DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 29. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CHASMDWELLER - Invoking the Wrath of the Seventh Circle (2019)

Recenze/review - CHASMDWELLER - Invoking the Wrath of the Seventh Circle (2019)


CHASMDWELLER - Invoking the Wrath of the Seventh Circle
CD 2019, Static Void Records

for english please scroll down

Muselo to být kdysi krásné tělo. Úplně jej vidím před sebou. Dívka s rozpuštěnými vlasy. Jenže teď je z ní jen kostra, přikovaná řetězy ke zdi. Návštěvy katakomb skýtají mnohá překvapení. Podle prvního ohledání před smrtí hodně trpěla a její bolest jakoby se otiskla do celé místnosti. Po zdech ztéká špínou nakažená voda. Smrt je všudepřítomná. Tentokrát ve své nenávistné podobě. Zlá a ošklivá, pomalá a hnijící. Stejně jako nová deska kanadských death doom metalistů CHASMDWELLER.

Přiznávám bez mučení, že jejich poslední zásek (ještě mají na svém kontě jedno EP a demonahrávku v loňském roce) "Invoking the Wrath of the Seventh Circle" zcela naplňuje moje představy o undergroundovém díle plném zkažené krve. Už jenom ten rezavý zvuk, kruté a chladné melodie nebo záhadně mohutný vokál, napovídají, že se mi novinka bude líbit. Přeneste se po časové ose prosím o několik dekád zpět. Zavzpomínejte na své nejoblíbenější smrtonosné a doomové kapely. Extrahujte jejich nejlepší desky, opatřete je čitelnějším zvukem, zabalte do zakrvácené deky a hoďte do hlubokého hrobu. Pro tento styl musí mít muzikanti (i fanoušci) cit, musí jim kolovat v žilách a CHASMDWELLER tohle všechno splňují. Hrají si s temnými náladami jako šelma se svojí kořistí. Z jednotlivých motivů cítím utrpení, jsem znovu ve staré opuštěné kobce, která vypráví dlouhé smutné příběhy o nekonečném umírání. "Invoking the Wrath of the Seventh Circle" je pro mě velkým překvapením minulého roku. Výletem bez konce, death doom metalovým obřadem, u kterého nakonec všichni zemřou. Znovu usedám k mrtvému tělu, přivázanému ke zdi a za zvuků této desky si přehrávám černo černé příběhy o návštěvě onoho světa. Album muselo vznikat někde hluboko v podzemí. Jinak by nebylo tolik shnilé, chladné, zničující. Doom death metalová seance té nejvyšší kvality! 
Asphyx says:

It must have been a beautiful body once. I can see her in front of me. It is a girl with loose hair. But now only a skeleton remains and it is chained to the wall. Catacomb visits have many surprises. According to her first examination, she suffered a lot before her death, and her pain was imprinted into the walls. Dirt infected water flows down the walls. Death is omnipresent. This time in its hateful form. Evil and ugly, slow and rotting. Similar to the new album of Canadian death doom metalists CHASMDWELLER.

I admit without torture that their last piece (last year they have also released one EP and demo) "Invoking the Wrath of the Seventh Circle" completely fulfills my vision of an underground work full of spoiled blood. Just the rusty sound, cruel and cold melodies or mysteriously powerful vocal, suggest that I will love their new record.

Go back by the timeline a few decades back. Remember your favorite death and doom bands. Extract their best records, make them with more readable sound, wrap them into a bloody blanket and throw them into the deep grave. For this style of music, the musicians (and fans) must have a passion, it must circulate in their veins and CHASMDWELLER fulfills all of this. They play with dark moods like a beast with its prey. I feel the suffering from individual motives; I am back in an old abandoned dungeon that tells long sad stories about endless dying. "Invoking the Wrath of the Seventh Circle" is a big surprise of the last year for me. It is like a trip without end, a death doom metal ceremony where everyone will eventually die. Again, I sit down to a dead body chained to the wall and during the listening to this album I think about the black stories talking visit to the other world. This album had to be made somewhere in the deep underground. Otherwise it would not be so rotten, cold, devastating. It is a doom death metal seance of the highest quality!


Tracklist:
01. Bleeding upon the Tomes of Hypocrisy
02. Death Chant Emanation in the Hall of Apparitions
03. Caves of Endless Suffering
04. Light Bearer
05. Engulfed by Burning Pits
06. Invoking the Wrath of the Seventh Circle
07. Bone Shrine

Share this games :

TWITTER