SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 30. ledna 2020

Home » » Recenze/review - APOCRYFAL - Crushing Black Death (2019)

Recenze/review - APOCRYFAL - Crushing Black Death (2019)


APOCRYFAL - Crushing Black Death
CD 2019, Mara Productions

for english please scroll down

Poprvé jsem se opravdu lekl. Obličej utopence na mě vskočil z hlubin s takovou silou, že jsem si nejdříve myslel, že je živý. Nebyl, vznášel se v ledové vodě již hodně dlouho. Svědčilo o tom okousané maso, rozšklebená tvář i podivný výraz utrpení. Ocitl jsem se zde na severu, v nekonečných močálech, díky hudbě death blackových APOCRYFAL. Finská odpověď na temné stíny mě oslovila ihned, během několika prvních poslechů.

Poslední dobou pro mě bývá velmi příjemné se přehrabovat ve shnilém mase. Ochutnávat z mokvající palety zákeřné hudby. Pomalé, táhlé nástupy, drtivé bicí, atmosféra plná smrti. Taková je novinka "Crushing Black Death". Pojďte se se mnou a kapelou vydat na bolestivý výlet do mlhy, tmy a beznaděje. Perfektní záhrobní zvuk, chorobný vokál, ale hlavně zcela devastující harmonie. To jsou hlavní atributy této desky a také věci, které pro mě dělají desku velmi přitažlivou. APOCRYFAL jsou opravdu syroví, jdou přímo k věci, až na dřeň. Vznáší se v močálech další nafouklá těla, mám pocit, že každou chvíli potkám nějakou příšeru, kterou všichni známe jen z mytologie. Z dávných legend. Jedná se o první dlouhohrající album a možná by se hodilo nad některými věcmi přimhouřit oči. Jenže nemusím. Připadá mi, že vše sedí na svých místech, skladby jsou skvěle morbidně vystavěné, nikde nic nepřebývá, ani nechybí. Nemívám ve zvyku psát do recenzí popisné věci, promo materiály si mí čtenáři umí přečíst sami, ale musím rozhodně zmínit překrásně tajemný obal (Veno Vastamäki). Přesně podtrhuje to, co se na desce odehrává. Temný, zákeřný death/black metal, který vás přenese do nekonečných močálů smrti! Tahle deska bolí a pálí, žhne i chladí! Zabijácký počin!Asphyx says:

I was really scared for the first time. The face of the drowned man jumped on me from the depths with such force that in the first moment I thought he was alive. But he wasn't, he was hovering in the icy water for a long time. His bitten flesh, a grinning face, and a strange expression of suffering were straight evidence of it. Thanks to the death black music of the band APOCRYFAL, I found myself here in the north, in endless swamps. The Finnish response to the dark shadows captivated me immediately, during the first few listening.

Recently it has been very nice for me to rummage in rotten meat. To taste from the moist palette of insidious music. Slow, protracted beginnings, crushing drums, an atmosphere full of death. This is the new album "Crushing Black Death". Come with me and with the band on a painful trip to fog, darkness, and hopelessness.


Perfect grave sound, sick vocal, but especially fully devastating harmonies. These are the main attributes of this record and also the reasons that make the record very appealing to me. APOCRYFAL is really raw and goes straight to the point till the core. There are other bloated bodies floating in the marshes, and I feel that every moment I meet a monster that we all know only from mythology. From ancient legends. This is the first full-length album of the band and maybe it would be useful to narrow your eyes. But I don't have to. It seems to me that everything sits in its place, the songs are perfectly morbidly built, nowhere does miss anything. I do not have the habit of writing descriptive things in reviews, my readers can read promo materials by themselves, but I must definitely mention the beautifully mysterious cover (Veno Vastamäki). It underlines exactly what is happening on the record. A dark, insidious death / black metal that takes you to the endless swamps of death! This record hurts and burns, glows and cools! Killing achievement!


Tracklist:
01. Painaja
02. Truth Hath No Confines
03. Redeemer
04. Kirkonväki
05. Grievance pt. II
06. Kello, Kirja Ja Kynttilä
07. The Mammoth
08. Crushing Black Death

band:
Pasi Vastamäki - Vocals
Mikko Homanen - Guitar
Juha Lausamo - Guitar
Joni Välipakka - Bass
Juho Suomi - Drums

Share this games :

TWITTER