DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#verminwomb. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#verminwomb. Zobrazit všechny příspěvky

středa 14. září 2022

Recenze/review - VERMIN WOMB - Retaliation (2022)


VERMIN WOMB - Retaliation
CD 2022, Closed Casket Activities

for english please scroll down

Vítej u nás! Posaď se. Mohu ti nabídnout něco dobrého? Co třeba zkaženou krev? Vím, že ji máš moc rád. Satane! Chovej se tu jako doma. V pekle. Svět je dávno tvůj, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Existuje už jenom tma, zlo, špína a beznaděj. Nevěříš? Tak se jdi někdy projít ulicemi. Zvedni své oči a zapal nebe. Stejně je úplně zbytečné. 

Je to nekompromisní atak. Divoká jízda bez konce. Vyrvané a snězené srdce. Hudební násilí v podobě, ve které ho máme všichni tolik rádi. VERMIN WOMB a jejich nové album "Retaliation". Výbušná směs, umíchaná ze shnilého death metalu, grindu, punku, hardcore  a black metalu. Peklo opravdu existuje! Stačí jenom zapnout play.


Také vás někdy bolí hlava a nesnášíte všechno kolem sebe? Máte frustraci, když se díváte na zprávy? Nemusíte. Stačí si narvat do hlavy "Retaliation"! Jasně, je to extrém, u kterého pukají lebky tlakem. Ale to přeci nevadí. Hlavní je, že má album dobrý zvuk, tlak, energii a zůstává po něm jenom spálená země. Kladivem do hlavy! Kyselina do mozku! Po téhle nahrávce budete mít obličej rozdrásaný do krve. Všechny zlé a zvrácené myšlenky, které jste kdy měli, tak vylezou jako červi na povrch a chcípnou v křečích. Ano, rozhodně se nejedná o nic pro slabé povahy, ale svět také není jen růžový. VERMIN WOMB hrají pro všechny fanoušky bolesti, strachu a nenávisti. Skladby v sobě mají vztek, frustraci. Jsou otiskem našich zvrácených chutí. Pochodujeme v davu. Bez názoru, bez naděje. Jenom kusy masa a potom smrt. "Retaliation" je přesně tím typem muziky, která vás spálí na popel. Bez slitování. Poslech mi připomíná návštěvu starých jatek. Do zdí je otisknuta bolest a utrpení. Troufám si tvrdit, že se album opravdu povedlo. Má skvělý zvuk, zajímavý obal a nalezneme zde i spoustu zajímavých nápadů. Jako celek hoří nahrávka jasným plamenem. Vítej u nás! Posaď se. Mohu ti nabídnout něco dobrého? Co třeba zkaženou krev?  Nebo raději něco ostrého? Co třeba "Retaliation"? Black death grind metalová kafilerie!


Asphyx says:

Welcome to us! Have a seat. Can I get you something good? How about some spoiled blood? I know you like it very much. Satan! Make yourself at home. Hell. The world is yours, just look around you. There is only darkness, evil, filth and despair. Don't you believe? Then go walk the streets sometime. Lift your eyes and light up the sky. It's completely useless anyway.

It's an uncompromising attack. A wild ride with no end. Hearts ripped out and eaten. Musical violence in the form we all love it so much. VERMIN WOMB and their new album "Retaliation". An explosive mix of rotten death metal, grind, punk, hardcore and black metal. Hell really does exist! Just turn on the play.


Do you also sometimes get headaches and hate everything around you? Do you get frustrated when you watch the news? You don't have to. Just cram "Retaliation" into your head! Yeah, it's the extreme that makes skulls crack under pressure. But that's okay. The main thing is that the album has a good sound, pressure, energy and all that's left is scorched earth. A hammer to the head! Acid to the brain! You'll have your face bloodied after this record. All the evil and twisted thoughts you've ever had will come to the surface like worms and die in convulsions. Yes, it's definitely not for the faint of heart, but the world isn't all rosy either. VERMIN WOMB play for all fans of pain, fear and hate. The songs have anger, frustration in them. They are an imprint of our twisted tastes. We march in the crowd. Without opinion, without hope. Just pieces of meat and then death. "Retaliation" is exactly the kind of music that will burn you to the ground. No mercy. Listening to it reminds me of a visit to the old slaughterhouse. Pain and suffering imprinted on the walls. I dare to say that the album was really good. It's got a great sound, interesting cover artwork and a lot of interesting ideas. As a whole, the record burns with a bright flame. Welcome to us! Have a seat. Can I get you something good? How about some bad blood? Or would you prefer something spicy? How about "Retaliation"? Black death grind metal kafillery!


Tracklist:
01. Crumbling World Without Joy
02. Rot In Hell
03. Denvoid
04. It Takes All Types
05. Said What I Said (Grave Pissing)
06. Boiled World
07. Art District Without Artists
08. Not One Regular Person Has Been Unharmed & No One Is Innocent
09. Real Trauma (Bomb First)
10. Ambulance
11. Gamnique (Cold World)
12. Sad Clown (My Spiritually Rotten Second Reply)TWITTER