DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#voidmoon. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#voidmoon. Zobrazit všechny příspěvky

sobota 19. listopadu 2022

Recenze/review - VOID MOON - Waste of Mind (2022)


VOID MOON - Waste of Mind
EP 2022, Obelisk Polaris Productions

for english please scroll down

Myšlenky o konci. Co bude, až tu nebudeme? Tma? Chlad? Máš už jenom několik let života a přemýšlíš, co s nimi udělat. Posloucháš nové album švédských VOID MOON a díváš se do tmy. Něco špatného je v mé hlavě. Procházím proměnou a příroda kolem usíná. Podzim, doom metal, příběh obyčejného šílenství. Všechno se mi spojilo v jedno a prosévám mezi prsty prach. 

Jsou nahrávky, na které musíte mít náladu. Za oknem je mlha a smog a ulice jsou pochmurné. Už nikam nejdu. Zůstanu doma a budu poslouchat. Ano, novinka "Waste of Mind" je smutným odkazem, esencí smutku. Velmi naléhavé skladby, které se nejdříve vznáší kolem jako listí ve větru. Usedneš ke svému hrobu a cítíš mráz v zádech. VOID MOON nám letos předložili skvělé dílo. Připomíná mi sychravý obraz, neklidný a magický. Stejně jako hudba na albu.


Jedna dvaceti minutová skladba, která má v sobě všechno. Emoce, sílu, strach i naději. Spoustu zajímavých melodií. Samozřejmostí je skvělý zvuk i obal. Také si někdy připadáte ztracení v dnešním světě? Potřebujete obejmout, podat ruku. Někdy na nás padá splín a to jsme zdraví. Hlavní hrdina této desky, ale takové štěstí neměl. Nahrávka pokládá spoustu otázek a na některé i odpovídá. Je to vlastně zvláštní, v těžkých chvílích mi hudba vždycky pomohla. Podobný pocit mám i z "Waste of Mind". Připomíná mi dávné eposy, silné příběhy, které rád čtu. Pouštím si k nim kapely jako jsou VOID MOON. V některých momentech se pánové inspirovali u CANDLEMASS, SOLITUDE AETERNUS, DOOMSHINE, ISOLE, GRIEF COLLECTOR. Mé přirovnání ale berte jenom jako ozvěny, jinak jsou Švédi originální. Nevím jak k tomu dojde, že mě některá muzika uhrane, ale téhle smečce se to povedlo. Připadám si, jako bych se vznášel na ledových vlnách. Samota. Smrt. Spočinutí. Temnota. Mráz. Melodie, které mě budou provázet na mé poslední cestě. Skladby, které pálí i chladí zároveň. Jednou si podám ruku se samotnou Smrtí. Budu se usmívat. Nežil jsem zbytečně. Dokonalá esence krystalického doom metalového smutku!Asphyx says:

Thoughts of the end. What happens when we're not here? Darkness? The cold? You've only got a few years to live and you're wondering what to do with them. You're listening to the new album by Sweden's VOID MOON and looking into the darkness. There's something wrong in my head. I'm going through a transformation and the nature around me is falling asleep. Autumn, doom metal, a story of ordinary madness. It all comes together and I sift the dust between my fingers.

There are some records you have to be in the mood for. Outside the window is fog and smog and the streets are gloomy. I'm not going anywhere anymore. I'll stay home and listen. Yes, the new "Waste of Mind" is a sad message, the essence of sadness. A very urgent song that at first floats around like leaves in the wind. You sit by your grave and feel a chill down your spine. VOID MOON have presented us with a great piece of work this year. It reminds me of a gloomy painting, restless and magical. Just like the music on the album.

One twenty minute track that has everything in it. Emotion, strength, fear and hope. Lots of interesting melodies. And of course, great sound and cover art. Do you ever feel lost in today's world? You need a hug, a hand. Sometimes the full moon falls on us, and that's when we're healthy. But the main character of this album was not so lucky. The record asks a lot of questions and answers some of them. It's actually strange, music has always helped me in difficult moments. I feel the same way about "Waste of Mind". It reminds me of ancient epics, powerful stories that I like to read. I play bands like VOID MOON to go with them. In some moments the gentlemen were inspired by CANDLEMASS, SOLITUDE AETERNUS, DOOMSHINE, ISOLE, GRIEF COLLECTOR. But take my comparisons only as echoes, otherwise the Swedes are original. I don't know how it happens that some music captivates me, but this bunch did it. I feel like I'm floating on icy waves. Loneliness. Death. Soaking wet. Darkness. Frost. The melodies that will accompany me on my final journey. Songs that burn and chill at the same time. One day I will shake hands with Death himself. I will smile. I have not lived in vain. The perfect essence of crystalline doom metal sadness!


Tracklist:
Waste of Mind [length 20:03]

Line-up:
Marcus Rosenkvist – lead vocals, drums
Peter Svensson – bass, lead & rhythm guitars

Guest guitar solos:
Kjetil Lynghaug (Paganizer, Vredesblod)
Martin Jepsen Andersen (Blindstone, Meridian)
Håkan Stuvemark (Wombbath, Consumption)


Follow:

TWITTER