DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 15. února 2020

Home » » Recenze/review - SNĚŤ - Promo 2019

Recenze/review - SNĚŤ - Promo 2019


SNĚŤ - Promo 2019
cassette 2019, Lycanthropic Chants

for english please scroll down

"SNĚŤ ve snu viděti znamená brzy zemříti": takový výrok mě napadl, když jsem měl s pražskými death metalisty poprvé tu čest. Doslova jsem cítil, jak z pódia ke mě ztéká řeka plná hnisu, rozemletých kostí a beznaděje. Pro pochopení jejich tvorby se sice člověk musí vydat na dlouhý výlet bez konce do temných chodeb podzemí, ale myslím, že  ucho každého, kdo začínal se smrtícím kovem v devadesátých letech, si musí přijít na své.

Na kazetu jsem čekal po koncertě poměrně dlouho, ale když byla má nedočkavost odměněna dalším kusem shnilého masa do sbírky, byl jsem nadšen. Má morbidní radost pokračovala i druhý den ráno, kdy jsem pásku vložil do přehrávače. Byl jsem ihned přenesen na starý opuštěný hřbitov a spolu s kapelou exhumoval jen ty nejvíc opuštěné hroby. Demonahrávek mi v různých formátech chodí stovky, ale SNĚŤ mě vlastně ihned přesvědčila na svoji stranu. Katakomby se otevřely!Demonahrávka je v rámci možností opatřena dobrým zvukem, vše odsýpá v tom správném prašivém rytmu. Nabízí se srovnání s alby takových veličin jako jsou BOLT THROWER, AUTOPSY, MORTICIAN, MORGOTH. Kapela tedy rozhodně netvoří něco nového, ani objevného, ale hrobnické řemeslo zvládá na výbornou. Navíc jsou skladby velmi dobře napsané. Mají v sobě drive, feeling, ten správný tah na branku i tolik potřebnou temnotu. Na moji maličkost také zafungovala nostalgie, protože přátelé, přesně takhle se ke mě kdysi v dávných časech dostávaly nahrávky. Doufejme jen, že SNĚŤ budou mít do budoucna ten správný label, který jejich hudbu posune i za hranice naší země. Zasloužili by si to. Undergroundový death metal má mnoho podob a tahle jeho poloha je mému srdci jedna z nejbližších. Ochutnávka zavánějícího masa v podobě loňského dema se myslím podařila. Budiž tedy těchto pár slov upozorněním, že v České republice existuje smečka, která vzešla ze starých hřbitovů. Jsem hrozně rád, že se mi jejich kazeta dostala do rukou. Smrt si totiž jak známo nevybírá. Prašivý death metal ze starých katakomb!Asphyx says:

The Czech word „Sněť“ means gangrene. During my first encounter with this death metal band from Prague, the first thing that came to my mind was: “To see the SNĚŤ in the dream means to die very soon”. I literally felt a river full of pus, crushed bones and hopelessness flowing from the stage to me. To understand their work, one has to go on a long trip without end to the dark corridors of the underground. But I think that the ear of anyone who started with the death metal in the 1990s must be satisfied.

I waited for the cassette for a long time after the concert, but when my impatience was rewarded with another piece of rotten meat into my collection, I was thrilled. My morbid joy continued the next morning when I put the tape into the player. I was immediately transferred to an old abandoned graveyard and together with the band, we exhumed only the most abandoned graves. I receive hundreds of demos in various formats, but the SNĚŤ convinced me immediately. Catacombs were opened!


The demo is provided with a good sound about as good as it can be, and everything flows in the right dirty rhythm. We can compare their material with bands as BOLT THROWER, AUTOPSY, MORTICIAN, MORGOTH. The band definitely does not create anything new, but they handle the gravedigger craftsmanship excellent. Moreover, the songs are very well written. They have "drive", "feeling", the right direction and essential darkness. In this case, also nostalgia worked, because, my friends, this manner is exactly how I used to get records in the old times. Just to hope that in the future they will captivate the proper label to spread their music beyond our country. They would deserve it. Underground death metal has many forms and this is one of the closest to my heart. The sample of smelling meat in the form of last year's demo succeeded. Let these few words to remind you that in the Czech Republic is a band that originated from the old cemeteries. I'm so glad their cassette got into my hands. Death doesn’t choose! Scabby death metal from old catacombs!


tracklist:
Intoxikace 
Obří kat

band:
Krütorr - bicí 
Hnisatel - kytara 
Leproduktor - baskytara/vokály 
Ransolič - kytara 
Turmentor - vokály

Share this games :

TWITTER