Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 5. března 2020

Home » » Recenze/review - PROSCRITO - Llagas y estigmas (2020)

Recenze/review - PROSCRITO - Llagas y estigmas (2020)


PROSCRITO - Llagas y estigmas
CD 2020, Memento Mori

for english please scroll down


Až tě jednou ponesou na márách, tak ti bude všechno jedno. Možná konečně nalezneš klid. Jak si vlastně žil a kým jsi? Nesou tě a za tebou jde pár pozůstalých. Není jich nějak málo? Tělo si měl zohavené tak, že jej ani nevystavovali v rakvi. Už dávno si nebyl sám sebou, tvá tvář byla zjizvena nenávistí. Poslední slova řečníkova jsou shovívavá. Kdyby jen věděli, kdyby jen tušili, že jsi půlku života zasvětil temnotě. Jenže neví vůbec nic, jinak by tě spálili pro jistotu na hranici. 

Zaříkávání v podobě španělských PROSCRITO mě ihned přesunulo do země stínů. Jejich death doom metal se kolem mě vinul jako řeka plná hnisu a krve. Poslali moje tělo na vratké loďce doprostřed rozbouřených vln. Když bylo konečně po všem, tak jsem jedním okem zahlédl kněze, jak si odplivl. Nebo to byl jen zlý sen? A mohou mít mrtví vůbec sny?

 


Pokud má být hlavním účelem death doom metalu navození atmosféry totálního smutku, zmaru a beznaděje, jste na správném místě. Španělé tento styl uchopili podobným způsobem jako třeba takoví WINTER, HOODED MENACE, GOATLORD, AUTOPSY, TEMPLE OF VOID, DRUID LORD, případně CELTIC FROST. Hudba tohoto typu se musí poslouchat ve stínu, na starých hřbitovech, v opuštěných chrámech nebo na pohřbech všech prokletých. Dlouhé, táhlé a mrazivé melodie, prašivý zvuk, nekonečná touha podat ruku samotné Smrti. Tohle všechno zde slyším a nechci, aby to někdy skončilo. Tuhne mi krev v žilách, obracím oči v sloup. Procesy hnití byly zahájeny. "Llagas y estigmas" je albem, které smrdí sírou, je zničující, postupně si mě podmanilo. Novinka se pro mě stala obřadem všedního dne, hlavně takhle v večeru, když se začaly z nedalekého lesa ozývat divné skřeky. Noc bude opět patřit temnotě a death doom metalu. Ten v podání PROSCRITO je totiž vynikající. Nesou mě na márách a desku jsem si nechal zahrát, když mě spouštěli do země. Víc myslím dodávat netřeba. 
sumarizace:

Mám rád smrtící kov, který je načichlý doomem. Propracovaný, temný a zákeřný. Plazící se jako klubko malých háďat, které jednou vyroste nakrmeno vaší nenávistí a pozře vás. Dlouhé procházky po hřbitově během podzimních dnů. Smutek a vzpomínky, z těchto pocitů je utkán i můj poslech nové desky "Llagas y estigmas".

Oceňuji sirnatý a šílenstvím načichlý zvuk. Líbí se mi i obal, nadšený jsem z riffů, jak vystřižených ze starých death doomových učebnic. Morbidní zážitky s přechodem na onen svět ožívají, jsou najednou zcela hmatatelné. Pokud má být undergroundová hudba hlavně o emocích, o pocitech, o posledních věcech člověka, tak potom se podařilo PROSCRITO nahrát skvělou desku. Klečeli jste někdy u hrobu a mluvili se svými předky? Prosévali jste mezi prsty hlínu a přemýšleli, co jednou nastane, až přejdete na druhou stranu? O tomhle tohle album přesně celé je. O Smrti, smutku, zapomnění. Je vhodné k dlouhým pochůzkám noční krajinou, nejlépe v dešti a mlze. Přidávám volume a mám chuť se rozpadnout na tisíc kusů. Jsem rozbitý, zničený, jsem znovu v márnici a děsím se každého stínu. "Llagas y estigmas" je death doom metalovou okultní seancí pro vyvolávání duší zemřelých! Hniloba, chlad a smrt, nic jiného zde nenajdete. Jen bolest. Vynikající záležitost!
Asphyx says:


I like the death metal which is smelled by doom. Sophisticated, dark and insidious. Crawling like a ball of little snakes that will grow up fed by your hate and will eat you. Long walks in the cemetery during autumn days. Sadness and memories, from these feelings I have while listening to the new album "Llagas y estigmas".

I appreciate the sulphurous and frenzied sound. I also like the cover, I'm excited about riffs, cut out from old death doom textbooks. Morbid experiences with the transition to the other world come to life, they are suddenly quite palpable. If underground music is mainly about emotions, feelings, about the last moments of people, then PROSCRITO managed to record a great record. Have you ever knelt by the grave and talked to your ancestors? Have you sifted soil between your fingers and wondered what would happen once you crossed over? This is exactly what this album is all about. About Death, Sadness, Oblivion. It is suitable for long walks through the night landscape, preferably in rain and fog. I'm adding volume and I want to fall into a thousand pieces. I am broken, destroyed, I am again in the morgue and I am scary of every shadow. "Llagas y estigmas" is a death doom metal occult session which evoking the souls of the dead! Rot, cold and death, nothing else. Just pain. Excellent matter!Tracklist:
1. Persistiendo 09:20
2. Tronos de oprobio 07:05
3. Exequias 05:36
4. Marcado por la pezuña 07:18
5. Pantalgia 11:06


https://proscritoyolvidado.bandcamp.com/album/llagas-y-estigmas
https://www.facebook.com/proscritoyolvidado/
http://proscrito.6te.net/
http://www.memento-mori.es/
Share this games :

TWITTER