DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#GUTRICYDE. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#GUTRICYDE. Zobrazit všechny příspěvky

středa 26. ledna 2022

Recenze/review - GUTRICYDE - Gutricyde (2022)


GUTRICYDE - Gutricyde
EP 2022, Corpse Gristle Records, In-Cess Underground

for english please scroll down

Nechte mě v klidu tlít na starých hřbitovech. Nehodím se do dnešní doby. Mám rád, když je muzika prašivá, se zastřeným zvukem, když pálí a žhne, když bolí. Jsou mi proti srsti mnohá dnešní uskupení s krásnými promo fotkami, s muzikanty, co vypadají jako uhlazené modelky. Mám rád smradlavou krev, temnotu a hluboký underground. Možná jsem si někdy myslel, že nahlédnu i do vašeho krásného světa, ale není mi přáno. Když totiž slyším kapely jako GUTRICYDE, probudí se ve mě staré vzpomínky a propadnu zase peklu.

Je mi tu, na upuštěných pitevnách, opravdu nejlépe. Tak proč se přetvařovat a hrát si na něco, co mi není vlastní? Pokud to máte stejně, tak určitě nové EP těchto šílenců zkuste. Je brutální, devastující a když jste na death metalu vyrůstali, tak si budete mlaskat blahem. 


Zavzpomínáme si na CANNIBAL CORPSE, MORTICIAN, FULCI, ANALESPY, TORTURE KILLER, CARCASS, NAPALM DEATH,  ale i spoustu dalších, nekompromisních amerických kapel. Texty jsou morbidní, zvuk hnusný a ošklivý. Díky tomu, že má stejnojmenné EP necelých třicet minut, tak nestihne nudit. Možná je chvílemi trošku monotónní, ale věřte tomu, že když budete kopat hroby, tak vám to vůbec vadit nebude. Pitváme dál a najednou dávno mrtvý pacient obživne. Hádejte, kdo ho naštve jako první? Možná jste si neměli hrát s jeho mozkem. GUTRICYDE předkládají samozřejmě nechutnou a hnusnou hudbu, ale o to právě jde. Jsou uvěřitelní, z každého tónu je cítit nadšení, odhodlání, kus zahnívajícího masa. Nahrávku jsem si dával vždycky ve chvílích, kdy jsem byl šokován (ano, pořád se to stává) z některých lidských činů. V momentech, kdy mi připadalo, že se horory mění v realitu. Nechte mě v klidu tlít na starých hřbitovech. Nehodím se do dnešní doby. Mám rád, když je muzika prašivá, se zastřeným zvukem, když pálí a žhne, když bolí. Texasané tohle všechno splňují a přidávají spoustu věcí navíc. Jako třeba vytrhané zuby i nehty, pálení železem, trepanaci lebky, lámání v kole, natahování na skřipec a mnoho jiných zážitků, které jsme si vymysleli, abychom mohli druhým ubližovat. GUTRICYDE a jejich nové stejnojmenné EP je odkazem starých časů. A opravdu mě baví. Morbidní, krvavý death metal, který nezná slitování!


sumarizace:

Kopat hroby ve zmrzlé zemi je těžké a náročné. Občas objevím i staré kosti. Bývají vyskládány v poloze, v jaké se pohřbívalo kdysi v devadesátých letech. Stejně jako hudba, kterou hrají GUTRICYDE. Nové album "Gutricyde" má v sobě také cosi shnilého, nechutného. Možná za to může parádní prašivý zvuk, nebo psychotický obal, nevím, ale jako celek se poslouchá novinka velmi dobře. Ihned se mi usadila v žilách, zadřela pod kůži. Stala se pro mě povinností, protože jsem death metalista tělem i duší. Mám rád sychravá rána u nás na hřbitově, když chodí nemrtví teprve spát. Vždy se mi líbil death metal, který má krvavou a temnou atmosféru. GUTRICYDE vytrhli ze země staré krvavé kořeny, očistili je od špíny, máčeli ve smrtícím koktejlu a poté vypálili na hudební nosič. Procházím se spolu s kapelou v morbidní galerii. Na obrazech jsou znázorněny různé způsoby smrti. Kapela letos zvolila ty nejkrutější. Stačí si poslechnout pořádně nahlas "Gutricyde". Země je zmrzlá a mrtvoly se usmívají. Myslím, že jsem tu správně. Death metal v rukou texaských démonů zabíjí na potkání. Temný, zákeřný, jedovatý, devastující smrtící kov staré školy, který vás navěky strhne do záhrobí! Morbidní, krvavý death metal, který nezná slitování!

pro fanoušky: CANNIBAL CORPSE, MORTICIAN, FULCI, ANALESPY, TORTURE KILLER,CARCASS, NAPALM DEATH


Asphyx says:

Digging graves in frozen ground is difficult and challenging. Sometimes I find old bones. They are usually laid out in the position in which they were buried in the 1990s. Like the music they play GUTRICYDE. The new album "Gutricyde" also has something rotten, disgusting. Maybe it's a great dusty sound or a psychotic cover, I don't know, but as a whole the news listens very well. She immediately settled in my veins, stuck under my skin. It became a duty for me because I am a death metalist in body and soul. I like a dry wound in our cemetery when the undead go to bed. I've always liked death metal, which has a bloody and dark atmosphere. GUTRICYDE ripped old bloody roots out of the ground, cleaned them of dirt, soaked them in a deadly cocktail, and then burned them onto a musical medium. I'm walking with the band in a morbid gallery. The pictures show different ways of death. This year, the band chose the cruelest ones. Just listen to "Gutricyde" out loud. The earth is frozen and the corpses are smiling. I think I'm right here. Death metal in the hands of Texas demons kills rats. Dark, insidious, poisonous, devastating deadly metal of the old school, which will drag you into the grave forever! A morbid, bloody death metal that knows no mercy!

for fans: CANNIBAL CORPSE, MORTICIAN, FULCI, ANALESPY, TORTURE KILLER, CARCASS, NAPALM DEATH

Tracklist:
01. Bestial Copulation
02. Texas Curb Stomp
03. Run (For Your Life)
04. Anal Pickaxe Maceration
05. Gestative Morbidity
06. Cannibal Cartel
07. Molestation Of Decaying Remains
08. 69 Einstein
09. Prolong The Suffering
10. Pedophile Pulp
11. Pull

band:
Bret Smith - guitar/vocals/lyrics/samples
Lance White - bass/vocals/lyrics
Ray "Gutty" Mora - butcher
Art - Sdenzil Budon.
Logo - Ley Art
Recording - Gutricyde studio
Mix/Mastering - Pat Patino
Released by: Corpse Gristle Records


A few questions - interview with death metal band from USA - GUTRICYDE.


A few questions - interview with death metal band from USA - GUTRICYDE.

Answered Bret Smith (Bass, Guitars, Vocals), thank you!

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play etc.?

The band is going through a lineup change. Currently the bands linup consists of: Bret Smith (guitar, vocals, drum samples), Lance White (bass guitar and vocals) Ray “Gutty“ Mora (A.K.A – The Butcher) as our mascot. Very soon, Lance will be on guitar along side Bret and a new bassist will be introduced.


Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering?

The new EP “Gutricude“ was recorded in a small bedroom studio in Texas. Mixing and Mastering were done by Pat Patino‘ of the band “Djinn Guhl“.

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)?

As I recall the first release will consist of 500 CD’s and cassettes. The EP will be released on CD, cassette and streaming digital platforms. Maybe we will see some vinyl in the future.


Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with?

Bret and Lance are authors of the lyrics. The lyrics are typically written around a topic for the track, which is usually something to do with brutal vengance on pedphiles, human traffickers, child abductors, corrupt politicians ..etc...basically anyone that preys on other humans.

Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website?

Starting with some simple sketches, we rendered the services of “Ley Art“ for original logo. The website www.gutricydetx.com graphics are a combintation of artwork from Ley Art and Sdenzil Budon. The website was put together by Bret Smith.


What about you and social networks? Do you consider these things important?

Social networks are the best tool there is for promotion of any kind now days. We consider them to be very important as you can reach across the entire world within seconds.

Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you?

After a few inquiries from labels we decided to go with “Corpse Gristle Records“. The determining factor for me personally was the communication and the explanation of how the process would go. So far we are very happy with the engagement of the label and its owner.


Which bands do you idolise and where do you get your inspiration?

Back in the 90’s during the Embalmed days, the bands that inspired us were; Carcass, Bolt Thrower, Napalm Death, Deicide. Those bands still influence us today, however the list has grown to include bands like: Fulci, Analepsy, Abominable Putridity, Torture Killer, Mortician..etc.

Inspiration for writing comes from different things and at diffrent times. It may come from a movie, another song, a news artical or we might just hear a brutal riff in our heads.

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response?

We actually did not send any tracks to labels. We released a couple of singles that were going on the EP, and by social networking we were contacted about the plans the band had for the release.


How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best?

We have played about 8 gigs. Personally I think we prefer small club venues. We havent played any really big festivals, 7 or 8 bands are the largest shows we have payed. One of the gigs that stands out was at Haltom Theater in Halton City Texas. The lineup was great and the theater has a projector that allowed us to play brutal horror movie clips on screen behind us as we played. There are soem videos floating around on You Tube.

What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band?

The future is hard to predict, however we are writing new material and plan to continue as long as life permits.

Our goals are to have a good time, write brutal tunes for the people around the world that enjoy Death Metal and horror.

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information?

Thanx for the interview.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER