DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#antigama. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#antigama. Zobrazit všechny příspěvky

středa 17. srpna 2022

Recenze/review - ANTIGAMA - Whiteout (2022)


ANTIGAMA - Whiteou
CD 2022, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Krev z uší, krev z nosu. Mám v hlavě obrovský tlak a musí mi každou chvilku prasknout. Mozek vystřelený z hlavy. Příliš mnoho negativních informací, příliš mnoho zla. Někdy to vypadá, že se mě snaží ovládnout, rozložit mě a zničit. Oddychnu si jenom u reklam, které jsou naopak tak sladké, že bych mohl dostat cukrovku. Jak z toho ven? Jak se v dnešní době nezbláznit? Jedno řešení bych měl. Novou desku polských maniaků ANTIGAMA. Ti vám propláchnou hlavu kyselinou. Po setkáních s jejich novou nahrávkou budete čistí, odpočinutí a znovuzrození.

Někdy si říkám, jestli by nepotřeboval dnešní svět restart. Začít znovu. Vybudovat základy a soustředit se na kvalitu, než na kvantitu. V hudbě to platí o to víc. Kapel, které hrají podobně jako NAPALM DEATH, NASUM, BRUTAL TRUTH, běhá po světě spousta, ale jen některé umí všechno rozdrtit na prach. Poláci to umí. Stačí jen přidat volume a odstřihnout se od zbytečností. 


"Whiteou" je jako výstřel z brokovnice, po kterém vám uletí kus lebky. Pánové se s ničím nepářou, nasází to do vás pod velkým tlakem. Nezapomíná se ale ani na temnou a chladnou atmosféru. Doufám, že to nebude působit příliš pateticky, ale myslím si, že ANITIGAMA je jednou z mála kapel, kteří dokáží dnešní pokřivený svět znázornit hudbou. Je to extrém, brutální, nelidský, antihumánní. Nepřipomíná vám to něco? Co takhle večerní zprávy? Jsme zahlceni zbytečnými informacemi, ať chceme nebo ne. Dezinformace, jed a nenávist. Úsměvy a krásná slova o lásce jdou ruku v ruce s penězi a mocí. Nevěříte už nikomu a ničemu. Líbí se mi zvuk, obal, vlastně všechno. Chodívám domů z práce městem plným uzavírek. Pozoruji lidi, kteří se dřív usmívali. Dnes se dívají do obrazovek a působí jako zombie. Dám si další song a říkám si, že tuhle nahrávku by měli doporučovat psychologové na svých seancích. Dávkovat ji postupně, aby se posluchač nevyděsil. Největší devizou desky je to, že mě ji neskutečně baví poslouchat. Na hraný styl je nebývale pestrá a zajímavá. Pořád je co objevovat. A jsou to právě různé odbočky a neotřelé momenty, které ji dělají lepší než ostatní. Taky máte někdy pocit, že jsou všichni okolo dokonalí, plastoví, bez duše? Stávají se z některých z nás roboti na dálkové ovládání. Ještě, že jsou zde smečky jako ANTIGAMA. Dávají mi naději do budoucna. Svět ještě není ztracený! Death grindová exploze!Asphyx says:

Blood from the ears, blood from the nose. I've got this huge pressure in my head and it's gonna burst any minute. Brain shot out of my head. Too much negative information, too much evil. Sometimes it feels like they're trying to take over me, to break me down and destroy me. I can only breathe a sigh of relief at the commercials, which in turn are so sweet I could get diabetes. How do get out of it? How do I keep from going crazy these days? I have one solution. The new album by Polish maniacs ANTIGAMA. They'll flush your head with acid. You'll be clean, refreshed, and reborn after your encounters with their new record.

Sometimes I wonder if today's world needs a reboot. A fresh start. To build a foundation and focus on quality rather than quantity. In music, that's even more true. There are plenty of bands running around the world that play similar to NAPALM DEATH, NASUM, and BRUTAL TRUTH, but only some can crush everything to dust. Poles can do it. All you have to do is turn up the volume and cut out the useless stuff.


"Whiteou" is like a shotgun blast that blows a chunk out of your skull. Gentlemen don't fight anything, they throw it at you under a lot of pressure. But the dark and cold atmosphere is not forgotten. I hope this doesn't come across as too pathetic, but I think ANITIGAMA is one of the few bands who can represent today's warped world through music. It's extreme, brutal, inhuman, and anti-human. Does that remind you of anything? How about the evening news? We're overwhelmed with useless information, whether we want it or not. Disinformation, poison, and hatred. Smiles and pretty words about love go hand in hand with money and power. You don't trust anyone or anything anymore. I like the sound, the cover, everything. I walk home from work through a city full of closures. I watch people who used to smile. Now they look at screens and look like zombies. I put on another song and I'm thinking this is the kind of record psychologists should recommend in their sessions. They should dose it gradually so the listener doesn't get scared. The biggest strength of the record is that I enjoy listening to it. It's unusually varied and interesting for a play style. There's always something new to discover. And it's the various digressions and novel moments that make it better than the others. Do you ever feel like everyone around you is perfect, plastic, or soulless? Some of us become remote-controlled robots. Good thing there are packs like ANTIGAMA. They give me hope for the future. The world is not lost yet! Death grind explosion!


about ANTIGAMA on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Undeterminate
02. Debt Pool
03. Holy Hand
04. Dust Farm
05. Disasters
06. Unclear Conversions
07. Align
08. Muteness
09. Hindrance
10. The Howler
11. 2222TWITTER