Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. března 2020

Home » » Recenze/review - VREDEHAMMER - Viperous (2020)

Recenze/review - VREDEHAMMER - Viperous (2020)


VREDEHAMMER - Viperous
CD 2020, Indie Recordings

for english please scroll down


Stará rezavá brána je pootevřená. Stačí vstoupit. Kostel s divnou atmosférou, krev ve svěcené vodě, kněz, který se zle usmívá. Kde jsem se to ocitl a proč cítím mráz v zádech? V legendách se o tomhle místě objevuje spousta záhad, nejasností a tajemna. Dokázáno je pouze jediné. Předchozí oběť tu za šílených okolností zahynula v plamenech. Stojím právě na místě, kde se vznítila. Slyším její křik, vzývání boha. Nepomohlo jí vůbec nic. Tenhle kostel je prokletý, zlý a ošklivý a pokud odtud neodejdu, tak také propadnu peklu.

Z nové desky norských válečníků VREDEHAMMER mám velmi podobné pocity. Z jejich hudby cítím mráz i temnotu, nelidské síly, odtažitost, kovový chlad, který se kolem mě omotal jako nějaká pavučina již s prvními tóny. 

 

VREDEHAMMER působí opravdu jako nějaký chladný stroj na zabíjení. Atmosféra celé desky je zcela nehumánní, temná přesně tím zvláštním způsobem, který na jednu stranu nahání strach a na druhou je zase neskutečně přitažlivý. Vlivů zde nalezneme spoustu (namátkou třeba MORS PRINCIPIUM EST, SAMAEL, ale i třeba takových STRAPPING YOUR LAD a nezapomíná se samozřejmě na norské klasické black metalové kapely). Každopádně si troufám tvrdit, že VREDEHAMMER patří dnes k jedněm z mála originálněji znějícím skupinám. "Viperous" je inteligentním, syrovým a temným otiskem v našich zkažených duších. Zaujme především fanoušky, kteří rádi u hudby přemýšlejí a líbí se jim, když jsou strženi do nekonečných hlubin věčnosti. Osobně se mi líbí, že se každým dalším albem Norové vyvíjejí, objevují nová zákoutí  a přesto nezapomínají na své kořeny. Jsem zavřený ve starém opuštěném chrámu a ze stěn na mě útočí zlé sny. Prokleté místo, prokleté činy, prokletá hudba. Skáču do propasti, topím se v hlubinách, tuhle nahrávku z hlavy jen tak nevyženu. Mrazivý, antihumánní black death metal, který vás spálí na popel!Asphyx says:


The old rusty gate is opened. Just enter. A church with a strange atmosphere, blood in holy water, a priest who grins evilly. Where did I appear and why I feel a chill in my back? There are many mysteries and ambiguities about this place in the legends. But only one is proved. The previous victim was killed in flames under crazy circumstances. I stand just where it caught fire. I hear her shouting, calling on God. Nothing helped her at all. This church is cursed, evil, and ugly, and if I don't leave, I'm going to hell too.

I have very similar feelings about the new album of Norwegian warriors VREDEHAMMER. From their music I can feel the darkness, the inhuman powers, the detachment, the metallic coolness that wrapped around me like a cobweb with first tones.
VREDEHAMMER really seems to be like some cool killing machine. The atmosphere of the whole album is completely inhumane, dark exactly in a special way that frightens on one side and on the other it is incredibly attractive. There are a lot of influences (for example, MORS PRINCIPIUM EST, SAMAEL, but also such STRAPPING YOUR LAD and of course the Norwegian classic black metal bands are not forgotten). Anyway, I dare say that VREDEHAMMER is one of the few more original-sounding bands today. "Viperous" is an intelligent, raw and dark imprint in our rotten souls. It will appeal to fans who like to think about music and like it when they are pulled into the endless depths of eternity. Personally, I like the fact that with every new album the Norwegians are developing, discovering new corners and they do not forget their roots. I am locked in an old abandoned temple and evil dreams attack me from the walls. Cursed place, cursed actions, cursed music. I am jumping into the abyss, drowning in the depths, I will not just get out this record out off my head. Frosty, anti-human black-death metal that burns you to ashes!Tracklist:
01. Winds of Dysphoria (5:06)
02. Aggressor (4:50)
03. Suffocate All Light (3:59)
04. Viperous (4:32)
05. Skinwalker (4:34)
06. In Shadow (5:25)
07. Wounds (4:37)
08. Any Place but Home (4:56)
09. From a Spark to a Withering Flame (4:42)

band:
Per Valla - Vocals/Lead Guitar
Kristoffer Hansen - Guitar
Kai Speidel - Drums

https://vredehammer.bandcamp.com/album/viperous


Share this games :

TWITTER