Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. února 2020

Home » » Recenze/review - INVICTUS - The Catacombs of Fear (2020)

Recenze/review - INVICTUS - The Catacombs of Fear (2020)


INVICTUS - The Catacombs of Fear
CD 2020, F.D.A. Records

for english please scrool down

Když jsem tenhle hrob ohledával poprvé, byl jsem šokován jeho stavem. Shnilá rakev, rostliny prorostlé skrz prašivé tělo. Odstranil jsem jednotlivé vrstvy prachu a vyzvedl toho nebožáka z hrobu. Pamatuji si, že se kolem setmělo a vítr naříkal. Následná pitva proběhla víceméně v poklidu, jen mě překvapila jedna věc. Mrtvola držela v rukou nové CD japonských death metalistů INVICTUS.

Ti, inspirováni starým death metalem z devadesátých let, letos přicházejí se svojí první dlouhohrající deskou. Je plná hniloby, šílenství, temnoty a strachu. Jde na samotnou dřeň stylu zvaného SMRT. Zdobí ji překrásně morbidní obal a užívám si i záhrobní zvuk. Splněno bylo vše pro rituály k vyvolávání nemrtvých. INVICTUS se pohybují někde mezi americkou a švédskou death metalovou školou. Samozřejmě přidávají kus svého hrobnického umu a výsledkem je nejen velmi dobré řemeslo, ale také album, které se opravdu skvěle poslouchá. Jistě, vaše uši i vkus musí být nasměřovány na onen svět, bez toho tuhle nahrávku nepochopíte. Pánové hrají postaru, s nadšením a já jim jejich morbidní práci věřím. Mrtví povstali, aby konečně zničili tenhle nebohý svět. "The Catacombs of Fear" je albem, které je nasáklé starými chorobami, prašivinou a smrtí. Jedná se přesně o ten druh death metalu, kteří ocení převážně starší fanoušci a pak také všichni ti, kteří každé ráno uléhají do rakví. Japonci nesložili album, které by bylo něčím objevné a převratné, ale v rámci undergroundu se jedná o perfektně zacílený zásek. Otevírám další rakve a nasávám pach hniloby. Pouštím si "The Catacombs of Fear" stále dokola a užívám si veškeré ozvěny z katakomb. Starý, prašivý death metal, který nezná slitování! Masakr v kostnici!Asphyx says:

When I first examined this grave, I was shocked by its condition. A rotten coffin, plants streamed through a dusty body. I removed individual layers of dust and picked up the poor man from the grave. I remember it was dark and the wind was wailing. The subsequent autopsy was more or less calm, only one thing surprised me. The corpse held a new CD of Japanese death metallers INVICTUS.

Those inspired by the old death metal of the 1990s are coming up with their first full-length record this year. It is full of rot, madness, darkness and fear. It goes to the very pith of a style called DEATH. It is decorated with a beautifully morbid cover and I also enjoy the grave sound. Everything was done for the rituals to summon the undead. INVICTUS are somewhere between American and Swedish death metal schools. Of course, they add a piece of their grave skill and the result is not only a very good craft but also an album that is really great to listen to. Sure, your ears and tastes must be directed to the other world, without this record you will not understand. The gentlemen play in old-fashioned way, with enthusiasm, and I trust them with their morbid work. The dead rose up to finally destroy this poor world. "The Catacombs of Fear" is an album that is soaked by old illnesses and death. It is exactly the kind of death metal that will be appreciated mainly by older fans and all those who lie in the coffins every morning. The Japanese did not compose an album that was something revealing and ground-breaking, but the underground is a perfectly targeted piece. Opening more coffins and sucking in the smell of rot. I play "The Catacombs of Fear" over and over and enjoy all the echoes of the catacombs. An old, rainy death metal that don‘t know mercy! Ossuary massacre!


Tracklist:
1. At The Gate Of Crypts
2. Lord Of The Pit
3. Bizarre Dreams
4. Infernal Covenant
5. Diabolic Intent
6. Sinkhole Of Ghouls
7. Spawn The Cycle Of Putrefaction
8. Devouring Room
9. Necrocrypt
10. Netherworld
11. The Catacombs Of Fear

band:

Takehito Sek : Vo & Gt
Toshihiro Seki : Vo & Ba
Haruki Tokutake : Dr

https://invictus3.bandcamp.com/releases
https://fda-records.bandcamp.com/album/the-catacombs-of-fear
https://www.facebook.com/Invictus-483158311865495/
https://www.youtube.com/channel/UCQ_w6IwihuuB5H29OoNxYFA
https://fda-records.com/de/
Share this games :

TWITTER