DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. února 2020

Home » » Recenze/review - BERZERKER LEGION - Obliterate the Weak (2020)

Recenze/review - BERZERKER LEGION - Obliterate the Weak (2020)


BERZERKER LEGION - Obliterate the Weak
CD 2020, Listenable Records


for english please scroll down


Pohled na krkavce sedícího na zmrzlé mrtvole mě doslova fascinoval. Nemohl jsem od těch vyklovaných očí odtrhnout zrak. Kolem se válely chuchvalce mlhy a kdysi živý jedinec se stal po své smrti součástí všemocné přírody. Smrt někdy dokáže být krásná. Melodická a vášnivá. Bolestivá a přitažlivá. Smutná i povznášející. Stačí si vybrat. Kupříkladu já k dnešní scenérii doporučuji novou desku mezinárodního uskupení BERZERKER LEGION.

Dohromady se dala skupina, jejíž členové rozumí death metalu jako málokdo. Stačí se podívat na sestavu (Tomas Elofsson (HYPOCRISY), Alwin Zuur (ASPHYX), James Stewart (VADER, SCEPTIC), Jonny Pettersson (WOMBBATH), Fredrik Isaksson (DARK FUNERAL, ex-GRAVE)) a myslím, že je každému vše víceméně jasné. Teď už záleží jen na tom, jaký druh smrti si pánové zvolili, aby vyjádřili své pocity. Jedná se o severem nakažený melodický death metal. Tedy o hudbu, která je hluboko uložená i v mých kořenech.Základem "Obliterate the Weak" je samozřejmě klasická smrt, ale přidávány jsou melodické prvky (AMON AMARTH, HYPOCRISY), nalezneme zde dokonce pasáže jdoucí až někam k heavy metalu. Výsledná atmosféra je opravdu chladná, svým způsobem až podmanivá. Pánové nezanedbali ani zvuk (Lars Lüttge) a na obal je radost pohledět (Adi Christianize). Album není nijak drsné a surové, melodie převažují v každém okamžiku, ale všechno sedí krásně pohromadě. V jednom magickém celku. Znovu a stále se mi vrací pohled na zmrzlou mrtvolu, na opuštěný les, na krkavce, který v zobáku drží oko. Utíkám ledovou řekou, riffy se mi zadírají do těla, vznáším se na vlnách chladných melodií. BERZERKER LEGION odvedli velmi dobrou práci po všech stránkách. Není vlastně ani moc co dalšího dodávat. Tohle je pravá, nefalšovaná a uvěřitelná, severská smrt! Na nebi se vznáší hejno krkavců. Kdo bude další na řadě? Nehledejte zde nic převratného, ale jako řemeslo je "Obliterate the Weak" vynikající. Navíc zde vidím opravdovou Smrt a to je pro mě rozhodující. Melodický death metal ve své ryzí podobě!Asphyx says:

The view on a raven sitting on a frozen corpse literally fascinated me. I couldn't turn away my sight from those pecked eyes. Burls of fog rolled around and the once alive individual became part of omnipotent nature after his death. Sometimes death can be beautiful. Melodic and passionate. Painful and attractive. Sad and uplifting. You can just choose. For example, for today's scenery, I recommend a new record of the international group BERZERKER LEGION.

A supergroup whose members understand to death metal pulled together. Just look at the lineup (Tomas Elofsson (HYPOCRISY), Alwin Zuur (ASPHYX), James Stewart (VADER, SCEPTIC), Jonny Pettersson (WOMBBATH), Fredrik Isaksson (DARK FUNERAL, ex-GRAVE)) and I think that everything should be more or less clear. Now, all that matters is what kind of death metal the gentlemen have chosen to express their feelings. It is a melodic death metal tainted by the North. I mean music that is deeply embedded also in my roots.


The new album "Obliterate the Weak" is of course based on the classical death, but melodic elements are added (AMON AMARTH, HYPOCRISY). We can even find passages going somewhere to heavy metal. The resulting atmosphere is really cold, in a way even captivating. Gentlemen did not neglect the sound (Lars Lüttge) and it is a joy to look at the cover art (Adi Christianize). The album is not rough and brutal, the melodies prevail at any moment, but everything fits together beautifully. In one magical unit. Again and again, my thoughts return to the frozen corpse, the deserted forest, the raven holding the eye in its beak. I run through the icy river, the riffs stab to my body, I am floating on the waves of cold melodies. BERZERKER LEGION has done a very good job in all respects. There's not much else to add. This is true, honest and believable Nordic death! A flock of ravens floats in the sky. Who will be the next? Don’t look for here something special, but as a craft, "Obliterate the Weak" is excellent. Moreover, I see true Death here, and that is crucial to me. Melodic death metal in its pure form!


tracklist:
1. Rise of the Berzerkers
2. A World In Despair
3. I Am The Legion
4. Of Blood And Ash
5. Obliterate The Weak
6. The Falling Dawn
7. The King Of All Masters
8. Upon The Throne Of Mortem
9. A Lurking Evil
10. In The Name Of The Father
11. Death Euphoria (Bonus Track)

band:
Jonny Pettersson : Vocals
Tomas Elofsson : Guitars
Alwin Zuur : Guitars
Fredrik Isaksson : Bass
James Stewart : Drums


https://listenable-records.bandcamp.com/album/obliterate-the-weak
Share this games :

TWITTER