DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 28. března 2020

Home » » Recenze/review - VOORHEES - Chapter Two (2020)

Recenze/review - VOORHEES - Chapter Two (2020)


VOORHEES - Chapter Two
CD 2020, Great Dane Records

for english please scroll down


Uprostřed starého pohřebiště stojí dřevěná rakev. Stromy se sklání nad čerstvě exhumovaným hrobem. Jako pokaždé jsem napnutý a zvědavý, co naleznu uvnitř. Beru do rukou kladivo a vytloukám rezavé hřeby. Z hrobu vylézají červi a umírají na denním světle. Poslední rána, poslední výkřik do tmy. Podle dochovaných dokumentů by měl v rakvi ležet prokletý kněz. Legendy nelhaly, má probodnuté srdce, zohavenou tvář a v rukou drží nové album francouzských death metalistů VOORHEES

Toulám se podsvětím již třicet let a stále vyhledávám podobné kapely. Ty, které umí přetavit temnotu v hudbu, z jejichž skladeb je cítit síra, síla, pradávná energie. Mám rád staré hřbitovy, nahnuté náhrobky a hlavně death metal, který je prašivý a zlý. VOORHEES jakoby k nám přišli ze starého černobílého hororu. Nemrtví ožívají a hraje jim k tomu old school death metal!Asi nebude náhoda, že se ke mě album dostalo přesně v pátek třináctého (jméno i logo kapely odkazuje na film Pátek třináctého a Jasona Voorheese). Na desce naleznete spoustu starého death metalu, thrashe, ledových melodií, valivých pasáží, tlaku a praskajících kostí. Muzikanti jsou staří protřelí psi, kteří si hrají po svém a je to znát z každého tónu. Pro nás, co jsme se se smrtícím kovem setkali poprvé v devadesátých letech je deska jako stvořená. Na "Chapter Two" se mi líbí vlastně úplně všechno - zvuk, obal a hlavně nápady. Pohybujeme se zde v oblastech, jako kapely typu JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY. Odkazů na slavné smečky nalezneme opravdu spoustu, ale to nic nemění na tom, že se novinka od těchto šílených Francouzů velmi dobře poslouchá. Uprostřed starého pohřebiště stojí dřevěná rakev. Ne, není v ní uložen prokletý mnich, ale sériový vrah, jehož činy se ihned vkradou do mých nočních můr. Máte rádi starý prašivý death metal? Rádi sekundujete při exhumaci starých hrobů? Obdivujete béčkové horory? Tak potom by deska "Chapter Two" neměla chybět ve vaší sbírce. Hroby se otevřely!Asphyx says:

In the middle of the old burial ground stands a wooden coffin. The trees lean over the freshly exhumed grave. As always, I am tense and curious about what I will find inside. I take a hammer and knock out rusty nails. Worms come out of the grave and die in daylight. The last blow, the last cry into the dark. According to preserved documents, a cursed priest should lie in the coffin. Legends did not lie, he has a pierced heart, a mutilated face and holds a new album of French death metallers VOORHEES in his hands.

I have been wandering the underworld for thirty years and still looking for similar bands. Those who can transform the darkness into music, whose compositions show the feeling of sulfur, strength, ancient energy. I like old cemeteries, lean gravestones and especially death metal, which is bad and rusty. VOORHEES seems to come to us from an old black and white horror movie. Undead come alive and play old school death metal!Perhaps it is no coincidence that the album got to me exactly on Friday the 13th (band name and logo refers to the film Friday the 13th and Jason Voorhees). On the album you can find a lot of old death metal, thrash, ice melodies, rolling passages, pressure and cracking bones. The musicians are old experienced dogs who play in their own way and it is obvious from every tone. For us, the first time we encountered the death metal in the nineties, the record was made. I really like everything about "Chapter Two" - sound, cover and especially ideas. We are in areas such as JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY. There are a lot of references to famous bands, but that doesn't change the fact that the new album from these mad Frenchmen is very good. In the middle of the old burial ground stands a wooden coffin. No, it does not contain a cursed monk, but a serial killer whose actions immediately creep into my nightmares. Do you like the old, dirty death metal? Do you like securing the exhumation of old graves? Do you admire B-horror movies? Then "Chapter Two" should not be missing in your collection. The graves have been opened!

tracklist:
1. The lucky ones die first
2. My horror event
3. Evil to come
4. The will to kill
5. I´m the man who became god
6. Voorhees II
7. Reanimated
8. Into darkness

band:
Vocals / Guitar : Chris (Metal Militia, ex-Insane)
Guitar : Seb (ex-Dungortheb)
Bass : Fred (Dehumanize)
Drums : Will (Nosphares)

https://voorhees.bandcamp.com/album/chapter-two-out-in-march-2020
https://www.facebook.com/voorhees.deathmetal/
https://www.greatdanerecs.com/eshop/web/
Share this games :

TWITTER