SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. února 2020

Home » » Recenze/review - PLAGUE - Portraits of Mind (2020)

Recenze/review - PLAGUE - Portraits of Mind (2020)


PLAGUE - Portraits of Mind
CD 2020, Redefining Darkness Records

for english please scroll 


Celé to vypadalo jako nějaký hodně zvrácený rituál. Jednotlivé postavy byly přivázány ke sloupům. Provazy se jim zadíraly do rukou a těla bezvládně visela jako nějaké zlé memento. Nejhorší ale byly jejich obličeje bez tváří. Někdo jim doslova svlékl kůži z hlavy. Hniloba, strach, hnus a špína. Kdo tohle mohl udělat? Nějaká šelma? Nemocný blázen? Staly se oběti součástí šíleného rituálu? Odpovědí byly nápisy na okolních zdech. Démoni se probudili a přišli šířit zlo na náš svět. 

Podobnou scénu jsem viděl kdysi v jednom starém hororovém filmu. A vzpomněl jsem si na ní i při poslechu prvotiny řeckých death metalistů PLAGUE. Hudba má velmi podobnou atmosféru. Když poslouchám novinku "Portraits of Mind" cítím stejné chvění, stejný tlak, hniji zaživa a neustále si sahám na tvář, jestli již není odříznuta. PLAGUE se postavili k death metalu podobným způsobem, jako to dělávají kapely typu INCANTATION, IMMOLATION, BRUTALITY, DEATH. Produkce odpovídá floridskému zvuku devadesátých let a nahrávku zdobí perfektní obal od mistra Paolo Girardiho. Pro dobrý chorobný zážitek bylo splněno vlastně vše potřebné. Navíc je kapela schopna složit drtivé a temné opusy, které vás přikovají na zeď. Nejedná se sice o žádnou hudbu, která by se zapsala zlatým písmem do kronik, ale řemeslo umí PLAGUE na výbornou. Nálady, které se vinou celým albem jako jedovatý had, opravdu připomínají návštěvu místa, na kterém se odehrával nějaký hodně temný a krvavý rituál. "Portraits of Mind" se pro mě stalo velmi příjemných překvapením. Postupně mi proniklo do žil, usadilo se v mé hlavě a rád jsem se k desce vracel. Má v sobě totiž něco přitažlivého, tajemného, jako to mívaly kapely za starých časů. S touhle smečkou je nutné do budoucna počítat. Smrdí totiž opravdovou smrtí, sírou a nenávistí. Morbidní death metal ze staré školy, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:


The whole thing looked like some very perverse ritual. Individual figures were tied to the columns. The ropes locked into their hands, and their bodies hung limp like some evil memento. But the worst were their heads without faces. Someone literally stripped their skin from their heads. Rot, fear, disgust and dirt. Who could do this? Any beast? Sick fool? Have the victims become part of the mad ritual? The answer was inscriptions on the surrounding walls. The demons woke up and came to spread the evil to our world.

I saw a similar scene in an old horror movie. And I remembered it while listening to the Greek death metallers PLAGUE. The music has a very similar atmosphere. When I listen to "Portraits of Mind" I feel the same tremor, the same pressure, I am rotting alive and constantly touching my face if is not already cut off.

PLAGUE approached death metal in a similar way as do bands like INCANTATION, IMMOLATION, BRUTALITY, DEATH. The production matches the Florida sound of the 1990s and the record is decorated with perfect cover by Paolo Girardi. For a good illness experience, everything was actually fulfilled. On top, the band is able to compose overwhelming and dark opus that will nail you to the wall. Although it is not any music that would be written in gold letters in the chronicles, but the craft of PLAGUE is excellent. The moods, which wind through the whole album like a poisonous snake, really resemble a visit to a place where some very dark and bloody ritual took place. "Portraits of Mind" has become a very pleasant surprise for me. Gradually it penetrated my veins, settled in my head and I liked to come back to the record. It has something attractive, mysterious as bands used to have in the old days. This band has a future. It stinks of true death, brimstone and hatred. An old school morbid death metal that tears you to pieces!Tracklist:

01. Intersperse (4:51)
02. Portal into Reality (4:17)
03. Pandemic (3:08)
04. Deranged Madness (6:22)
05. Cave of Vectors (5:53)
06. Shattering the Illusion (4:31)
07. Mind Control (7:40)


band:
▐ Nick K. - Guitars,Vocals
▐ Tolis K. - Guitars
▐ George K². - Bass
▐ George K. - Drums

https://plague-gr.bandcamp.com/album/portraits-of-mind
https://www.facebook.com/plaguegreece

Share this games :

TWITTER