DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. března 2020

Home » » Recenze/review - SOLOTHUS - Realm Of Ash & Blood (2020)

Recenze/review - SOLOTHUS - Realm Of Ash & Blood (2020)SOLOTHUS - Realm Of Ash & Blood
CD 2020, 20 Buck Spin


for english please scroll down


Už jsem si myslel, že je všechno v pořádku, jenže nebylo. Obloha se zatáhla a mě začala ve staré ráně znovu tepat krev. Něco bylo špatně, jen jsem nevěděl co. Záchvaty zimy se střídaly s horečkou. Budil jsem se v noci a měl děs v očích. Moji mysl zachvátila tíseň. Netušil jsem, co je ještě realita a co sen. Byl jsem obestřen temnou mlhou a nepomohlo ani rozříznutí rány. Z mokvajícího vředu vylezli červi a já najednou cítil, že se blíží můj konec.

Velmi podobné pocity mám i při poslechu novinky finských death doomařů SOLOTHUS. Kapela již od prvních tónů působí jako hejno krkavců, kteří se snesou na svoji oběť. Poslouchal jsem album "Realm Of Ash & Blood" hlavně za tmy, případně brzy ráno, když město ještě spalo. Stalo se pro mě magickým zaříkáváním, odvrácenou modlitbou, okultní seancí, ze které odejdete a máte v hlavě navěky vypálený cejch. 
Z rány mi vytékal hnis a zkažená krev. Připadal jsem si prokletý, zavržený, postupně jsem se stával jen kusem hnijícího masa. Jediným lékem, jediným puštěním žilou pro mě bylo album "Realm Of Ash & Blood", které lze vzdáleně přirovnat k tvorbě třeba takových HOODED MENACE, DRUID LORD, ATARYXY, KRYPTS, LANTERN, TEMPLE OF VOID. Klasický death metal devadesátých let se zde potkává s tradičním doom metalem. Pro mě osobně je novinka přesně tou nahrávkou, kterou si beru na dlouhé cesty do záhrobí. Navštěvuji opuštěné chrámy, procházím se starými hřbitovy. V tomhle stylu je hrozně důležitá atmosféra, vnitřní chvění, předané emoce a tohle všechno umí SOLOTHUS na výbornou. Vypadá to, že moje rána si žije vlastním životem, dál tepe v rytmu bicích, řeže mě do živého masa jako riffy a přemlouvá mě na temnou stranu jako vokál. Krásně morbidní je i chladivý zvuk, který připomíná dotek mrtvoly. Obal od Adama Burkeho si zase dovedu představit na tričku. Finové nahráli v podstatě dokonalé death domové dílo, které je až po okraj narvané temnými a chladnými náladami! Až navěky, amen! Tahle rána se jen tak nezahojí!

Asphyx says:

I already thought everything was fine, but it wasn't. The sky was overcast and blood began to beat again in the old wound. Something was wrong, I just didn't know what. The bouts of winter alternated with fever. I woke up at night and had horror in my eyes. Distress engulfed my mind. I had no idea what was reality and what was a dream. I was shrouded in a dark mist, and not even a cut of the wound helped. Worms emerged from the boiling ulcer, and suddenly I felt my end is coming.

I have very similar feelings while I been listening to the news of Finnish death doom SOLOTHUS. From the very first tones, the band acts as a flock of ravens, which will fall on their victim. I listened to the album "Realm Of Ash & Blood" mainly in the dark, or early in the morning when the city was still asleep. It has become a magic spell, an averted prayer, an occult session which you leave with a brand burned forever into your head.

Pus and blood were leaking from the wound. I felt cursed, condemned, gradually becoming a piece of rotting flesh. The only remedy, the only vein for me was the album "Realm of Ash & Blood", which can be remotely compared to the creation of such as HOODED MENACE, DRUID LORD, ATARYXY, KRYPTS, LANTERN, TEMPLE OF VOID. Classic death metal of the 1990s meets traditional doom metal. For me personally, the new album is exactly the record I take for long trips to the grave. I visit abandoned temples, walk through old cemeteries. In this style, the atmosphere, the inner shake, the emotions passed on are very important, and all of this made SOLOTHUS excellent. It looks like my wound lives its own life, keeps beating in the rhythm of the drums, cutting me into the live flesh like riffs and coaxing me to the dark side as a vocal. Beautifully morbid is sound, which resembles a corpse. I can imagine the cover from Adam Burke wearing on a T-shirt. The Finns recorded a really perfect death doom album which is crowded with dark and cool moods! Forever, amen! This wound won't heal!

TRACKLIST
1. Father of Sickness (5:39)
2. The Watcher (4:58)
3. The Gallows' Promise (8:57)
4. Last Breath (2:17)
5. Below Black Waters (5:43)
6. Chasm Of Shattered Bones (5:06)
7. A Rain Of Ash (10:03)

LINE-UP
Kari Kankaanpää - Vocals
Veli-Matti Karjalainen - Guitars
Juha Karjalainen - Drums
Tami Luukkonen - Bass
Aleksi Luukka - Guitars


https://20buckspin.bandcamp.com/album/realm-of-ash-and-blood

https://www.solothus.com
https://solothus.bandcamp.com
https://www.facebook.com/Solothus
http://www.20buckspin.com
http://www.facebook.com/20buckspin
http://twitter.com/20buckspinlabel
Share this games :

TWITTER