SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. února 2020

Home » » Recenze/review - NECROPSY - Exitus (2020)

Recenze/review - NECROPSY - Exitus (2020)


NECROPSY - Exitus
EP 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Další den, další hromada hlíny. Mnohým připadá naše práce nečistá, ale nedovedu si představit, kdybychom nebyli. Bráníme chorobám, očišťujeme tenhle svět od mrtvol. Lidé se smrti bojí, jako čert kříže. Přitom je tak přitažlivá. Pohřbívám rád do země, hezky postaru. Jsem klasik, co nejdříve upraví tělo v márnici, vykope hluboký hrob a po nocích stále rozmlouvá s nemrtvými. Poslouchám u toho prašivý death metal a jsem spokojený. Smrt si taky nevybírá.

Nové EP legendárních finských death metalistů NECROPSY se perfektně hodí do mé diskografie starého fanouška poctivé smrti. Je nasáklé chorobami, temnotou, plesnivinou a doslova hnije v rukou. Kapela odvedla tradiční, klasickou hrobnickou práci a je to jen a jen dobře. Tohle je reálná smrt!
I novinka "Exitus" v sobě obsahuje velké množství dlouhých táhlých melodií, dotýkajících se doom metalu. Kapela jde na dřeň, až do morku kostí. Hraje tak jak to umí nejlépe, hezky po svém, s vlastním výrazem i jakousi temnou aurou, která se vznáší všude kolem. Podobný smrtící kov doporučuji přehrávat při ranních procházkách po hřbitově, při exhumaci hrobů z devadesátých let, případně při rituálech na onom světě. NECROPSY nepřinášejí nic nového do záhrobí, ani to není potřeba. Tohle je finský old school death metal ve své ryzí podobě a v té jej mám také nejraději. Kosti jsou drceny hutným, mohutným zvukem, oči vypalovány pohledem na mlhavý obal a mozek vám vyskočí z hlavy strachem. Novinka "Exitus" mi připomíná starý opuštěný hřbitov, na kterém se po setmění odehrávají temné rituály smrti. Beru do ruky lopatu a potom už to znáte. Povedená morbidní záležitost!


Asphyx says:

The next day, another pile of dirt. Many consider our work as dirty, but I can't imagine if we wouldn’t exist. We're defending diseases, clearing this world of corpses. People are afraid of death, like the devil of the cross. At the same time, it is so attractive. I like to bury to the ground, pretty old fashioned. I am a classic who prepares the body in the morgue as soon as possible, digs a deep grave and still talks to the undead at night. I listen to the gruesome death metal and I'm happy. Death does not choose either.

The new EP of the legendary Finnish death metallers NECROPSY fits perfectly to my discography of an old fan of honest death. It is soaked with diseases, darkness, mould and literally rotting in the hands. The band did a traditional, classic gravedigger work and it's just good. This is real death!

Even the new "Exitus" contains a large number of long melodies touching doom metal. The band goes to the pulp to the core. They play as best as they can, nicely in their own way, with their own expression and a kind of dark aura that floats all around. I recommend playing such a death metal during morning walks in the cemetery, during the exhumation of the graves of the 1990s, or in rituals in the other world. NECROPSY does not bring anything new to the graves empire, nor is it necessary. This is Finnish old school death metal in its pure form and I like it the most. The bones are crushed by a dense, powerful sound, the eyes fired by looking at the hazy cover, and the brain jumps out of your head in fear. The novelty "Exitus" reminds me an old abandoned cemetery where dark rituals of death take place after sunset. I take a shovel and then you know it. Hilarious morbid matter!


tracklist:
1. Meat Ceremony
2. Fucking Dead
3. 206 Motives
4. Butcherado

band:
Tero Kosonen – vocals
Janne Kosonen – guitars
Sami Heinonen – guitars
Ville Vartiainen – bass
Hannu Väänänen – drums

Share this games :

TWITTER