DEADLY STORM STRÁNKY/PAGES

čtvrtek 29. září 2022

Recenze/review - SPIRAL WOUNDS - Shadows (2022)


SPIRAL WOUNDS - Shadows
CD 2022, Great Dane Records

for english please scroll down

Díváš se na své břicho a stále tomu nemůžeš uvěřit. Krev, která z tebe vytéká, je černá jako tvoje svědomí. Děsivé představy, které si kdysi míval v těch nejhorších snech, na naplnily. Přízraky z temnoty, šílené, prokleté. Jako nějaký ošklivý film, jako příběhy, které vždycky končí smrtí. Tak na mě působí i prvotina italských démonů SPIRAL WOUNDS. Jejich nové CD mi hraje již nějaký čas v mém přehrávači a musím rovnou napsat - povedlo se na výbornou.

Pokud máte rádi black a death metal, navzájem smíchané, uvěřitelné, divoké a smradlavé jako stoka pod vaším městem, tak neváhejte ani chvilku. Italská extrémní scéna je poslední roky ve vynikající formě. "Shadows" je toho jasným důkazem. Je cítit sírou!


SPIRAL WOUNDS umí být tajemní, chladní, ale i syroví a syroví. Pokud máte rádi třeba AUTOPSY, IMPETIGO, REVENANT, NECROPHOBIC, DEATH, CARNAGE, BOLT THROWER, AT THE GATES, MASSACE, GOD DETHRONED, neváhejte ani chvilku. Hraje se zde pro vás! Jedná se přesně o takový ten druh masakru, který se vám ihned zadře pod kůži. K nahrávce jsem se velmi často vracel a neustále objevoval nové zajímavé momenty. Skladby jsou v některých momentech možná až příliš dlouhé, ale to mi vůbec nevadí. Tohle je old school death metal s příměsí blacku v podobě, ve které zabíjí bez varování. Jako stará neléčená rána, která se znovu zanítí. Pálí a žhne. Nebude to dlouho trvat a přejdeš na druhou stranu. Těším se, na cestu si s sebou beru totiž album "Shadows". V těchto momentech je radost o muzice psát, ale také ji poslouchat. Ze starých italských katakomb vylezli další bestie, se kterými je potřeba počítat i v budoucnu. Touží po čerstvé krvi. SPIRAL WOUNDS nahráli CD, které má skvělý zvuk, obal, ale hlavně spoustu morbidních nápadů. Otiskla se do mě jako kus rozžhaveného železa. Pohřbila mě zaživa. Navíc je svým způsobem jiná, originální, pestrá. Za mě osobně opravdu doporučuji! Hnisavý black death metalový proces!


Asphyx says:

You look at your belly and you still can't believe it. The blood coming out of you is as black as your conscience. The horrific visions you once had in your worst dreams have come true. Phantoms of darkness, mad, cursed. Like a bad movie, like stories that always end in death. That's how SPIRAL WOUNDS, the first film by Italian demons, affects me. Their new CD has been playing in my player for some time now and I have to write straight away - it was excellent.

If you like black and death metal, mixed with each other, believable, wild and smelly like a sewer under your town, don't hesitate a moment. The Italian extreme scene has been in excellent form in recent years. "Shadows" is clear proof of that. It reeks of brimstone!


SPIRAL WOUNDS can be mysterious, cool, and raw. If you like AUTOPSY, IMPETIGO, REVENANT, NECROPHOBIC, DEATH, CARNAGE, BOLT THROWER, AT THE GATES, MASSACE, GOD DETHRONED, don't hesitate a moment. We are playing here for you! This is exactly the kind of carnage that gets under your skin immediately. I went back to the recording very often and kept discovering new interesting moments. The songs are perhaps a little too long at some points, but that doesn't bother me at all. This is old school death metal with an admixture of black metal in a form in which it kills without warning. Like an old untreated wound that will re-infect. It burns and it burns. It won't be long before you cross over to the other side. I'm looking forward to it, because I'm taking the "Shadows" album with me on the road. It's a joy to write about music in these moments, but also to listen to it. More beasts have come out of the old Italian catacombs, and we have to reckon with them in the future. They are thirsty for fresh blood. SPIRAL WOUNDS have recorded a CD that has a great sound, cover art, but most of all a lot of morbid ideas. It imprinted itself on me like a piece of hot iron. It buried me alive. Plus it's different, original, colourful in its own way. For me personally, I really recommend it! A festering black death metal process!


Tracklist:
1. Beneath the Mud
2. Dreaming Fears
3. Death Painted in the Face
4. Declino
5. From Bad to Worse
6. Human Plagues
7. So I Die
8. Luminary Clarity
9. Hermetic
10. Shadows of Murderous Death