Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. května 2020

Home » » Recenze/review - FRACTURED INSANITY - Massive Human Failure (2020)

Recenze/review - FRACTURED INSANITY - Massive Human Failure (2020)


FRACTURED INSANITY - Massive Human Failure
CD 2020, Massacre Records


for english please scroll down


Stál jsem uprostřed starých katakomb a nasával hnilobnou atmosféru. Zde zdí na mě útočily temné vzpomínky, jako bych slyšel a vnímal veškeré zlo a nenávist. Tolik bolesti, tolik utrpení. Kdysi zde kněží vyslýchali nevěřící. Ještě tu zbyla kovová oka, kousky řetězů u mučících nástrojů. Ježíšova tvář má barvu krve a na prsou cítím tíseň. Padá na mě kamenná zeď, tisíce kostí, smíchaných s pozůstatky lidských těl. Smrad, hniloba, smrt, tohle je ten pravý death metal. Nastal konec světa?

V pořadí čtvrté řadové album belgických smrtonošů FRACTURED INSANITY také připomíná smršť, lavinu, která vás strhne do temných hlubin. Už jen pekelný obal (Threadbare Artwork - Jean-Philippe Sonnet) vás uvede do této nečisté hry. Spousta brutálních motivů, technických riffů a zajímavých momentů, taková je nová deska "Massive Human Failure". Mám pocit, že mi někdo zasekl sekyru do hlavy. Apokalypsa!
"Massive Human Failure" pro mě představuje přesnou definici, kterou si představuji pod pojmem skvělý death metal. U FRACTURED INSANITY sice naleznete některé společné prvky třeba s takovými SUFFOCATION, KRISIUN, MORBID ANGEL, VADER, BEHEMOTH, ale Belgičané se vydali svojí vlastní cestou. Jsou svým způsobem originální, ještě víc se ponořili do temnoty, rozvíjejí morbidní myšlenky originálně. Potkat dnes kapelu s vlastním ksichtem se rovná v podstatě zázraku a FRACTURED INSANITY jej bezesporu mají. Je ušitý z lidských kůží a padne jim perfektně. Stejně jako zvuk ze slavného Hertz studia. Songy vyznívají opravdu pekelně, mohutně, nástroje jsou jasné a zřetelné. Vokál vše korunuje a Stefan Van Bael přednáší texty jako černou modlitbu. Trávil jsem svůj čas v této černé death metalové lavině rád, často a s velkou chutí. Netuším, kolik posluchačů podobné hledání temných stínů ocení, ale mě se líbí odvaha, pestrost, touha tvořit něco nového a zajímavého. Jsem prokletým, připoutaným řetězem ke zdi, jsem kacířem, jsem nadšeným posluchačem "Massive Human Failure". Death metalová lavina, plná lidského utrpení! Konec světa dávno nastal! 


Asphyx says:

I stood in the middle of the old catacombs, sucking a rotting atmosphere. Dark memories attacked me as if I heard and perceived all evil and hatred. So much pain, so much suffering. Once the priests interrogated unbelievers. Here. Metal pieces of chains and torture instruments still left here. Jesus' face is the colour of blood, and I feel crunch on my chest. A stone wall falls upon me, thousands of bones mixed with the remains of human bodies. Stink, rot, death, this is the true death metal. Is it the end of the world?

The fourth album of Belgian death metallers FRACTURED INSANITY also resembles a whirlwind, an avalanche that takes you into the dark depths. Just Threadbare Artwork (Jean-Philippe Sonnet) takes you to this impure game. Lots of brutal motives, technical riffs and interesting moments, such as the new album "Massive Human Failure". I feel like someone chop an axe in my head. Apocalypse!"Massive Human Failure" is for me the exact definition that I imagine under the term great death metal. At FRACTURED INSANITY, you will find some common elements with such bands as SUFFOCATION, KRISIUN, MORBID ANGEL, VADER, BEHEMOTH, but the Belgians follow their own way. They are original in a way, they are even more immersed in the darkness, they develop morbid ideas ingeniously. Meeting a band with their own face today is basically a miracle, and FRACTURED INSANITY undoubtedly have it. It is sewn from human skins and fits them perfectly. Like the sound from the famous Hertz studio. The songs sound really infernal, powerful, the instruments are clear and distinct. The vocals crown everything and Stefan Van Bael recites the lyrics as a black prayer. I like to spend my time in this black death metal avalanche. I have no idea how many listeners will appreciate a similar search for dark shadows, but I like the courage, the variety, the desire to create something new and interesting. I am a cursed, chained to a wall, I am a heretic, I am an avid listener of "Massive Human Failure". Death metal avalanche, full of human suffering! The end of the world is long overdue!Tracklist:
01. Crusade of the Offended
02. M.A.D.
03. Baphomet Bringer of a Free Mind
04. Hell of No Man's Land
05. Massive Human Failure
06. Reflections of the Soul
07. Rothschild's Disease
08. Panic Abuser
09. Rise All Above


Memoriam and former Bolt Thrower frontman Karl Willetts contributes guest vocals on the track ‘Hell Of No Man’s Land’.

Line Up:
Ignace - Drums (Darkest Mind, Gotmoor, ex-Huldrefolk, ex-Aguynguerran (live), ex-Theudho)
Kenny - Guitars
Dieter - Guitars (ex-Pulverize)
Stefan Van Bael - Vocals, Bass (ex-Ordeal, ex-Upperhand, ex-Blood Redemption)Memoriam and former Bolt Thrower frontman Karl Willetts contributes guest vocals on the track ‘Hell Of No Man’s Land’.Share this games :

TWITTER