DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 1. března 2020

Home » » Recenze/review - SLAUGHTER MESSIAH - Cursed To The Pyre (2020)

Recenze/review - SLAUGHTER MESSIAH - Cursed To The Pyre (2020)


SLAUGHTER MESSIAH - Cursed To The Pyre
CD 2020, High Roller Records

for english please scroll down

Vypadá to, že vše je připraveno. Lebky se na mě smějí ze špinavého oltáře, po stěnách stéká hnilobou smrdící voda. Několik metrů pod zemí, hluboko v katakombách, zde budeme pořádat dnešní obřad pro vyvolávání temných sil. Mladá dívka se sama nabídla, lákalo ji tajemnou a chlad. Obraťte někdo všechny kříže směrem dolů, jinak nemůžeme začít. Postavy v kápích, vše probíhá podle nepsaných pravidel. Chybí už jen muzika. Přistupuji k přehrávači a pouštím novou desku belgických rouhačů SLAUGHTER MESSIAH

Jejich letošní novinka "Cursed To The Pyre" se zdá být více než vhodná pro naší okultní seanci. Ohně znovu hoří a onen svět se třese strachem. Ocitám se na časové ose o mnoho let zpět, někde na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Album jakoby bylo výletem do zlatých časů black/thrash death metalu. Skladby jsou studené a chladné jako ruka staré mrtvoly. Prach jsme a v prach se obrátíme. Inferno!SLAUGHTER MESSIAH tančí na hrobech stejným způsobem jako to dělávaly kapely typu KREATOR, SODOM, ale i ENTHRONED, DESTASTER, NIFELHEIM, AURA NOIR, BULLDOZER, HELLHAMMER, CELTIC FROST. Krysy znovu tančí na ostrých střepech a vy si můžete užít muziku prašivou jako víko od rakve. Novinka je velmi dobrým undergroundovým albem, které doslova žhne v rukou, pálí a zároveň vás probodne kusem ledu. Nemrtví vstávají z hrobů a nám se dnešní obřad velmi vydařil. Naživu nezůstal vůbec nikdo a smrt měla zase jednou žně. "Cursed To The Pyre" je deskou, která musela být nahrána ve staré opuštěné kryptě, kde se podle legend pořádaly okultní rituály. Cítím z ní pradávnou sílu, temnou energii, splněny byly všechny požadavky pro dobrý ortodoxní zážitek. Obdivuji parádní obal, který může být klidně obrazem mých nočních můr. Líbí se mi i zvuk, který je náležitě prašivý. Smrtí, tmou a zkaženou krví nasáklý metal, který je rezavý jako starý nůž! Oheň!


Asphyx says:


Everything seems to be ready. The skulls laugh at me from the dirty altar, sewage running down the walls. A few yards underground, deep in the catacombs, we will be make a ceremony today to evoke dark forces. The young girl offered herself, attracted by the mysterious and cold. Let‘s turn all the crosses down or we can't start. Hooded characters, everything follows unwritten rules. Only the music is missing. I access the player and play a new album of the Belgian SLAUGHTER MESSIAH.

Their new album "Cursed To The Pyre" seems to be more than suitable for our occult session. The fires burn again and the world shakes with fear. I find myself on the timeline many years back, somewhere at the turn of the 1980s and 1990s. The album seems to be a trip to the golden times of black / thrash death metal. The songs are cold like the hand of an old corpse. We are dust and we will turn to dust again. Inferno!

SLAUGHTER MESSIAH dances on graves in the same way as KREATOR, SODOM, but also ENTHRONED, DESTASTER, NIFELHEIM, AURA NOIR, BULLDOZER, HELLHAMMER, CELTIC FROST. The rats are dancing again on sharp shards and you can enjoy the music scruffy like a coffin lid. New album is a very good underground album, which literally glow in your hands, burning and at the same time pierces you with a piece of ice. The undead rise from their graves, we had a great ceremony today. No one stays alive, and death was reaping once again. "Cursed To The Pyre" is a record that had to be recorded in an old abandoned crypt where occult rituals were held according to legend. I can feel ancient power, dark energy, all the requirements for a good orthodox experience have been met. I admire a great cover that can be a picture of my nightmares. I also like the sound. Death, dark and spoiled blood-soaked metal that is rusty like an old knife! Fire!about SLAUGHTER MESSIAH on DEADLY STORM ZINE/ o SLAUGHTER MESSIAH na DEADLY STORM ZINE:TRACKLIST
1. From The Tomb Into The Void (4:38)
2. Mutilated By Depths (6:02)
3. Pouring Chaos (3:42)
4. Hideous Affliction (6:59)
5. Descending To Black Fire (5:12)
6. Pyre (5:30)
7. The Hammer Of Ghouls (4:46)
8. Fog Of The Malevolent Sore (5:46)

LINE-UP
L. Sabathan - Vocals/Bass
Rod Iron Bitch Desecrator - Guitars
T. Exhumator - Guitars
J.B. - Drums

Share this games :

TWITTER