DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. května 2020

Home » » Recenze/review - LIVE BURIAL - Unending Futility (2020)

Recenze/review - LIVE BURIAL - Unending Futility (2020)

 

LIVE BURIAL - Unending Futility
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Bledost a chlad, žádný puls, neslyšitelné dýchání, ochablost svalů. To jsou všechno příznaky reálné, syrové smrti. Jenže tohle tělo se pořád hýbe, jakoby bylo nabité elektrickým proudem, jakoby z něj nevyprchal život. Posedlost démony přežije i absolutní konec. Vstoupil si do temnoty, ocitl se na místech, o kterých si četl v tajných knihách, hovořil o nich se starci. Jsi na onom světě a stále posloucháš death metal. Možná právě proto připadáš všem jako oživlá mrtvola, jako zombie, jako duch, který touží po krvi.


Angličtí maniaci LIVE BURIAL založili svoji kapelu v roce 2012. Od té doby vydali dvě dema (2013,2014), jednu desku s názvem "Forced Back to Life" (2016). Ze všech nahrávek je cítit pach opravdové syrové a zahnívající smrti. Letošní album "Unending Futility" je plynulým pokračováním věcí minulých. Je bolestivou ozvěnou z onoho světa. 
LIVE BURIAL drtí kosti podobným způsobem, jako to dělávaly kapely typu ASPHYX, MORGOTH, DEATH, BOLT THROWER, CANCER, UNLEASHED, INCANTATION, nověji pak třeba GRUESOME, SKELETAL REMAINS. Britům se povedlo přenést ducha devadesátých let do své hudby na výbornou. Hodně tomu pomáhá zvuk, který má v sobě všechny potřebné atributy - sílu, hnilobu, chlad i temnotu. Obal výsledný zážitek ještě navíc umocňuje. Celá tahle smrtící mašinérie je potom neskutečně uvěřitelná, songy se mi zadírají pod kůži každým poslechem stále víc. "Unending Futility" je přesně tím typem desky, ke které se rád a s chutí budete vracet. Má to ale jednu podmínku, vaše uši i mozek musí být uzpůsobeny pro ryzí death metal. LIVE BURIAL jsou jako buldozer, který vjel na plný plyn k nám do podzemí. Najednou je jedno, kdo je živý a kdo mrtvý. Všichni přidáváme volume a tančíme na vlastních hrobech. Vynikající old school death metal, který vám přehází všechny kosti v těle! Prašivina!Asphyx says:

Pale and cold, no pulse, inaudible breathing, muscle weakness. These are all signs of real, raw death. But this body is still moving as if charged with electricity, as if life has not faded. Obsession with demons will survive the absolute end. He entered the darkness, found himself in places he had read about in the secret books and talked about them with the old men. You are in the afterlife and you still listen to death metal. Maybe that's why you seem like a living corpse to everyone, like a zombie, like a ghost longing for blood. 

The English maniacs LIVE BURIAL formed their band in 2012. Since then they have released two demos (2013/14), one album called “Forced Back to Life” (2016). From all the recordings you can smell the real raw and rotting death. This year’s album “Unending Futility” is a smooth continuation of things from the past. It is a painful echo from the other world.


LIVE BURIAL crushes bones in a similar way as bands such as ASPHYX, MORGOTH, DEATH, BOLT THROWER, CANCER, UNLEASHED, INCANTATION and more recently GRUESOME, SKELETAL REMAINS. The British managed to transfer the spirit of the nineties to their music perfectly. What really helps the sound is that it has all the necessary attributes in it - strength, rot, cold and darkness. The cover just enhances the resulting experience. This whole deadly machinery is then incredibly believable. THe songs get under my skin more and more with each listening. “Unending Futility” is exactly the type of record that you will gladly return to. But it has one condition, your ears and brain must be adapted for pure death metal. LIVE BURIAL are like a bulldozer that went to the other world. Suddenly, it doesn't matter who is alive or dead.We all add volume and dance on our own graves. Excellent old school death metal that throws all the bones in your body! Mange! 

Line up -
Jamie Brown - Vocals
Rob Hindmarsh - Guitars
Richard Codling - Guitars
Lee Anderson - Bass
Matthew Henderson - Drums

Guest vocals on Cemetery Fog by Kari Kankanpaa (Sepulchral Curse, Solothus)
Acoustic guitar on Winds of Solace by Dan Rochester (Vacivus, Cruciamentum)

Artwork by Luke Oram (Slugdge)
Layout by Francesco Gemelli (Towards Atlantis Lights)

Track listing -
1. Seeping into the Earth
2. Condemned to the Boats
3. Swing of the Pendulum
4. The Crypt of Slumbering Madness
5. Rotting on the Rope
6. Winds of Solace
7. Cemetery Fog

Official Video
Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Live Burial Facebook
Share this games :

TWITTER