JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. března 2020

Home » » Recenze/review - AFTERBIRTH - Four Dimensional Flesh (2020)

Recenze/review - AFTERBIRTH - Four Dimensional Flesh (2020)


AFTERBIRTH - Four Dimensional Flesh
CD 2020, Unique Leader

for english please scroll down


Zavolali mi brzy ráno a probudili mě z děsivého snu. Dojel jsem až na kraj, na periferii města a čekala mě další krvavá lázeň. Znovu zde úřadovala smečka divokých psů. Několik roztrhaných těl bylo jako nějaké loutky poházených po stranách. Vyhřezlá střeva, ukousnuté obličeje. Jeden muž bez nohou ještě naříkal. V jeho hlase bylo cítit obrovské utrpení. Měl v očích bolest i varování. Ohlédl jsem se a vůdce smečky mi prokousl hrdlo. Smečka se vrátila, aby dokončila svoji práci. 

Američtí brutal death metalisté AFTERBIRTH datují svůj vznik již do roku 1993. Mezi lety 1995 - 2013 sice přerušili svoji činnost, ale to jenom proto, aby se vrátili s vynikajícím albem "The Time Traveler's Dilemma" (2017). Letos jsou zpět a opět působí jako smečka zmutovaných psů, po kterých zůstává jen bolest a potoky krve. 

 
Brutální death metal v podání AFTERBIRTH je velmi propracovaný, technický a naleznete v něm i nemalé množství progresivních pasáží. Kapela nejen, že perfektně ovládá svoje nástroje, ale ještě navíc předkládá materiál, který drží velmi kompaktně pohromadě. Mám rád alba, na kterých nebylo nic ponecháno náhodě. Stačí se podívat na obal od Kishora Haulenbeeka nebo se pečlivě zaposlouchat do zvuku (Colin Marston). A hudba? Ta je zde mohutná, s mnoha vrstvami, působí na mě spíš jako morbidní symfonie, než jen obyčejná deska. Jsem sice neustále trhán na kusy a mám sto chutí přidávat volume, ale oceňuji i klidnější, atmosférické pasáže. "The Time Traveler's Dilemma" je velmi pestrou, energickou nahrávkou. Zničila mě těžce, neurvale, syrově. Stala se na nějaký čas prvním CD, po kterém jsem sahal, když jsem měl chuť na inteligentní brutální death metal. Byl jsem rád a znovu obětí jejich hudby. Co na tom, že mě pokaždé roztrhala na kusy? Morbidní vize přetavené na hudební nosič!Asphyx says:

They called me early in the morning and woke me up from a terrible dream. I drove all the way to the outskirts of the city and awaited another bloodbath. Again, there was a pack of wild dogs. Several torn bodies were like puppets strewn on the sides. Prolapsed intestines, bitten faces. One man without his feet was crying. There was tremendous suffering in his voice. There was pain and warning in his eyes. I looked back and the pack leader bit my throat. The pack returned to complete their work.

The American brutal death metallers AFTERBIRTH date back to 1993. Between 1995 and 2013 they interrupted their activities, but only to return with the excellent album "The Time Traveler's Dilemma" (2017). This year they are back again and again acts as a pack of mutated dogs, after which only pain and rivers of blood remain.The brutal death metal performed by AFTERBIRTH is very sophisticated, technical and you will find a lot of progressive passages. The band not only perfectly controls their instruments, but also presents material which is cool as a whole. I like albums where nothing was left to chance. Just look at the cover by Kishor Haulenbeek or listen carefully the sound (Colin Marston). And the music? It is massive, with many layers, acting more like a morbid symphony than just an ordinary record. I am constantly torn to pieces and have a hundred appetites to add volume, but I also appreciate the calmer, atmospheric passages. "The Time Traveler's Dilemma" is a very varied, energetic recording. It destroyed me heavily, roughly, rawly. It became for some time the first CD I reached when I wanted the intelligent brutal death metal. I was glad and again a victim of their music. Despite the fact it always tore me apart? Morbid visions melted into a physical format.Four Dimensional Flesh Tracklisting -
1. Beheading The Buddha
2. Spiritually Transmitted Disease
3. Girl In Landscape
4. Everything In Its Path
5. Never Ending Teeth
6. Minimum Safe Distance
7. Rooms To Nowhere
8. Swallowing Spiders
9. Dreaming Astral Body
10. Blackhole Kaleidoscope
11. Four Dimensional Flesh

Main Focus Track(s):
#2 Spiritually Transmitted Disease
#5 Never Ending Teeth

AFTERBIRTH Online:
https://www.facebook.com/AfterbirthNYDeathMetal/
https://www.instagram.com/afterbirthnydm

https://uniqueleader.com/
Share this games :

TWITTER