SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 8. února 2020

Home » » Recenze/review - DEADSPAWN - Pestilence Reborn (2020)

Recenze/review - DEADSPAWN - Pestilence Reborn (2020)


DEADSPAWN - Pestilence Reborn
CD 2020, vlastní vydání 

for english please scroll down


Šel jsem jako každé ráno mlhavou šedou ulicí. Lampy ještě svítily a stíny měly barvu smrti. Nejdříve jsem si té postavy v kápi nevšiml. Zrychlil jsem svoje kroky, v předtuše něčeho zlého. Zdá se mi to nebo má v ruce nůž? Ptám se sám sebe a odpověď přijde za několik okamžiků. Naposledy se nadechnu a poslední slova jsou jen výkřikem do tmy. Mé tělo najdou lidé až pozdě ráno. Jsem kusem odhozeného masa a moje duše bloudí navěky mezi naším a oním světem. Poslouchám novou desku amerických DEADSPAWN a marně hledám svůj klid.


Album je totiž těkavé, zákeřné, drásající. Kapela si se mnou hraje jako kočka s myší. Některé motivy na mě mají až magický účinek. Black a death metal, dva styly, které jsou zde namíchány ve smrtícím koktejlu. Stačí se napít a budete navěky prokleti. Už vám někdo trhal nehty za plného vědomí? Tak to asi víte, o čem píšu."Pestilence Reborn" bylo zrozeno z popela padlých kněží. Inspirováno je volně kapelami jako BEHEMOTH, HATE, MORBID ANGEL, BELPHEGOR. Náhodě nebylo ponecháno nic. Skladby odsýpají jako lavina z kostí, krve a nenávisti, zvuk je syrový a bolestivý a obal je ozvěnou z onoho světa. Kapela hraje přesně, precizně, s takovou tou těžko definovatelnou černou jiskrou, kterou mám u hudby tolik rád. Líbí se mi, že na mě působí několika způsoby. Do mého srdce jako ostrý nůž proniká chlad, tma, šílenství, ale i tlak a energie. Připadám si jako v nějaké bájné říši zla, bojuji s obrovskými příšerami i vlastním stínem. Jsem znovu obětí, lovenou zvěří a jsem tomu moc rád. DEADSPAWN sice neobjevují nic nového, zvolené prostředky jsou nám všem všeobecně známy, ale svoje řemeslo odvádějí na výbornou. V bažinách nekonečna, uprostřed země nikoho nebo možná ve starých opuštěných katakombách, tam se nová deska "Pestilence Reborn" zrodila. Je mocná, temná, zabíjí na počkání. Black death metal, který vám pronikne do krve jako prudký jed! Temně ledová záležitost s krvavým otiskem!


Asphyx says:

Like every morning, I walked across the foggy grey street. The lamps were still light on and shadows were a color of death. First, I didn’t notice the figure in the hood. I speeded up my steps, in anticipation of something bad. Is it only my feeling or does she have a knife in her hand? I am asking myself and the answer comes immediately. My last breath and last words are only the screams into the dark. My body was found later in the morning. I am the piece of the discarded flesh and my soul is wandering between our world and the other world forever. I am listening to the new record of American band DEADSPAWN and in vain I am seeking my peace.

The album is volatile, insidious, harrowing. The band plays with me like a cat with a mouse. Some motives have even a magical effect on me. Black and death metal, two styles mixed in a deadly cocktail. Just drink and you will be cursed forever. Has anyone ever ripped your nails off during full consciousness? So you probably know what I'm writing about.
"Reborn Pestilence" was born from the ashes of fallen priests. The album is inspired by bands like BEHEMOTH, HATE, MORBID ANGEL, BELPHEGOR but there was nothing left to accident. The songs are going like an avalanche of bones, blood and hatred. The sound is raw and painful, and the cover art is like an echo from the other world. The band plays precisely and possesses that hard-to-define black spark that I love so much in music. Additionally, I like the fact that it affects me in several ways. Cold, dark and madness, but also pressure and energy penetrate into my heart like a sharp knife. I feel like in a mythical realm of evil, fighting huge monsters and my own shadow. I am a victim, I am the hunted game again and I am very happy about it. Although DEADSPAWN don’t discover anything new but they do their craft well. In the swamps of infinity, in the middle of nobody's land, or perhaps in the old abandoned catacombs, there was a new album "Pestilence Reborn" born. It is powerful, dark, and it kills. Black death metal that will penetrate your blood like a violent poison! Dark cold material with a bloody imprint!Tracklist:
01. Warpath
02. Ex Inferis
03. Communion
04. Pestilence Reborn
05. From Ruins
06. Language of Creation
07. This Ascension
08. Limits of Flesh
09. Shiatan
10. The Plague Within

band:
Curt DuRocher - Guitar/Vocals, Ryan Frech - Drums,
Derrek Page - Bass/Vocals,
Ryan Roubison - Guitar/Vocals


Share this games :

TWITTER