DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 16. ledna 2020

Home » » Recenze/review - GRAVEWÜRM - Funeral Rites (2020)

Recenze/review - GRAVEWÜRM - Funeral Rites (2020)


GRAVEWÜRM - Funeral Rites
CD 2020, Funeral Empire Records Ltd.

for english please scroll down

Kreslím po zdech symboly plné smrti. Sbírám zpuchřelé kosti, otvírám staré rakve a jsem napnutý, co v nich najdu za poklady. Většinou se jedná jen o vyděšené lebky, ale občas narazím na poctivou muziku. Nedávno jsem rozsekal rakev s názvem GRAVEWÜRM a nalezl v ní spoustu poctivé drásající muziky. Líbí se vám pradávný ryzí black thrash metal? Uctívali jste jako já v dobách svého mládí kapely jako HELLHAMMER, VENOM, NUNSLAUGHTER? Líbí se vám tvorba smeček AURA NOIR, DESASTER, NIFELHEIM? 

Pak by ve vaší sbírce neměla chybět ani deska "Funeral Rites". Naleznete zde vše potřebné k exhumaci svých vzpomínek, vyvolávání temných sil i pořádný kus nostalgie. GRAVEWÜRM vzešli z pekelných ohňů v devadesátých letech a zkušenosti jsou znát i na nové nahrávce. Mám rád, když mohu ochutnávat koktejl z ledu, špíny, tmy a nenávistí. Líbí se mi, když dokáže mé srdce kapela probodnout chladným ostřím. Je hrozně příjemné i v dnešní době potkat smečku, která hraje po svém, neohlíží se kolem sebe a nepodléhá současným trendům. Kreslím si dál symboly plné smrti a temnoty a jsem spokojen. Líbí se mi zvuk, vokál i celková atmosféra alba. Nejedná se samozřejmě o nic nového, ale to ani nechci. Raději rozsekám další víko od rakve, obětuji temnotě, užiji si jedinečné nálady. Zahalím svoji tvář do kápě, ponesu si dál svůj vlastní kříž i batoh plný hříchů. GRAVEWÜRM hrají opravdový, reálný metal způsobem, jakým se hrával v devadesátých letech. Obraťte kříže směrem dolů, plivněte do tváře všem prokletým. Cítím z jednotlivých songů velký chlad. Mrznou mi prsty a křehnou kosti. Nakreslené symboly hoří do noci. Tohle je opravdový metal s velkým M! Jednoduchý, jdoucí na dřeň, uvěřitelný, smrdící sírou. Válka s nebem! Smrt! Peklo a nenávist je v každém z nás! Ryzí black metalová deska, která vás spálí na popel! Amen!


Asphyx says:

I draw symbols full of death on the walls. I collect the bloated bones, open the old coffins, and I'm curious what I will find in them. Mostly just scared skulls, but sometimes I come across some honest music. I recently destroyed a coffin called GRAVEWÜRM and found a lot of honest music in it. Do you like ancient pure black thrash metal? Did you worship bands like HELLHAMMER, VENOM, NUNSLAUGHTER like me, when you were young? Do you like the creation of bands as AURA NOIR, DESASTER, NIFELHEIM?

Then your collection should not miss the album "Funeral Rites". Here you will find everything you need to exhume your memories, evoke dark forces, and a good portion of nostalgia. GRAVEWÜRM originated from the hellfire in the 1990s and their experiences are also evident on the new album. I like it when I can taste a cocktail of ice, dirt, darkness and hatred. I like it when the heart can pierce my band with a cold blade.

It is very pleasant even today to meet a band that plays its own way, does not look around and are not follow current trends. I continue to draw symbols full of death and darkness and I am satisfied. I like the sound, vocal and overall atmosphere of the album. This is of course nothing new, but I don‘t expect anything new. I'd rather break another coffin lid, sacrifice to the dark, enjoy a unique mood. I will cover my face with a hood, carry my own cross and a backpack full of sins. GRAVEWÜRM plays a real metal in way as was played in the 1990s. Turn the crosses down, spit to the face of all the cursed. I feel a lot of cold from the songs. My fingers and my bones are freezing. Drawn symbols burn into the night. This is a real metal with a big „M“! Simple, to the marrow, believable, stinking sulphur. War with Heaven! Death! Hell and hate is in each of us! Pure black metal album that burns you to ashes! Amen!

Tracklist:
1.The Gate Of Darkness 
2.Funeral Rites 
3.Call Of The Reaper 
4.On This Night 
5.An Elder Tale 
6.Rabid Beasts 
7.Island Of The Sirens 
8.Torment From Below 
9.Sanctum Infernus 
10.Darkness Is My Destiny

Share this games :

TWITTER