DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#morbusgrave. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#morbusgrave. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 19. července 2024

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Feasting the Macabre (2024)


MORBUS GRAVE - Feasting the Macabre
CD 2024, Memento Mori

for english please scroll down

Mám pocit, že se na mě dívá. Ať jdu kamkoliv, cítím její pohled v zádech. Kdysi dávno uříznutá hlava, oběť dlouhého mučení. Šeptá podivná slova. Zbytek těla se nikdy nenašel a připadá mi, že jej hledá. Možná vám to připadá nepochopitelné, ale když budete drtit staré kosti v plesnivých katakombách tolik let jako já, tak zažijete spoustu podobných příběhů. O smrti, o bolesti, o temnotě a blasfemii. Zrovna mi tu hraje druhé dlouhohrající album italských tmářů MORBUS GRAVE. Krásně a morbidně dokresluje celkovou atmosféru.

Zbývá vyřešit, co s uříznutou hlavou. Někde jsem četl, že patřila padlému mnichovi, který se rouhal Bohu. Veřejná poprava, na kterou přišla spousta krvelačných lidí. Nabodnutý na kůl byl výstrahou ostatním. Italové nám přinášejí další směs ze smradlavých hrobů. Jejich hudba je stará, plesnivá a smrdí sírou a zatuchlinou. Praskají u ní kosti tlakem a nemrtví vstávají z hrobů.


"Feasting the Macabre" hoří jasným plamenem. Pánové opět odkazují na kapely jako AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBITUARY, SODOM a dělají to velmi zkušeně, elegantně a s krvavou jiskrou v oku. Pokud máte podobný staroškolský death metal rádi, budete určitě velmi spokojeni. Při poslechu si opravdu připadám jako zavřený ve starých katakombách. Navěky odsouzený k životu v temnotě. Jednotlivé skladby mokvají a obsahují v sobě velké množství černé energie. Jakoby do nich bylo otištěno veškeré rouhání, kterého je člověk schopen. Mám to tahle rád, vyloženě si užívám jednotlivé, do surového a prašivého zvuku zabalené motivy. Už jste někdy našli mrtvolu ve značném stádiu rozkladu? Omotanou pavučinami, s vyděšeným pohledem? Pokud ne, tak ani nemusíte, při poslechu téhle desky se budete cítit velmi podobně. Smrt číhá za každým rohem, v každé rakvi. Italům se ji povedlo exhumovat a vypálit na hudební nosič. Skladby jsou velmi syrové, chladné a podmanivé. Těšil jsem se každý den, až se setmí a budu moci za sebou zavřít staré rezavé dveře. Klečím a modlím se k obráceným křížům. Možná budu i já jednou nabodnutý na kůlu. Než se tak ale stane, tak si budu užívat morbidní tóny z nové desky. Mám pocit, že se na mě dívá. Ať jdu kamkoliv, cítím její pohled v zádech. Kdysi dávno uříznutá hlava, oběť dlouhého mučení. Šeptá podivná slova. Zbytek těla se nikdy nenašel a připadá mi, že jej hledá. Možná vám to připadá nepochopitelné, ale když budete drtit staré kosti v plesnivých katakombách tolik let jako já, tak zažijete spoustu podobných příběhů. Temné, morbidní death metalové rouhání z dávno opuštěných katakomb! Hniloba, špína a krutá smrt! 


Asphyx says:

I feel like he's looking at me. Everywhere I go, I can feel her gaze on my back. A head cut off long ago, the victim of a long torture. She whispers strange words. The rest of the body was never found, and it feels like she's looking for it. It may seem incomprehensible to you, but if you've been crushing old bones in moldy catacombs for as many years as I have, you'll experience many similar stories. Of death, of pain, of darkness and blasphemy. I've got the second long-playing album by Italian darkies MORBUS GRAVE playing right now. It beautifully and morbidly illustrates the overall atmosphere.

What remains to be solved is what to do with the severed head. I read somewhere that it belonged to a fallen monk who blasphemed God. A public execution attended by a lot of bloodthirsty people. Staked on a stake, he was a warning to others. The Italians bring us another mixture of stinking graves. Their music is old, moldy and smells of sulphur and mustiness. It cracks bones with pressure and the undead rise from their graves.


"Feasting the Macabre" burns brightly. Once again the gentlemen reference bands like AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBITUARY, SODOM and do it with great skill, elegance and a bloody sparkle in their eye. If you like this kind of old school death metal, you will be very satisfied. Listening to it really makes me feel like I'm locked in the old catacombs. Forever doomed to live in darkness. The individual tracks are swamping and contain a lot of black energy. It's as if all the blasphemy of which man is capable has been imprinted on them. I love this one, I downright enjoy the individual motifs wrapped in a raw and dusty sound. Have you ever found a corpse in a considerable state of decomposition? Wrapped in cobwebs, with a terrified look? If not, you don't have to, you'll feel very much the same way when listening to this record. Death lurks around every corner, in every coffin. The Italians have managed to exhume it and burn it onto a record. The songs are very raw, cold and captivating. I looked forward every day until it was dark and I could close the old rusty door behind me. I kneel and pray to the inverted crosses. Maybe one day I too will be impaled on a stake. But until that happens, I'll enjoy the morbid tones of the new record. I feel like he's watching me. Everywhere I go, I can feel her gaze on my back. A head cut off long ago, the victim of a long torture. Whispering strange words. The rest of the body has never been found, and it feels like she's looking for it. It may seem incomprehensible to you, but if you've been crushing old bones in moldy catacombs for as many years as I have, you'll experience many similar stories. Dark, morbid death metal blasphemies from long abandoned catacombs! Rot, filth and cruel death!


about MORBUS GRAVE on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. The Prowler (intro)
2. Where Evil Dwells
3. Funeral Embodiment
4. Congregation of the Exult
5. Feasting the Macabre
6. Voices from Beyond (interlude)
7. Lusting Terror
8. Dissolving Obscurity
9. The Immortal Realm
10. ...And the Slaughter Remains (outro)

band:
Erman (vocals)
Edy (guitar)
Magiko (guitar)
Danny (drums)
Eros (bass)


sobota 21. ledna 2023

Interview - MORBUS GRAVE - Darkness, blasphemy, death, suffering and devastating death metal!

Interview with death metal band from Italy - MORBUS GRAVE.

Answered vocalist Erman, thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx. 

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022):

Ave MORBUS GRAVE! Greetings to Italy. I hope everything is fine with you. I was really looking forward to your new album „Lurking into Absurdity“, I have always had a lot of fun with previous records and I was happy to come back to them. How did the new piece come about and why did it actually take so long?

Hello Jakub first of all thank you for the interest about Morbus Grave . Well, during the pandemic disease we start to rehearse new material . At that time we had the intention to do a new demo but we got a lot of new songs we decided to use them for the release of the album.

I must say that the news literally cut me open. It is dense, massive, dark and at the same time cold as a corpse's hand. That's exactly how I like it! Where did you record the album or who mixed it? How did you feel about going to the studio and how did you manage to get such killer material?

Thank you so much for the kind words …You hit the spot perfectly…Exactly we wanted it to sound cold and at the same time raw and direct.The album was recorded in Macabro Bunker Recordings , the recording studio about Maso our guitar player. He followed all the things about the recording process, the mixing and the mastering album the whole album itself. Well we worked a lot about on the tracks and probably the process to compose all the material take a long time …but anyway we are totally satisfied about how it came.


I always take the recordings as a whole and you underestimated not only the sound but also the cover. Who did the cover of "Lurking into Absurdity"? Did you have any requirements or did you choose from already prepared paintings? And how the cooperation went.

The cover, as the previous releases, was done by Thomas Westphal (Necromaniac Zine). We know him from a while, for this release we have never giving him any ideas but he always followed and listened to the band , the drawnings that he did were born listening to Morbus Grave and , they respect the concept of the band and the record for sure.

Texts are an integral part of the album. It states that you deal with death. So classic death metal themes. What are the lyrics to „Lurking into Absurdity“ about, who is their author? Where did you get your inspiration for?

Yep , lyrics are very important for us…What we want to represent since the beginning of MG is what means for us , Nightmares , Obsessions and Traumas…. in the same way we have always tried to deal with issues that could be defined as absurd ... with lurking into absurdity we want to tell the story of a person who lives in a parallel dimension wrapped in oblivion and doesn't know how to get out of it ... let's say that the sources of inspirations are many as could be the winnings on serial killers or as can be the obsessions of each of us ..


And what about concerts? What about them at the moment in Italy? Do the clubs work or do you still have any restrictions? A lot of bands were replacing them with live streams on social media, but I wasn't into that. I need a club, beer, girls!

Nowadays situation in Italy is not the best …We live in Milan and a lot of venues and clubs closed for the pandemic disease because they didn’t have money to survive …We played this year only three gigs …we prefer underground venues and for sure clubs dedicated to the underground …Probably the most important gig of this year was in Lonate Ceppino (Va) we opened for Cerebral Rot and Mortiferum …

We don’t like social media and live streams for sure these stuff ha nothing to do with us ….hell yeahhhhhh as you told before for sure we need girls and cold beers ehehehehehehehehe.

And what about the underground scene in your country in general? Does it live in Italy? Are you from Milano, it's a big city, do you meet somewhere for death metal? If I visited the city, where should I go to the concert? And what about the fans? Do bands support?

Underground scene here is good, there are a lot of bands and a lot of friends … perhaps the main problem is that going forward there are fewer and fewer clubs or the same bands always play. We as MG have never tried to throw ourselves in the middle maybe that's our problem .. but probably because we are still anchored with a 90s mentality .. which surely nowadays could be right but also wrong at the same time in as for making yourself known, the use of social media has become increasingly important.

If you come to Milan , you can go to Slaughter Club ( if there is a gig coming) or Black Inside ( that is outside Milan ) . About band support we have always had some great feedback which we have done recently..


Do you have any dreams with the band? In the underground you have a good name, but you want to move somewhere higher? I mean, are you attracted to a tour with a big name, to play at a big festival, to release another record at a well-known label? What dreams and vision do MORBUS GRAVE have?

We'd like to be able to play outside Italy, in some European festival ... despite the name being around a lot in the underground but we have never managed to have this opportunity ... So far we are quite satisfied with how Chaos Records has worked...The name MG has always been linked to the underground and we have never had high demands...in fact we arrived at the record after years...and this for us was a fundamental point of arrival...perhaps the nex step will be to paly in Europe….

What does death metal mean to you? Why did you choose this style? How did you get to it and what kind of musicians were your role models when you started? Do you perceive death metal "only" as music or is it also a lifestyle for you? You can look at this page philosophically.

Death Metal it has always meant something rough and at the same time devastating and direct. At the very beginning we started to listen to bands like Iron Maiden , Cinderella , Def Leppard and later thrash stuff like kreator, pestilence , possessed , celtic frost and so on …that changed our mind …Death Metal is for sure a way of life ..everyone of us has is own work but all if us is totally dedicated and devoted to death metal.


Do you have a band in your area that you would recommend to us? And what are people going to see when they are going to clubs in Italy?

There are a lot of bands that we can suggest you : NecroMorbid, Funest, The Rite, Extirpation but the list could be much longer.

Hoping that the people that came to our gigs will bring us girls, beers and weed as well…ahahahahahahaha

What can we look forward to from MORBUS GRAVE in the upcoming months? Aren't you going to release „ Lurking into Absurdity“ on vinyl also?

Chaos Records will release vinyl in 2023. We actually have a deal with Burning Coffin Records from Chile that will release south-american tape version for the album , and Unholy Domain from Italy will release European version too on tape.

At the moment we are working on new material…two songs have been already composed … maybe we'll work on a split or a mini but it's too early to talk about it ...


Thank you so much for the interview. I'm going to play the new „Lurking into Absurdity“ again. It's great! Good luck and I hope that we will meet somewhere at the concert and have a beer together!

Thanks to you and to Deadly Storm Zine .

Hoping to meet you soon and we will share for sure some beers

Support the underground and stay death

…in darkness….

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022):

Rozhovor - MORBUS GRAVE - Temnota, blasfemie, smrt, utrpení a zničující death metal!

Rozhovor s death metalovou skupinou z Itálie - MORBUS GRAVE.

Odpovídal zpěvák Erman, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx. 

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022):

Ave MORBUS GRAVE! Zdravím do Itálie. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Na vaši novinku „Lurking into Absurdity“ jsem se neskutečně těšil, předchozí nahrávky mě vždycky hrozně bavily a rád jsem se k nim vracel. Jak novinka vznikala a proč to vlastně trvalo tak dlouho?

Nazdar Jakube, v první řadě děkuji za zájem o MORBUS GRAVE. Během pandemie jsme začali zkoušet nový materiál. V té době jsme měli v úmyslu udělat nové demo, ale napsali jsme spoustu nových skladeb, které jsme se nakonec rozhodli použít pro vydání alba.

Musím říct, že u novinky mě doslova rozsekal zvuk. Je hutný, masivní, temný a zároveň studený jako ruka mrtvoly. Přesně takhle to mám rád! Kde jste desku nahrávali nebo kdo ji mixoval? S jakými pocity jste šli do studia a jak se vám povedlo docílit tak zabijácký materiál?

Děkujeme moc za slova chvály. Přesně jsi to vystihl. Chtěli jsme, aby to znělo chladně a zároveň syrově a bezprostředně. Album bylo nahráno v Macabro Bunker Recordings, nahrávacím studiu našeho kytaristy Masa. Sledoval všechny věci ohledně procesu nahrávání, mixu a masteringu alba samotného. No, hodně jsme na skladbách pracovali a pravděpodobně proces skládání veškerého materiálu trval dlouho, ale každopádně jsme naprosto spokojeni s tím, jak to dopadlo.


Vždy beru nahrávky jako celek a vy jste nepodcenili jenom zvuk, ale i obal. Kdo je autorem coveru ke „Lurking into Absurdity“? Měli jste nějaké požadavky nebo jste vybírali z již připravených obrazů? A jak probíhala spolupráce.

Obal, stejně jako u předchozích nahrávek, vytvořil Thomas Westphal (Necromaniac Zine). Známe se s ním už delší dobu, pro tuto nahrávku jsme mu nedávali žádné podněty, ale vždy kapelu sledoval a poslouchal. Kresby, které vytvořil, se zrodily při poslechu MORBUS GRAVE a určitě respektují koncept kapely a desky.

Nedílnou součástí desky jsou i texty. U vás je uváděno, že se v nich zaobíráte smrtí. Tedy klasická death metalová témata. O čem jsou texty na „Lurking into Absurdity“, kdo je jejich autorem? Kde jste pro ně brali inspiraci?

Ano, texty jsou pro nás velmi důležité. To, co chceme reprezentovat od počátku MG, to pro nás má význam. Noční můry, obsese a traumata.... stejným způsobem jsme se vždy snažili vypořádat s otázkami, které by se daly definovat jako absurdní. S odkazem na absurditu chceme vyprávět příběh člověka, který žije v paralelní dimenzi zabalené do zapomnění a neví, jak se z ní dostat. Řekněme, že zdrojů inspirace je mnoho, stejně jako by to mohly být trofeje sériových vrahů nebo obsese každého z nás.


A co koncerty? Jak je to s nimi momentálně v Itálii? Fungují kluby nebo máte ještě nějaké omezení? Spousta kapel je nahrazovalo živými streamy na sociálních sítích, ale mě tohle nikdo nebavilo. Já potřebuji klub, pivo, holky!

V současné době není situace v Itálii nejlepší. Žijeme v Miláně a spousta podniků a klubů zavřela kvůli pandemii, protože neměla peníze na přežití. Letos jsme odehráli jen tři koncerty. dáváme přednost undergroundovým podnikům a určitě klubům, které se undergroundu věnují. Asi nejdůležitější koncert tohoto roku byl v Lonate Ceppino (Va), kde jsme předskakovali Cerebral Rot a Mortiferum. Nemáme rádi sociální média a živé přenosy, tyhle věci s námi nemají nic společného ....sakra, jak si zmínil, určitě potřebujeme holky a studené pivo, hehehe.

A co undergroundová scéna u vás všeobecně? Žije to v Itálii? Jste z Milana, to je velké město, scházíte se třeba někde na death metal? Kdybych město navštívil, kam bych měl zajít na koncert? A co fanoušci? Podporují kapely?

Undergroundová scéna je tu dobrá, je tu spousta kapel a spousta přátel….hlavním problém možná je, že je stále méně klubů nebo hrají stále stejné kapely. My jako MG jsme se nikdy nesnažili vrhnout do středu, možná je to náš problém, ale asi proto, že jsme pořád ukotveni mentalitou 90. let, což by jistě v dnešní době mohlo být správné, ale zároveň i špatné v tom, že co se týče zviditelnění se, je používání sociálních sítí stále důležitější. Pokud přijedete do Milána, můžete zajít do klubu Slaughter (pokud se chystá nějaký koncert) nebo do Black Inside (to je mimo Miláno). Co se týče podpory kapel, vždy jsme měli skvělé ohlasy.


Máte s kapelou nějaké sny? V undergroundu máte dobré jméno, ale chcete se posunout někam výš? Myslím tím, láká vás třeba turné s nějakým velkým jménem, zahrát si na velkém festivalu, vydat další desku u známého labelu? Jaké sny a vizi mají MORBUS GRAVE?

Rádi bychom si zahráli mimo Itálii, na nějakém evropském festivalu... přestože se naše jméno hodně skloňuje v undergroundu, nikdy se nám to nepodařilo. Zatím jsme docela spokojení s tím, jak Chaos Records funguje... Jméno MG bylo vždycky spojeno s undergroundem a nikdy jsme neměli vysoké nároky... vlastně jsme k nahrávce dospěli až po letech... a to pro nás byl zásadní krok... možná dalším krokem bude hraní v Evropě.

Co pro tebe znamená death metal? Proč sis zvolil zrovna tento styl? Jak ses k němu dostal a jací muzikanti byli tvým vzorem, když si začínal? Vnímáš death metal „jen“ jako hudbu nebo je pro tebe i životním stylem? Klidně se můžeš na tuto stránku podívat i filozoficky.

Death metal vždy znamenal něco drsného a zároveň devastujícího a přímočarého. Na úplném začátku jsme začali poslouchat kapely jako Iron Maiden , Cinderella , Def Leppard a později thrashové věci jako Kreator, Pestilence, Possessed, Celtic Frost a tak dále, to nás ovlivnilo. Death Metal je určitě způsob života, každý z nás má svou vlastní tvorbu, ale všichni jsme naprosto oddaní death metalu.


Máte ve svém okolí nějakou kapelu, kterou bys nám doporučil. Na co se chodí v klubech v Itálii?

Je mnoho kapel, které ti můžu doporučit, třeba NecroMorbid, Funest, The Rite, Extirpation, ale seznam by mohl být mnohem delší. Doufáme, že lidi, kteří chodí na naše koncerty, nám přivedou i holky, pivo a trávu...hahaha

Na co se můžeme od MORBUS GRAVE těšit v nejbližších měsících? Nechystáte „Lurking into Absurdity“ i na vinylu?

Chaos Records vydá vinyl v roce 2023. Momentálně máme dohodu s Burning Coffin Records z Chile, kteří vydají jihoamerickou kazetovou verzi alba, a Unholy Domain z Itálie vydá evropskou verzi také na kazetách.

Momentálně pracujeme na novém materiálu, dvě skladby už máme složené, možná budeme pracovat na splitku nebo mini, ale je ještě brzy o tom mluvit.


Děkuji moc za rozhovor. Jdu si novinku „Lurking into Absurdity“ znovu pustit. Je totiž skvělá! Ať se vám daří a doufám, že se brzy potkáme někde na koncertě a dáme si spolu pivo!

Díky tobě i Deadly Storm Zinu. Doufám, že se brzy setkáme a určitě si dáme nějaké pivo.

čtvrtek 20. října 2022

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022)


MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity
CD 2022, Chaos Records

for english please scroll down

Klaníš se celý život modlám. Odříkáváš stále dokola modlitby. Uctíváš kněze, který ukrývá za úsměvem opravdové zlo. Když poslouchám novou desku italských MORBUS GRAVE, připadám si jako ve starém kostele, ve kterém se pořádaly hnusné a šílené rituály. Do zdí je otištěn nářek, bolest a strach. Na tom je postavena celá církev. Rouhám se, obracím kříže směrem dolů, poslouchám stále dokola "Lurking into Absurdity". A připadám si jako v dávných dobách, kdy se hrával poctivý, plesnivý death metal.

A Italové jej umí skvěle. Mají prašivý zvuk, spoustu zahnívajících nápadů, touhu ničit a zabíjet hudbou. Musím rovnou napsat, že se jim to daří na výbornou. Jakoby mi někdo vytrhl srdce a donutil mě jej sníst. Smrt si nevybírá, je jedinou jistotou, cílem i počátkem. Poslouchejte pečlivě!

 

Pokud máte rádi smečky jako AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBTUARY, SODOM a spoustu dalších, které uměly znázornit temnotu, mohlo by se vám líbit i "Lurking into Absurdity". Svět je při poslechu hodně černé a krvavé místo k žití. Nemrtví se toulají katakombami a tančí do rytmu. Líbí se mi zvuk, obal, produkce, ale hlavně velká spousta zajímavých momentů. Poslouchat MORBUS GRAVE je jako sledovat dlouhý, bolestivý a chladný pohřeb do země. V rakvi jsou vzpomínky na devadesátá léta, na dobu, kdy se hrálo ještě poctivě a od srdce. Italové sem také patří. Dokazují to svojí hudbou, nasazením, atmosférou, kterou dokáží vytvořit. Nahrávku jsem poslouchal stále dokola a opakovaně se k ní vracel. Pak se setmělo a ochladilo. Zombie vylezly z děr a mě nezbývalo nic jiného, než sepsat recenzi a podpořit kapelu co nejvíce. Odehrává se zde totiž pradávný rituál. Je krvavý, krutý, špinavý, jako životy prokletých. Klaníš se celý život modlám. Odříkáváš stále dokola modlitby. Uctíváš kněze, který ukrývá za úsměvem opravdové zlo. Když poslouchám novou desku italských MORBUS GRAVE, cítím chlad a temnou sílu. Jsem zde správně, na druhé straně, na onom světě. Temnota, blasfemie, smrt, utrpení a zničující death metal!


Asphyx says:

You've been worshipping idols all your life. You say your prayers over and over again. You worship a priest who hides true evil behind his smile. When I listen to the new album from Italy's MORBUS GRAVE, I feel like I'm in an old church with ugly and crazy rituals. Wailing, pain and fear are imprinted on the walls. That's what the whole church is built on. I blaspheme, I turn the crosses downwards, I listen to "Lurking into Absurdity" over and over again. And I feel like I'm back in the old days of honest, moldy death metal.

And the Italians are great at it. They have a dusty sound, lots of rotting ideas, a desire to destroy and kill with music. I have to write straight away that they do it very well. It's like someone ripped my heart out and made me eat it. Death doesn't choose, it is the only certainty, the goal and the beginning. Listen carefully!


If you like bands like AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBTUARY, SODOM and many others that could portray darkness, you might also like "Lurking into Absurdity". The world is a very black and bloody place to live in when you listen to it. The undead roam the catacombs and dance to the beat. I like the sound, the cover art, the production, but most of all the great many interesting moments. Listening to MORBUS GRAVE is like watching a long, painful and cold burial into the ground. The coffin holds memories of the 90s, a time when music was still played honestly and from the heart. The Italians belong here too. They prove it with their music, their commitment, the atmosphere they can create. I have listened to the record over and over again and returned to it repeatedly. Then it got dark and cold. The zombies came out of their holes and I had no choice but to write a review and support the band as much as possible. There is an ancient ritual going on here. It's bloody, cruel, dirty, like the lives of the damned. You worship idols all your life. You say prayers over and over again. You worship a priest who hides true evil behind his smile. When I listen to the new album from Italy's MORBUS GRAVE, I feel a cold and dark power. I'm right here, on the other side, in the other world. Darkness, blasphemy, death, suffering and devastating death metal!


Tracklist:
01. Into (The Curse) Cerebral Cremation
02. Morbid Darkness
03. Morbus Grave
04. Traumatic Malignancy
05. Mangled
06. Profaner
07. Lurking Into Absurdity
08. Horrors From The UnknownTWITTER