DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#Neolithic. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#Neolithic. Zobrazit všechny příspěvky

středa 20. července 2022

Recenze/review - NEOLITHIC - Shattering Vessels (2022)


NEOLITHIC - Shattering Vessels
CD 2022, The Other Records

for english please scroll down

Původně to vypadalo na klidnou letní noc. Komáři štípali, ale bylo příjemně teplo a nebe bylo jasné. Pak se do tmy ozval šíleny skřek. Řev raněného zvířete. Lekl jsem se a vydal se za zvukem. Uprostřed cesty, kousek od našeho domu, ležel mladý muž. Vyděšený výraz ve tváři, roztržené, prokousnuté hrdlo. Ohledám místo činu a zjistím, že jsem se stal svědkem lovu. Jenom se místo štvané zvěře stal obětí člověk. Mocní a zvrácení a jejich hnusné hry. Není před nimi úniku.

Jako štvaná zvěř jsem se cítil i při poslechu první dlouhohrající desky amerických death metalistů NEOLITHIC. Surové skladby mě přenesly do hlubokého lesa, kde za každým stromem čeká nebezpečí. Poslouchal jsem album nějaký čas a pokaždé jsem končil s prokousnutým hrdlem. Sype to pěkně!


Pokud máte rádi smrtící kov v jeho neotesané, syrové podobě, tak neváhejte ani chvilku. Tlak, energie, temnota, špína a chlad, to jsou hlavní znaky celé nahrávky. NEOLITHIC jsou jako rozjetý vlak, který k nám přijel rovnou z pekla. Mám sto chutí bouchnout do stolu a jít si to vyřídit se všemi hajzly na světě. Samozřejmě to myslím s nadsázkou, ale prostým faktem je, že mi pokaždé podobné kapely dokáží vlít do žil velké množství nakumulovaného vzteku. Odkazuje se zde na severské smečky, na to nejlepší z undergroundu. "Shattering Vessels" vás roztrhá na kusy. Budete zavřeni do tmavé kobky, přikováni ke zdi a mučeni stejným způsobem, jako se to stále děje v různých koutech našeho zkaženého světa. Když potom uslyšíte z reproduktorů tuhle nahrávku, řetězy roztrhnete a rozkopnete mříže. Stanete se predátorem, ničitelem a pomstíte se za všechny příkoří, které vám kdo způsobil. Oceňuji zvuk, s chutí se dívám na obal. Američané vydali komplexní dílo, které by nemělo chybět ve sbírce žádného fanouška podobných záležitostí. Songy doslova žhnou a pálí, jsou kusem rozžhaveného železa, které vám někdo hodí znenadání do ruky. Tohle je devastace v přímém přenosu, po "Shattering Vessels" zůstává jen spálená země. Masivní death crustová exploze!


Asphyx says:

Originally, it looked like a quiet summer night. The mosquitoes were biting, but it was pleasantly warm and the sky was clear. Then a mad screech echoed into the darkness. The roar of a wounded animal. I cowered and followed the sound. In the middle of the road, not far from our house, lay a young man. A terrified look on his face, and his throat ripped open. I look around the scene and find I've witnessed a hunt. Only instead of a hunted animal, the victim was a man. The powerful and the depraved and their dirty games. There's no escape from them.

I felt like a hunted animal when listening to the first long-playing album of American death metallers NEOLITHIC. The raw songs transported me to a deep forest where danger waits behind every tree. I listened to the album for some time and each time I ended up with a bitten throat. It's nice!


If you like death metal in its uncut, raw form, don't hesitate a moment. Pressure, energy, darkness, dirt, and coldness are the main features of the whole record. NEOLITHIC is like a runaway train that came to us straight from hell. I feel like slamming the table and going to deal with all the bastards in the world. Of course, I mean that with hyperbole, but the simple fact is that bands like this always manage to pour a lot of accumulated rage into my veins. The reference here is to the Nordic packs, to the best of the underground. "Shattering Vessels" will tear you apart. You'll be locked in a dark dungeon, chained to a wall, and tortured in the same way that still happens in various corners of our corrupt world. Then when you hear this recording coming out of the speakers, you'll break the chains and kick the bars. You will become a predator, a destroyer, and you will avenge all the wrongs that have been done to you. I appreciate the sound, I'm looking forward to the cover. The Americans have released a comprehensive work that should not be missing in any fan's collection of such matters. The songs literally glow and burn, a piece of red-hot iron that someone throws at you out of the blue. This is devastation in the flesh, after "Shattering Vessels" all that's left is scorched earth. A massive death crust explosion!


Tracklist:
01. Shattering Vessels
02. Terminal Lucidity
03. Exercises In Terror
04. Impious Devotion
05. Futility And Lamentation
06. Field Of Reeds
07. Enantiodromia
08. Arrow Of Entropy
https://www.instagram.com/neolithicband/

TWITTER