DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#acephalix. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#acephalix. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 20. října 2022

Recenze/review - ACEPHALIX - Theothanatology (2022)


ACEPHALIX - Theothanatology
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Lidská mysl je dosud z velké části neznámá. Jak si jinak vysvětlit zástupy šílených, zavřených navěky za zdmi ústavů? Elektrošoky, chemie, svěrací kazajka. Vrah, který si nepamatuje krvavé skvrny na zdi, které po něm zůstaly. Matka, co týrá vlastní dítě. Prokletí, zavržení, odsouzení a někteří již dávno popravení. Sedím uprostřed místnosti a nemůžu ven ani dovnitř. Získal jsem cejch, byl jsem označen za blázna. Co je pravda a co ještě lež? Východiskem je jenom smrt a nebo death metal.

ACEPHALIX jsou pro mě takovým zvláštním úkazem. Jejich hudba je poněkud odlišná, než je dnes běžné. Většinou se setkávám více méně s kopiemi pradávných desek. Američané na to ale jdou přeci jen jinak. Základem je sice surový klasický smrtící kov, ale ze skladeb lze cítit i odér crustu, hardcore. Výsledkem je potom doslova smrtící koktejl. Můžete jej podávat klidně všem, kteří jsou zavřeni za mřížemi. 


Pokud bych měl zmínit nějaké kapely, které ACEPHALIX ovlivnily, musel bych pátrat v oblastech, ve kterých působili třeba takoví BLACK BREATH, UNDERGANG, VASTUM, NECROT, HELLHAMMER, BOLT THROWER, REPULSION, VALLENFYRE, AUTOPSY, GRAVE, CANNIBAL CORPSE. Mé přirovnání ale berte s nadhledem. Jedná se spíše o ozvěny, než o nějakou obyčejnou kopii. Na to jsou pánové a dáma až příliš dobří muzikanti. Skladby působí originálně, tahle skupina má rozhodně svůj vlastní nezaměnitelný styl. Navíc, zvuk, obal, produkce, tohle všechno je v nejlepším pořádku. Posluchač se tak může soustředit na nápady, kterých je na desce opravdu velké množství. V některých momentech sice budete mít pocit, že rozmlouváte s pacienty ústavu choromyslných, ale to už je na vkusu každého fanouška. Mě osobně se nahrávka líbí, rád a často jsem se k ní vracel. A stále, i po delší době, jsem objevoval nová temná zákoutí. Lidská mysl je dosud z velké části neznámá. Jak si jinak vysvětlit zástupy šílených, zavřených navěky za zdmi ústavů? Možná by "Theothanatology" mohlo sloužit jakási terapie. V dnešní době někdy nevíme, co je pravda a co už lež. Je pak hrozně příjemné slyšet album, které je jasné a zřetelné. Syrové a zabijácké. Zničující, maniakální death metalové myšlenky!


Asphyx says:

The human mind is still largely unknown. How else to explain the multitudes of madmen locked up forever behind the walls of asylums? Electroshock, chemistry, straitjacket. A killer who doesn't remember the bloodstains left on the wall. A mother who abuses her own child. The damned, the damned, the condemned, and some long since executed. I'm sitting in the middle of the room and I can't get out or in. I've been branded a fool. What's the truth and what else is a lie? The only way out is death or death metal.

ACEPHALIX is such a special phenomenon for me. Their music is a bit different than what is common today. Mostly I encounter more or less copies of ancient records. But the Americans have a different way of doing it. The base is raw classic death metal, but you can also feel a tinge of crust, hardcore from the songs. The result is a deadly cocktail. You might as well serve it to everyone behind bars.


If I had to mention some bands that influenced ACEPHALIX, I would have to search in the areas where such bands as BLACK BREATH, UNDERGANG, VASTUM, NECROT, HELLHAMMER, BOLT THROWER, REPULSION, VALLENFYRE, AUTOPSY, GRAVE, CANNIBAL CORPSE were active. But take my comparison with a grain of salt. These are echoes rather than a simple copies. The gentlemen and the lady are too good musicians for that. The songs are original, this band has its unmistakable style. Moreover, the sound, the cover, the production, all this is in the best order. The listener can concentrate on the ideas, of which there are a lot on the album. At some moments you may feel like you are talking to patients of a mental institution, but that is up to the taste of each fan. I like the record, I like it and I've come back to it often. And still, even after a long time, I discovered new dark corners. The human mind is still largely unknown. How else to explain the multitudes of madmen locked up forever behind the walls of asylums? Perhaps "Theothanatology" could serve as a kind of therapy. These days, sometimes we don't know what's true and what's already a lie. It's nice to hear an album that is clear and distinct. Raw and killer. Devastating, maniacal death metal thoughts!


Recenze/review - ACEPHALIX - Decreation (2017):


Tracklist:
01. Theothanatologist
02. Godheads
03. Abyssal
04. Portmortem Punishment
05. Innards Of Divinity
06. Pristine Scum
07. Defecated Spirit
08. Atheonomist

band:
Daniel Butler - Vocals
David Benson - Drums
Adam Camara - Guitar
Erika Osterhout - Bass
Adam Walker - GuitarTWITTER