SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 22. ledna 2020

Home » » Recenze/review - PURIFYING TORTURE - Overthrown Divinity (2019)

Recenze/review - PURIFYING TORTURE - Overthrown Divinity (2019)


PURIFYING TORTURE - Overthrown Divinity
CD 2019, Subterranean Productions

for english please scroll down

Tělo hozené do vany. Vytřeštěné prázdné oči. Nastává klasický problém. Jak se zbavit mrtvoly? Několik litrů kyseliny by mělo všechno spravit. Začne od nohou, tekutina rozežírá tkáně. Přemýšlí, proč vlastně došlo k vraždě? Nakumulovaná nenávist, která v něm hlodala několik let, dostala průchod a výsledkem bylo několik bodných ran. Místnost plná krve a bezvládné tělo. Žádné mučení, nic zvráceného, jenom nůž, pronikající do srdce, plic a tváře. Dostanou ho během několika dní, teprve začíná. Zbyla po něm jen prázdná vana, zápach smrti a několik nešťastných lidí.

Vzít někomu život je tak lehké. Čtu si v soudních spisech a u toho poslouchám novou desku brutálních death metalistů PURIFYING TORTURE z Costa Ricy. Kapela loni předložila velmi nechutný, klasicky laděný materiál, který musí dělat dobře všem fanouškům smrti. Stačí jenom zvuk, který je hutný a syrově morbidní, jako ráno na pitevně. Dále potom vokál, který vás přišpendlí na zeď. O nápadech a celkové náladě desky by se dalo sepsat několik surových příběhů. Mám pocit, že jsem spadl do mlýnku na maso. 


Kapela byla založena v roce 2010 a letošní počin je teprve jejich prvním dlouhohrajícím albem. Myslím si, že se čekání vyplatilo. PURIFYING TORTURE ke své tvorbě přistupují velmi profesionálně, i když se stále pohybují v tom nejhlubším undergroundu. Novinka je postavena na klasických brutálně death metalových základech. Přidána je technika, temnota a spousta energie. Skladby jsou doslova devastující, člověk má opravdu pocit, že je mrtvolou, kterou je potřeba rychle a nenápadně odstranit. Věřte tomu, že se vám před očima objeví ty nejošklivější noční můry, které se vám zdají každý den. Není divu, "Overthrown Divinity" se mi dostalo rychle pod kůži, usadilo se mi v mozku a nadělalo tam pěknou paseku. Maso je zde porcováno s ohromující přesností, feelingem. Zároveň si kapela zachovává takovou tu černou jiskru, kterou mám u dobrých brutálně death metalových alb tolik rád. Není vlastně moc co dodávat, muzika zde mluví sama za sebe. Krutě a ošklivě. Rozleptá vás jako kyselina. Zničí a spálí. Masakr!Asphyx says:

The body thrown into the bathtub. Staring blank eyes. We have here a classic problem. How to get rid of a corpse? A few liters of acid should fix everything. He begins from the feet, the fluid etches the tissue. He wondered why exactly this murder happened. The accumulated hatred that gnawed in him for several years resulted in several stab wounds. A room full of blood and a limp body. No torture, nothing perverse, just a knife, penetrating the heart, lungs and face. They'll get him in a few days, he just starts. All that was left was an empty bathtub, the smell of death, and a few unhappy people.

To take someone's life is so easy. I am reading the court files and listening to a new album of brutal death metalists PURIFYING TORTURE from Costa Rica. Last year the band presented very disgusting, classically tuned material that must captivate all fans of death. All you need is a sound that is dense and brutally morbid, like a morning autopsy. Additionally, a vocal that will pin you on the wall. Several raw stories could be written about the album's ideas and overall mood. I feel like I fell into a meat grinder.


The band was founded in 2010 but this year's release is their first long-playing album. I think waiting has paid off. PURIFYING TORTURE works very professionally, even though they are still in the deepest underground. The new album is built on classic brutally death metal basics with adding of technic, darkness and lots of energy. The songs are literally devastating, one really feels that he is the corpse that needs to be removed quickly and unobtrusively. Believe me, the ugliest nightmares you dream every day will reveal in front of your eyes. No wonder "Overthrown Divinity" got under my skin quickly, settled in my brain and made a big mess there. The meat is cut with astonishing precision and feeling. At the same time, the band keeps the kind of black spark I like so much in good brutally death metal albums. There is not much to say, the music speaks for itself. Cruelly and ugly. It'll etch you like acid. It destroys and burns. Massacre!


Tracklist:
01. Overthrown Divinity
02. Immortality Reborn
03. In Agony
04. Behavior Towards the Corpse
05. Impure Humanity
06. Ashura
07. Autoerotic Asphyxiation
08. Iconoclastic
09. Purifying Torture
10. Reincarnated as Dead

band:
Alejandro Sthandier - Vocals
Fabian Vargas - Bass
Sergio Rosales - Guitar
Esteban Vargas - Drums

Share this games :

TWITTER