímavosti pro temné záležitosti. Nesmíte se bát špíny, hrubé tmy a neskutečné zimy. Mnozí se zaleknou již na začátku a utečou pryč. My ostatní posloucháme pravý ryzí death metal. Prašivé odpovědi na otázky smrti. Přehrabujeme se ve starých kostech, modlíme se k padlým modlám a uctíváme opravdovost a uvěřitelnost. Dnes bych pro vás měl další ze svých morbidních tipů pro devastující muziku. Co byste řekli na vynikající, krví nasáklý death metal? 

Řečtí VULTUR jsou personálně spřízněni s kolegy ECTOPLASMA. Sešla se zde parta muzikantů, kteří moc dobře vědí, o čem je old school death metal. Výsledkem je album, které vás roztrhá na kusy. Budete se modlit, aby vás někdo konečně pohřbil zaživa. Už od prvního songu si připadám jako v chrámu nekonečné bolesti. Takhle má znít smrt!"Drowned in Gangrenous Blood" je album, které u mě splňuje nejvyšší požadavky na záhrobní rituály. Má perfektní chorobný zvuk. Smrdí sírou a zkaženou krví. Připomíná starou ránu, která se nikdy nezahojí. Muselo být nahráno někde hluboko v podzemí, stačí totiž jen pár prvních tónů a ihned se odstartují hnilobné procesy. Potkávají se zde vlivy od INCANATTION, AUTOPSY, MORBID ANGEL, IMMOLATION, starých GORGUTS. Samá dobrá společnost, co říkáte? VULTUR jsou navíc velmi dobří skladatelé, dokáží mě zcela zahalit do nepropustných pavučin, skladby se mi zadírají postupně pod kůži, pálí mě a žhnou v rukou jako železo vytažené z pece. Hodně tomu přispívá i skvělý zvuk. Tohle je death metal doslova nasáklý starými chorobami, které ležely od devadesátých let uloženy v opuštěných katakombách. VULTUR citují z knihy zvané Smrt s přehledem a morbidní elegancí. Album by vám zajisté doporučili i všichni démoni temnoty. Stejně jako já. Jedná se totiž o dokonalou esenci old school death metalu! Inferno!Asphyx says:

Not everyone is allowed to enter the grave. The first and most important thing you have to do - is believe. It is also expected a certain amount of empathy, a susceptibility to dark matters. You must not be afraid of dirt, gross darkness and unreal winters. Many people run away on the beginning. The rest of us listen to genuine death metal. Dreadful answers to questions of death. We rake in old bones, pray to fallen idols, and worship truthfulness and credibility. Today I have another morbid tips for devastating music for you. What would you say about an excellent blood-soaked death metal?

Greek VULTUR are related to ECTOPLASMA colleagues. There was a bunch of musicians who know what old school death metal is all about. The result is an album that will tear you apart. You will pray for someone to finally bury you alive. From the first song I feel like in a temple of endless pain. This is how death should sound!"Drowned in Gangrenous Blood" is an album that meets the highest requirements for grave rituals. It has the perfect sick sound. It stinks of sulphur and spoiled blood. It reminds of an old wound that never heals. It had to be recorded somewhere deep underground, because only the first few tones are enough and the putrefaction starts immediately. There are influences from INCANTATION, AUTOPSY, MORBID ANGEL, IMMOLATION, old GORGUTS. Only good company, isn‘t it? In addition, VULTUR are very good composers, they can completely cover me in impermeable cobwebs. Great sound also contributes a lot. This is death metal literally soaked in old diseases that have been stored in abandoned catacombs since the 1990s. VULTUR quote from a book called Death with an overview and morbid elegance. All demons of darkness would certainly recommend the album. Just like me. It is the perfect essence of old school death metal! Inferno!Tracklist:
1. Groans Of Excruciating Torture 
2. Drowned In Gangrenous Blood 
3. High On Adrenochrome 
4. Return To Soil 
5. Rigorous Voices 
6. Devirginized, Butchered And Eaten 
7. Crushing The Ribcage 
8. Postmortem Lividity

band:
George N. - Rythm Guitars (ex-Resurgency, ex-Stagnate) /
Giannis Grim - Vocals (Ectoplasma, Humanity Zero, Carnal Dread, Death Trap) /
Bill Tsafas - Drums 
George Wolf. - Bass (Ectoplasma, Forced In)

Share this games :

TWITTER