DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#REINCARNATED. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#REINCARNATED. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 16. září 2022

Recenze/review - REINCARNATED - Of Boötes Void Death Spell (2022)


REINCARNATED - Of Boötes Void Death Spell
CD 2022, Inhuman Assault Productions

for english please scroll down

Dlouhé roky tě trápily různé děsivé představy. Léčil si se na halucinace. Probouzel ses ze šílených nočních můr. Topil se v krvi, procházel se podsvětím. Tančil si s démony. Zavřený v hluboké kobce, mučený. Pokaždé, když si měl zemřít, sen zmizel. Jenže všechno je jinak. Svět je někdy šílené místo k žití. Mlhavá realita se propojila s temnými fantaziemi. A to hlavně díky hudbě, která v tobě vždy dokázala probudit šedivé emoce. 

Kombinace death metalu a doomu je poměrně těžkou disciplínou. Skladby musí drásat a pálit a zároveň být chladné jako ruka dávno vystydlé mrtvoly. REINCARNATED jsou z Thajska. Jedná se o jejich první dlouhohrající album. Myslím si, že se opravdu povedlo. Mrtví u něj znovu ožívají.


REINCARNATED se inspirovali ve stejných katakombách, jako INCANTATION, DROWNED, CRUCIAMENTUM, DISMA, FUNEBRARUM, a spousta dalších tmářů. Jedná se o hrubozrnný, surový smrtící kov, nahraný někde hluboko pod zemí nebo ve smradlavých močálech. Songy jsou ostré, temné, mrazivé. Zahrané přesně tím způsobem,  jakým to mám tolik rád. Jsou jako noční můra, ve které pokaždé zemřete. Vrací se k vám jako nějaká nemoc, choroba, která se vrátila na zem, aby nás zničila. Když poslouchám "Of Boötes Void Death Spell", jsem zamotán do pavučin. Dnes to přijde, mám zlou předtuchu. Kolem chodí dáma s kosou a usmívá se na mě. Desku si opravdu užívám. Naleznete v ní spoustu zajímavých momentů, skvělý prašivý zvuk, podívat se můžete na parádní obal. Splněno bylo vše pro skvělý morbidní zážitek. Až jednou budu ležet v márnici a čekat na svoji vlastní pitvu, budou mi REINCARNATED hrát k mojí poslední cestě. Pohřbí mě a já se budu usmívat. Budu totiž vědět, co mě čeká. Budu připraven. Na poctivý, reálný, plesnivý obřad, na muziku, která se mi zadře pod kůži a zůstane tam i po smrti. Mlhavá, temná a chladná death doom metalová noční můra!


Asphyx says:

You've been plagued for years by all sorts of horrible fantasies. You've been treated for hallucinations. Waking up from crazy nightmares. Drowning in blood, walking through the underworld. You danced with demons. Locked in a deep dungeon, tortured. Every time you were about to die, the dream disappeared. But everything is different. The world is a crazy place to live sometimes. Foggy reality merged with dark fantasies. And that's mostly thanks to the music, which always managed to awaken grey emotions in you. 

The combination of death metal and doom is a rather difficult discipline. The songs have to tear and burn and at the same time be as cold as the hand of a long-cold corpse. REINCARNATED are from Thailand. This is their first full-length album. I think it's really good. It makes the dead come alive again.


REINCARNATED were inspired in the same catacombs as INCANTATION, DROWNED, CRUCIAMENTUM, DISMA, FUNEBRARUM, and many other obscurantists. This is coarse-grained, raw death metal, recorded somewhere deep underground or in stinking swamps. The songs are sharp, dark, chilling. Played exactly the way I like it so much. They're like a nightmare you die in every time. It comes back to you like a disease, a disease that has come back to earth to destroy us. When I listen to "Of Boötes Void Death Spell", I'm tangled in cobwebs. It's coming today, I have a bad feeling. A lady walks by with a scythe and smiles at me. I'm really enjoying the record. You'll find a lot of interesting moments in it, great dusty sound, check out the awesome cover art. Everything was fulfilled for a great morbid experience. One day when I'm lying in the morgue waiting for my own autopsy, REINCARNATED will be playing for my final journey. They will bury me and I will smile. For I will know what awaits me. I'll be ready. For an honest, real, moldy ceremony, for music that will dig under my skin and stay there after I die. A misty, dark and cold death doom metal nightmare!


Tracklist:
01. Ophiuchus Crypt
02. Quasar God Oration
03. Proxima Hibernation
04. Triumphant Dead Comet
05. Tomb Of Boötes VoidTWITTER