DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#whoreofbethlemen. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#whoreofbethlemen. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 23. března 2023

Recenze/review - WHORE OF BETHLEHEM - Ritual of Homicide (2023)


WHORE OF BETHLEHEM - Ritual of Homicide
CD 2023, Comatose Music

for english please scoll down

Další tělo, přikované na kříži. Obrácené hlavou dolů. Strach v ulicích, pach smrti. Lidé se bojí chodit ven a za každým rohem vidí krvavé oči. Nálada je děsivá a nikdo neví, kde se bestie ukrývá. Trvá to několik let a nikdo tomu nemůže uvěřit. Pod krásnou tváří, pod nádherným úsměvem je zkažená duše. Satan má mnoho podob a zjevuje se znenadání. Jako třeba na nové desce amerických WHORE OF BETHLEHEM. Ti nám letos přinášejí třetí, dlouhohrající desku, která vám vypálí cejch na tělo.

Absolutně nihilistický death metal s příměsí zkaženého black metalu. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti. Pánové jdou rovnou na věc. Vyvrhnou vás zaživa, oddělí maso od kostí. Obřad probíhá v dávno opuštěném kostele. Oběť je připravena!


Základem je masivní, syrový zvuk, který smrdí sírou. Přidávána je nahrubo nasekaná tma. Fanoušci třeba takových DEICIDE, MORBID ANGEL, OATH OF DAMNATION, DEVANGELIC, PERDITION TEMPLE, IMPECATION, DIABOLIC, by měli zbystřit svoji pozornost. Svět podle WHORE OF BETHLEHEM je hodně temné a šílené místo k žití. Démoni sedí u stolu, podává se hnis a špína. Znovu se ocitám v nekonečných katakombách, vedoucích přímo do pekla. Klaníme se dávno padlým modlám, uctíváme násilí. Odvrácená strana světa je ještě horší, než realita.  Američané hrají reálně, upřímně a útočí bez varování. Můžete si být jisti, že dostanete hudbu, po které zůstává jenom spálená země. Nebude to trvat dlouho a nemrtví povstanou. Vrátí se, aby se pomstili. Za všechny hříchy, za všechny prokleté. Další tělo, přikované na kříži. Obrácené hlavou dolů. Strach v ulicích, pach smrti. Lidé se bojí chodit ven a za každým rohem vidí krvavé oči. Nálada je děsivá a nikdo neví, kde se bestie ukrývá. Zlo se otisklo do skladeb. Smrtící riffy, zabijácký vokál, zničující bicí. Pokud máte rádi muziku, která byla složena v samotném pekle, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete nahrávku, která žhne a pálí. Jako rozžhavené železo. "Ritual of Homicide" je albem, které vás navěky prokleje! Bestiální black death metalová ceremonie!


Asphyx says:

Another body, strapped to a cross. Upside down. Fear in the streets, the smell of death. People are afraid to go out and see bloody eyes around every corner. The mood is terrifying and no one knows where the beast is hiding. It's been going on for years and no one can believe it. Underneath the beautiful face, underneath the beautiful smile, there is a corrupt soul. Satan takes many forms and appears suddenly. Like on the new album of the American WHORE OF BETHLEHEM. This year they bring us their third, long-playing record that will burn a mark on your body.

Absolutely nihilistic death metal with an admixture of corrupt black metal. No compromises, no uselessness. Gentlemen go straight to the point. They'll eviscerate you alive, separate the flesh from the bones. The ceremony takes place in a long-abandoned church. The sacrifice is ready!


The foundation is a massive, raw sound that reeks of sulphur. Coarsely chopped darkness is added. Fans of such bands as DEICIDE, MORBID ANGEL, OATH OF DAMNATION, DEVANGELIC, PERDITION TEMPLE, IMPECATION, DIABOLIC should pay close attention. The world according to WHORE OF BETHLEHEM is a very dark and crazy place to live. Demons sit at the table, pus and filth is served. Once again I find myself in endless catacombs leading straight to hell. We worship long-fallen idols, we worship violence. The other side of the world is even worse than reality. The Americans play it real, honest and attack without warning. You can be sure to get music that leaves nothing but scorched earth. It won't be long before the undead rise. They'll be back for revenge. For all the sins, for all the damned. Another body, nailed to a cross. Upside down. Fear in the streets, the smell of death. People are afraid to go out and see bloody eyes around every corner. The mood is terrifying and no one knows where the beast is hiding. Evil has imprinted itself on the songs. Deadly riffs, killer vocals, devastating drums. If you like music that was composed in hell itself, don't hesitate a moment. You'll get a record that glows and burns. Like red-hot iron. "Ritual of Homicide" is an album that will damn you forever! A bestial black death metal ceremony!


tracklist:
1. Enlightenment Through Pain 04:39
2. Nails in Your Coffin 04:09
3. Ritual of Homicide 04:21
4. Vermin 03:37
5. Gateway 01:00
6. Sermon of the Malignant Spirit 04:47
7. Out of Body 04:18
8. Disembodied 03:49
9. Monolith of Cremation 03:50
10. Pseudochrist 03:15

Line-up:
James VanDenBerg - Vocals
Alan Berryman - Bass
Ryan Sylvie - Guitar
Phil King - Guitar
Sam Axelrad - DrumsTWITTER