DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemmelodic black metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemmelodic black metal. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 13. března 2023

Recenze/review - FROZEN DAWN - The Decline of the Enlightened Gods (2023)


FROZEN DAWN - The Decline of the Enlightened Gods
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Nejlepší, co se mi dodnes může stát, tak je absolutní souznění s muzikou. Většinou píšu o jiných stylech, než je melodický black metal, ale když jsem poprvé potkal FROZEN DAWN, zcela jsem jejich novince propadl. Má v sobě totiž absolutně vše - tlak, energii, chlad, skvělé melodie, parádní vokál, spoustu nápadů a navíc řeže ostře a nekompromisně. Nikde žádné zbytečnosti, ale jenom zkažená krev.

Venku byla zrovna mlha a já nevěděl, co si mám pustit. Měl jsem chuť na něco jiného, než obvykle. "The Decline of the Enlightened Gods" mě nejdřív zaujalo obalem (vynikající Mariusz Lewandowski). Potom stačilo pár prvních tónů, první riff a zcela jsem se ztratil v jiné dimenzi, ve Winterlandu. 


Zase jednou jsem nahrávku raději poslouchal, než o ní psal. Mix starých dobrých DISSECTION, NECROPHOBIC, THULCANDRA, UADA, UNANIMATED, IMPERIALIST, VORGA, SACRAMENTUM, mi dělal ihned velmi dobře na mé zkažené duši. Najednou jsem nebyl ve smradlavém městě, ale toulal jsem se někde daleko na severu v lesích. Kolem cest ležela mrtvá těla zvířat a hledal jsem pradávná okultní místa. Fantazie pracovala na sto procent a muzika mi pronikala hluboko do žil. Neexistoval svět okolo, byl jsem jenom já a hudba. "The Decline of the Enlightened Gods" zní jako ozvěny z jiné dimenze. Jako bychom nahlédli spolu s kapelou za oponu, do nekonečné země stínů. Skvělé jsou melodie, sóla, vokál, album v sobě obsahuje takovou tu pradávnou metalovou sílu a nadšení, které se nedají podle mého naučit. Musíte je mít v sobě, musíte hrát se srdcem na dlani. Španělé jsou majestátní, mocní, šílení, ale zároveň syroví jako čerstvý hrob. Pokud se rádi v tomhle stylu pohybujete, je pro vás deska povinnost. Obejme vás jako mě temnota a budete navěky prokletí. Našlapuji opatrně, démoni totiž nikdy nespí. Bylo mi ctí tuhle kapelu poznat. Novinku jsem si opravdu užil. Nezbývá, než se poklonit a znovu si ji pustit. Temná, chladná melodická black metalová symfonie! Váš popel navěky zmrzne!


Asphyx says:

The best thing that can happen to me to this day is absolute harmony with the music. I usually write about styles other than melodic black metal, but when I first met FROZEN DAWN, I completely fell for their new stuff. It has absolutely everything in it - pressure, energy, coldness, great melodies, awesome vocals, lots of ideas and it cuts sharp and uncompromising. No uselessness anywhere, just bad blood.

It was foggy outside and I didn't know what to put on. I was in the mood for something different than usual. "The Decline of the Enlightened Gods" first caught my attention with the cover (excellent Mariusz Lewandowski). Then the first few notes, the first riff were enough and I was completely lost in another dimension, in Winterland.


Once again, I listened to the recording rather than wrote about it. The mix of the good old DISSECTION, NECROPHOBIC, THULCANDRA, UADA, UNANIMATED, IMPERIALIST, VORGA, SACRAMENTUM, immediately did me a lot of good on my corrupted soul. Suddenly I wasn't in a smelly city, but wandering in the woods somewhere far north. Dead bodies of animals lay around the paths and I was looking for ancient occult sites. My imagination was working 100% and the music was penetrating deep into my veins. There was no world around me, just me and the music. "The Decline of the Enlightened Gods" sounds like echoes from another dimension. It's like we're peeking behind the curtain with the band, into an infinite land of shadows. The melodies, the solos, the vocals are great, the album has that ancient metal power and enthusiasm that I don't think can be taught. You have to have it in you, you have to play with your heart on your sleeve. The Spaniards are majestic, powerful, insane, but at the same time raw as a fresh grave. If you like that style, this is a must-have record for you. Embrace the darkness like it embraced me and you will be cursed forever. I tread lightly, for demons never sleep. It's been an honor to meet this band. I really enjoyed the new album. I can't help but take a bow and play it again. A dark, cold, melodic black metal symphony! Your ashes will freeze forever!


Line up -
Dani Grinder (ex-Haemorrhage) - Vocals, Rhythm & Lead Guitars
Antonio Mansilla (ex-Hordak) - Bass, Lead & Classical Guitars
Arjan van der Wijst (ex-Avulsed) - Drums

Mastered by Dan Swano at Unisound Studios

Artwork by Mariusz Lewandowski

Track listing -
1. Mystic Fires of Dark Allegiance
2. Spellbound
3. Black Reign Awaits
4. Frozen Kings
5. Wanderer of Times
6. Oath of Forgotten Past
7. Cosmic Black Chaos
8. The Decline of the Enlightened Gods
9. The Fall of Aeons
10. Blinded By Light, Enlightened By Darkness (Necrophobic cover)

středa 8. března 2023

Recenze/review - ASHEN HORDE - Antimony (2023)


ASHEN HORDE - Antimony
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Zase slyšíš hlasy ve své hlavě. Říkají ti samé ošklivé věci. Nevíš sice, odkud přicházejí, ale bojíš se jich. Někdy máš chuť se rozběhnout proti zdi, vytrhat si všechny vlasy, vzít do rukou žiletku a ukončit všechnu bolest. Děsí tě světlo, děsí tě šepot. Samota duše, samota těla, posloucháš jenom hudbu, která tě dokáže roztrhat na kusy. První setkání s novou deskou amerických ASHEN HORDE proběhlo uprostřed noc. Když si nemohl spát, když tě pronásledovaly noční můry.

Black metal nebývá zase tolik častým hostem v mém přehrávači. Ale tohle album si pouštím stále rád. I když už je to nějaký čas od vydání, stále se k němu vracím a objevuji nové zajímavé momenty. Toulám se ulicemi našeho města a znovu slyším hlasy, které mě lákají do temnoty. 


ASHEN HORDE ve své hudbě koketují s odkazy od takových smeček jako jsou IMMORTAL, ABIGOR, ENSLAVED, IHSAHN, ABHORIA, INFERI, DEATH. Základem je syrový black metal staré školy a přidávány jsou progresivní momenty. Zdánlivě nesourodý koktejl časem uzraje a garantuji vám, že vám vypálí do hlavy cejch. Důležité ale je, že musíte mít fantazii a vaše mysl musí být otevřená. "Antimony" je albem, které žhne a pálí, zároveň je studené, jako ruka mrtvoly. Viděli jste někdy, jak vypadá utopenec? Jak se vznáší na vlnách, otáčí se dokola a smrdí zatuchlinou? Tak takhle nějak jsem se cítil já, když jsem se setkal s novou deskou poprvé. Nejdříve jsem nevěděl, jestli se utopím, zalknu, udusím. Po čase pronikla do mých žil a způsobila tam krystalky ledu. Tahle kapela vám nedá nic zadarmo, budete muset přemýšlet. Vyhledávat temné kouty, rozmlouvat s dušemi zemřelých. Podáte si ruku s démony, obětujete všem padlým bohům a stejně bude ve vaší mysli neklid. Ano, "Antimony" je vznešenou, neuchopitelnou nahrávkou. Má skvělý zvuk, obal od mistra Niklase Sundina (Dark Tranquillity), ale hlavně velkou porci zajímavých pasáží. Zase slyšíš hlasy ve své hlavě. Říkají ti samé ošklivé věci. Nevíš sice, odkud přicházejí, ale bojíš se jich. Jsi prokletý, až navěky, amen! Progresivní, temný a chladný black metal, který vás rozdrásá do krve!


Asphyx says:

You're hearing voices in your head again. They're saying the same nasty things to you. You don't know where they're coming from, but you're afraid of them. Sometimes you want to run against the wall, pull out all your hair, pick up a razor and end all the pain. The light scares you, the whispers scare you. The loneliness of the soul, the loneliness of the body, listening only to music that can tear you apart. The first encounter with the new album of American ASHEN HORDE took place in the middle of the night. When you couldn't sleep, when you were haunted by nightmares.

Black metal isn't a very frequent guest in my player. But I still like to listen to this album. Even though it's been a while since it's release, I keep coming back to it and discovering new interesting moments. I wander the streets of our city and hear voices again, beckoning me into the darkness.


ASHEN HORDE's music flirts with references from such packs as IMMORTAL, ABIGOR, ENSLAVED, IHSAHN, ABHORIA, INFERI, DEATH. The base is raw black metal of the old school and progressive moments are added. The seemingly disparate cocktail will mature over time and I guarantee it will burn a mark in your head. But the important thing is that you have to be imaginative and keep your mind open. "Antimony" is an album that glows and burns, at the same time it is cold, like the hand of a corpse. Have you ever seen what a drowned man looks like? Floating on the waves, spinning around and smelling rancid? That's kind of how I felt when I first encountered the new record. At first I didn't know if I was going to drown, faint, suffocate. After a while, it seeped into my veins and caused ice crystals. This band doesn't give you anything for free, you have to think. Search the dark corners, talk to the souls of the dead. You'll shake hands with demons, sacrifice to all the fallen gods, and still your mind will be troubled. Yes, "Antimony" is a sublime, elusive record. It's got a great sound, a cover by master Niklas Sundin (Dark Tranquillity), but most importantly, a great deal of interesting passages. You hear the voices in your head again. They're saying the same nasty things to you. You don't know where they're coming from, but you're afraid of them. You're damned forever, amen! Progressive, dark and cold black metal that will tear you to blood!


Line up -
Trevor (Abhoria) - Guitars, clean vocals
Stevie (Inferi, Equipoise) - Harsh vocals
Robin (Norse) - Drums
Igor (Abhoria) - Bass

Artwork by Niklas Sundin (Dark Tranquillity)

Track listing -
1.Summoning
2.The Throes of Agony
3.The Consort
4.The Barrister
5.The Physician
6.The Courtesan
7.The Disciple
8.The Neophyte
9.Animus Nocendi
10.Knives (Bonus)

úterý 28. února 2023

Recenze/review - SARCOPTES - Prayers To Oblivion (2023)


SARCOPTES - Prayers To Oblivion
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Všichni pořád hledají, jak vypadá opravdové peklo. Láká je temnota a násilí. Hororové filmy, spousta krve. Zapomeňte! Pokud chcete opravdu vědět, jaké je zlo, vydejte se do válečné zóny. Skupiny zfetovaných zombie, absolutní ztráta lidskosti. Stačí si vybrat zemi. Smrt je hnusná a ošklivá. Chybí už jenom hudba. Nejlépe black metal. Dostala se ke mě nová nahrávka amerických SARCOPTES.

Je opět plná hnisu a špíny, útočí na ty nejtemnější lidské pudy. Základem je syrový a surový black metal ze starých časů. Přidávány jsou thrashové prvky a atmosféra absolutní beznaděje a nicoty. Válka s dobrem znovu začala. Je vám, doufám jasné, kdo vyhraje. Ano, SACROPTES.


Máte rádi smečky jako EMPEROR, NIFELHEIM, DISASTER, DESTROYER 666, IMMORTAL, ABSU, ABBATH, staré SATYRICON? Pak neváhejte ani chvilku. Dostanete nářez té nejvyšší kvality. Nálada celé nahrávky je velmi pochmurná, dynamická, šílená. Riffy odtrhávají maso od kostí, lebka vám pukne tlakem. Nic pro slabé povahy, nic pro lidi, kteří ještě naivně věří v dobro. Obraťte všechny kříže směrem dolů a poslouchejte "Prayers To Oblivion". Utíkáš černým lesem, jsi obětí. Bestie je na lovu. Umírám, ale vím, že jednou vstanu z hrobu a pomstím se. Jsem vojákem temnoty. SACROPTES útočí jako smečka rozzuřených prašivých psů. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány, jaký mají zvuk. Parádní je i obal (autor Adam Burke), na který se rád dívám. Užívám si jednotlivé songy, jsou jako ostré čepele nožů, které mi odsekávají maso od kostí. Jedná se přesně o takový ten prašivý masakr v márnici, ke kterému se vždy budu rád a s chutí vracet. Všichni pořád hledají, jak vypadá opravdové peklo. Láká je temnota a násilí. Pokud chcete opravdu vědět, jaké je ryzí zlo, vydejte se do válečné zóny. A poslouchejte "Prayers To Oblivion"! Temný, chladný black thrash metalový útok, po kterém zůstává jen spálená země!


Asphyx says:

Everybody's still looking for what real hell looks like. They're attracted to the darkness and the violence. Horror movies, lots of blood. Forget it! If you really want to know what evil is like, go to a war zone. Groups of drugged zombies, absolute loss of humanity. Just pick a country. Death is ugly and nasty. All that's missing is the music. Preferably black metal. I got the new American SARCOPTES record.

It's again full of pus and filth, attacking the darkest human instincts. The basis is raw and crude black metal from the old days. Added are thrash elements and an atmosphere of absolute hopelessness and nothingness. The war with good has begun again. I hope it's clear to you who will win. Yes, SACROPTES.


Do you like packs like EMPEROR, NIFELHEIM, DISASTER, DESTROYER 666, IMMORTAL, ABSU, ABBATH, old SATYRICON? Then don't hesitate a moment. You'll get a blast of the highest quality. The mood of the whole record is very gloomy, dynamic, crazy. Riffs tear the flesh from the bones, your skull will burst with pressure. Nothing for the weak, nothing for people who still naively believe in goodness. Turn all the crosses downwards and listen to "Prayers To Oblivion". You're running through the black forest, you're a victim. The beast is on the prowl. I'm dying, but I know one day I'll rise from the grave and take revenge. I am a soldier of darkness. The SACROPTES are attacking like a pack of rabid mangy dogs. I like the way the songs are written, the way they sound. The cover art (by Adam Burke) is awesome, too, and I love looking at it. I enjoy the individual songs, they are like sharp knife blades cutting the flesh from my bones. This is exactly the kind of mangy morgue massacre that I will always love and enjoy returning to. Everybody's always looking for what real hell looks like. They're attracted to the darkness and the violence. If you really want to know what pure evil is, go to a war zone. And listen to "Prayers To Oblivion"! A dark, cold black thrash metal assault that leaves nothing but scorched earth!


Recenze/review - SARCOPTES - Plague Hymns (2020):Line up -
Garrett Garvey - Vocals, Drums
Sean Zimmerman - Guitars, Bass and Keyboards

Artwork by Adam Burke

Track listing -
1. The Trenches
2. Spanish Flu
3. Dead Silence
4. Tet
5. Massacre at My Lai

pondělí 27. února 2023

News! - CULT OF FIRE - P​​​í​​​seň čern​​​ý​​​ch vran (Maniac Butcher cover)


Namaste,
After the manufacturing delay, we can finally announce that our 7" EPs "Píseň černých vran" (Maniac Butcher cover) are out! We would like to dedicate this release to our friend Vlad Blasphemer, may you rest in peace!
Along with the vinyl, you will also be able to purchase T-shirts (black, grey) with the same design. Please note that T-shirts will be available for a limited time only! You can buy both the single and T-shirts on the two following e-stores:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 21. února 2023

Recenze/review - TULUS - Fandens Kall (2023)


TULUS - Fandens Kall
CD 2023, Soulseller Records

for english please scroll down

Krok za krokem, stále dál. Vítr mě bičuje do obličeje. Pod nohama mi křupá čerstvý sníh. Mám pocit, že mi mrzne krev v žilách. Zastavím se a najednou je klid. Ticho a starý hřbitov, který by mohl vyprávět nekonečné příběhy o utrpení a smrti. Zdravím se s nemrtvými, říkají mi, jak se mají, co je trápí. Z márnice zazní první riff. Jsem tu správně, daleko na severu a poslouchám black metal.

Norské TULUS lze již považovat za legendu. Jejich počátky sahají do devadesátých let minulého století, do zlatého věku černého kovu. Letos přicházejí s další naléhavou, studenou a velmi podmanivou deskou. Je po okraj narvaná neklidnými a řezajícími melodiemi, pradávnými rituály a vichrem, který musel vzniknout (stejně jako album) hluboko pod zemí. 


Novinka "Fandens Kall" se velmi dobře poslouchá. Je působivá a syrová zároveň. Připadám si, jako by mě někdo zavřel do staré kobky a nechal mě několik dní v kuse poslouchat kapely typu VENOM, CELTIC FROST, HELLHAMMER, ROOT. Skladby jsou ukovány z té nejkvalitnější norské oceli. Mají v sobě nahrubo nasekanou tmu, drive i sílu, načerpanou studiem starých okultních spisů. Nahrávku jsem poprvé poslouchal o víkendu, po dlouhém výletě v lesích a četl jsem si u ní nejdříve jednu skvělou knihu. Pronikla mi do do krve, stala se mojí součástí a další týden jsem nechtěl slyšet jinou muziku. Jakoby byly v motivech zakódovány tajemné magické formule. Skvělý je i zvuk (Lars-Erik Westby - Recording, Mixing, Thomas Eberger - Mastering), který splňuje ty nejvyšší požadavky všech prokletých. Dlouho jsem se díval i na obal (Kjell Åge Meland), který krásně doplňuje hudbu na desce. "Fandens Kall" je komplexním, zajímavým dílem, které přesvědčí nejen ortodoxní fanoušky norských metalových tradic. Je v něm i něco navíc, co se těžko popisuje a definuje. Je velmi uvěřitelné a je znát, že bylo složeno i nahráno se srdcem na dlani. Krok za krokem, stále dál. Vítr mě bičuje do obličeje. Pod nohama mi křupá čerstvý sníh. Mám pocit, že mi mrzne krev v žilách. Zastavím se a najednou je klid. Jsem v jiné dimenzi. Vysoko v horách, jen já a muzika. Skvělý počin! Mystický black metalový obřad!


Asphyx says:

Step by step, ever onward. The wind whips me in the face. Fresh snow crunches under my feet. My blood feels like it's freezing in my veins. I stop and suddenly it's calm. Silence and an old cemetery that could tell endless stories of suffering and death. I greet the undead, they tell me how they are, what ails them. The first riff comes from the morgue. I'm right here, way up north, listening to black metal.

Norway's TULUS can already be considered a legend. Their origins date back to the 1990s, the golden age of black metal. This year they come with another urgent, cold and very captivating album. It's packed to the brim with restless and cutting melodies, ancient rituals, and a whirlwind that must have originated (like the album) deep underground.


The new song "Fandens Kall" is very easy to listen to. It is impressive and raw at the same time. I feel as if someone locked me in an old dungeon and let me listen to bands like VENOM, CELTIC FROST, HELLHAMMER, ROOT for days on end. The songs are forged from the finest Norwegian steel. They have a roughly chopped darkness, drive and power, drawn from the study of old occult writings. I first listened to the record over the weekend, after a long hike in the woods, and read a great book with it first. It got into my blood, became a part of me, and for the next week I didn't want to hear any other music. It was as if mysterious magic formulas were encoded in the motifs. The sound is also great (Lars-Erik Westby - Recording, Mixing, Thomas Eberger - Mastering), which meets the highest demands of all the damned. I also took a long look at the cover art (Kjell Åge Meland), which complements the music on the album beautifully. "Fandens Kall" is a complex, interesting work that will convince not only orthodox fans of Norwegian metal traditions. There is also something extra in it that is hard to describe and define. It is very believable and you can tell that it was composed and recorded with the heart on the palm of the hand. Step by step, ever onward. The wind whips me in the face. Fresh snow crunches under my feet. My blood feels like it's freezing in my veins. I stop and suddenly it's calm. I'm in another dimension. High in the mountains, just me and the music. Great job! Mystical black metal ritual!


Recenze/review - TULUS - Old Old Death (2020):


TRACKLIST
01.Fandens Kall
02.Lek
03.Slagmark
04.Allstøtt
05.Isråk
06.Samuelsbrenna
07.Sjelesmerte
08.Bloddråpesvermer
09.Snømyrkre
10.Barfrost

LINE-UP
Blodstrup - Vocals, Guitar
Crowbell - Bass
Sarke - Drums


https://www.facebook.com/SOULSELLERRECORDS
https://soulsellerrecords.bandcamp.com
https://www.facebook.com/TULUSband
https://www.instagram.com/tulusband

neděle 27. listopadu 2022

Recenze/review - NECRODEATH - Singin' in the Pain (2022)


NECRODEATH - Singin' in the Pain
CD 2022, Time to Kill Records

for english please scroll down

Odřízli ti oční víčka, aby si viděl všechnu hrůzu kolem. Abys už nikdy nemohl spát. Svět plný násilí, snaha neustále šokovat. Smrt v přímém přenosu. Vždycky mě popadne vztek, když vidím nějakou nespravedlnost. Ale poslední dobou mi připadá, že nás je čím dál tím méně. Také se cítíte jako připoutaní k židli, bezmocní, ztracení? Tak na mě působila kniha Mechanický pomeranč (Anthony Burgess), film (Stanley Kubrick) i nové album italské thrash black metalové legendy NECRODEATH.

První, co mě doslova uhodilo do obličeje, tak je ostrý, mrazivý zvuk. Jako bych slyšel ozvěny z temných katakomb. Plesnivé skladby, jedovatý vokál, riffy, ve kterých je obsažena smrt. Rychlost a absolutní nihilismus. Svět se řídí do záhuby, dav je zase v ulicích. A tobě odřezali oční víčka a musíš se na to dívat.


Novinka je cítit sírou a zkušenostmi. Není divu, kapela datuje svůj vznik do devadesátých let. Hraje od srdce. A troufám si tvrdit, že je letos ve velmi dobré formě. Líbí se mi celkový koncept, nahrávka drží opravdu kompaktně pohromadě a skvěle se poslouchá. Navíc má v sobě neklid, jiskru, šílenství a motivy si pamatuji. Pokud jste fanoušci SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, SARCÓFAGO, POSSESSED, AURA NOIR, NIFELHEIM, DESASTER, DESTROYER 666, VENOM, asi víte o čem píšu. "Singin' in the Pain" má na mě absolutně devastující efekt. Věřím NECRODEATH každou notu, každý úder bicích. Pro mě osobně se jedná v podstatě o dokonalé album po všech stránkách. Zaujali mě i oba hosté - Tony Dolan z VENOM INC. a Eric Forrest z E-FORCE (ex-VOIVOD). Oba dovedli skvělou práci. Jsem jako mladý Alex z Mechanického pomeranče. Chodím do obchodů s muzikou a piju mléko s alkoholem. Zrovna včera jsem si koupil tuhle desku a zcela jsem ji propadl. Možná se jednou dostanu do domu šílenství a odříznou mi oční víčka. Zatím přidávám volume a pořádám ve svém pokoji soukromý mosh-pit. Ve zprávách jsou už jenom vraždy a krev. Glorifikace násilí dosáhla vrcholu. Neustálá snaha šokovat nás jednou všechny zničí. Nebo už se to stalo? "Singin' in the Pain" je divokou jízdou přímo do našeho vnitřního pekla. Black thrash metalový kult smrti!


Asphyx says:

They cut off your eyelids so you could see all the horror around you. So you could never sleep again. A world full of violence, always trying to shock. Death on camera. I always get angry when I see injustice. But lately it seems like there are fewer and fewer of us. Do you also feel like you're tied to a chair, helpless, lost? That's how the book A Clockwork Orange (Anthony Burgess), the film (Stanley Kubrick) and the new album by Italian thrash black metal legends NECRODEATH affected me.

The first thing that literally hit me in the face is the sharp, chilling sound. It was like hearing echoes from the dark catacombs. Mouldy tracks, venomous vocals, riffs that contain death. Speed and absolute nihilism. The world is going down the drain, the crowd is back on the streets. And you've had your eyelids cut off and you have to watch it.

The novelty smells of sulphur and experience. Not surprisingly, the band dates back to the nineties. It plays from the heart. And I dare say they are in very good shape this year. I like the overall concept, the record holds together really tightly and is great to listen to. Plus it has a restlessness, sparkle, madness and themes I remember. If you're a fan of SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, SARCÓFAGO, POSSESSED, AURA NOIR, NIFELHEIM, DESASTER, DESTROYER 666, VENOM, you probably know what I'm writing about. "Singin' in the Pain" has an absolutely devastating effect on me. I trust NECRODEATH with every note, every drum beat. For me personally, this is basically a perfect album in every aspect. I was also impressed by the two guests - Tony Dolan from VENOM INC. and Eric Forrest from E-FORCE (ex-VOIVOD). Both did a great job. I'm like a young Alex from A Mechanical orange I go to music stores and drink milk with alcohol. I just bought this record yesterday and totally fell for it. Maybe one day I'll go to the madhouse and get my eyelids cut off. In the meantime, I'm turning up the volume and having a private mosh-pit in my room. The news is all murder and blood. The glorification of violence has reached its peak. The constant drive to shock will one day destroy us all. Or has it already happened? "Singin' in the Pain" is a wild ride straight into our inner hell. Black thrash metal death cult!


about NECRODEATH on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01 Gang Fight
02 Transformer Treatment
03 The Sweet Up and Down
04 Redemperdition
05 Delicious Milk Plus
06 655321
07 The (In)sane Ultraviolence
08 Oomny-Ones
09 Anti-Hero

LINE UP
Flegias – Voice
Peso – Drums
Pier – Guitar
GL – Bass


NECRODEATH

Time To Kill Records

středa 26. října 2022

Recenze/review - THEOTOXIN - Fragment : Totenruhe (2022)


THEOTOXIN - Fragment : Totenruhe
CD 2022, AOP Records

for english please scroll down

Studená místnost, temnota v duši. Jsi největším hříšníkem. Zabil si a všechno zničil. Je to jednoduché. Zase ti bude odpuštěno. Vražda ve jménu víry, stále dokola se to opakuje. Lidé se nikdy nepoučí. Zástupy kněžích, s lehkým úsměvem na tváři. Ve jménu dobra poklekni a modli se. Zneuctěný, ponížený, život se stane pomstou. Děsí tě stíny i postavy na obrazech. Morbidní galerie, jsi další na řadě. 

Rakouští THEOTOXIN se rouhají ze své podstaty. Jsou věrni těm nejstarším odkazům black a death metalu. Působí jako poslové ze záhrobí, jako jezdci apokalypsy. Při poslechu jsem stál sám uprostřed davu a užíval si nekonečně chladné a špinavé melodie. Víra tvá tě tentokrát rozhodně neuzdraví!


Ze skladeb je cítit intenzita, agresivita, hnis a nenávist. Přesně takhle to mám rád. Rakušané se drží klasických, tradičních postupů. A dělají to velmi dobře, s vlastní invencí. Nejdůležitější je pro ně ponurá, děsivá a zahnívající atmosféra. Opravdu mám pocit, že jsem se ocitl ve starých, opuštěných katakombách, kde se odehrávaly ve jménu víry, šílené a hnusné věci. Riffy jsou od krve a smrdí sírou. Pokud bych měl potom tvorbu THEOTOXIN k někomu přirovnat, volil bych staré desky BEHEMOTH, BELPHEGOR, MGLA, DIMMU BORGIR. "Fragment : Totenruhe" je v rámci žánru propracovaným albem se spoustou zajímavých momentů, s řezajícím zvukem. Fanoušci ozvěn ze záhrobí budou určitě spokojeni. A nejen oni. Osobně se mi nejvíc líbí nadšení a odhodlání, se kterým kapela bojuje s démony. Studená místnost, temnota v duši. Jsi největším hříšníkem. Zabil si a všechno zničil. Je to jednoduché. Zase ti bude odpuštěno. Vražda ve jménu víry, stále dokola se to opakuje. Lidé se nikdy nepoučí. Zástupy kněžích, s lehkým úsměvem na tváři. Pusťte jim pořádně nahlas tuhle nahrávku. Rozdrásá jim obličej do krve, zničí je a očistí tenhle svět od slepé víry. Na závěr mi zbývá napsat jen jediné. "Fragment : Totenruhe" je skvělým počinem, pro všechny, kteří rádi tráví svůj čas ve stínech. Black death metalový oheň, který vás spálí na popel!


Asphyx says:

Cold room, darkness in the soul. You are the greatest sinner. You killed and destroyed everything. It's as simple as that. You'll be forgiven again. Murder in the name of faith, over and over again. People never learn. Crowds of priests, with a slight smile on their faces. Kneel and pray in the name of goodness. Disgraced, humiliated, life becomes revenge. You are frightened by the shadows and the figures in the paintings. Morbid gallery, you're next.

The Austrian THEOTOXIN are blaspheming by their very nature. They are true to the oldest legacies of black and death metal. They act as messengers from beyond the grave, as horsemen of the apocalypse. Listening to them, I stood alone in the middle of the crowd and enjoyed the endlessly cold and dirty melodies. Your faith will definitely not heal you this time!


The songs reek of intensity, aggression, pus and hatred. That's how I like it. The Austrians stick to classic, traditional methods. And they do it very well, with their own inventiveness. The most important thing for them is the gloomy, terrifying and decaying atmosphere. I really feel like I'm in an old, abandoned catacomb where crazy and ugly things used to happen in the name of faith. The riffs are covered in blood and smell of sulphur. If I had to compare THEOTOXIN's work to someone, I would choose the old BEHEMOTH, BELPHEGOR, MGLA, DIMMU BORGIR records. "Fragment : Totenruhe" is a sophisticated album within the genre, with a lot of interesting moments and a cutting sound. Fans of echoes from beyond the grave will definitely be satisfied. And not only them. Personally, what I like most is the enthusiasm and determination with which the band fights demons. The cold room, the darkness in the soul. You are the greatest sinner. You killed and destroyed everything. It's as simple as that. You'll be forgiven again. Murder in the name of faith, over and over again. People never learn. Crowds of priests, with a slight smile on their faces. Play this recording loud and clear. It'll rip their faces to shreds, destroy them and cleanse this world of blind faith. In conclusion, I have only one thing to write. "Fragment : Totenruhe" is a great piece of work, for all those who like to spend their time in the shadows. Black death metal fire that will burn you to ashes!TRACKLIST
1. World, Burn for Us
2. Catastrophe in Flesh
3. Towards the Chasm
4. Demise of the Gilded Age
5. After Thousands of Years
6. Perennial Lunacy
7. …Of Rapture and Dissolution
8. Totenruhe
9. Frontschwein (Original by Marduk)

LINE-UP
Flo Musil - Drums
Fabian Rauter - Guitars
Martin Frick - Guitars
Ragnar - Vocals
Joachim Tischler - Bass

sobota 25. června 2022

Info - První oficiální klip INFERNO / First official clip of INFERNO!


První oficiální klip INFERNO / First official clip of INFERNO!

Nezemští Inferno zveřejnili svůj první oficiální klip. Magický vizuál doprovázející skladbu Ekstasis Of The Continuum z jejich poslední řadovky Paradeigma (Phosphenes of Aphotic Eternity) najdete na TOMHLE odkaze.


O ztvárnění děsivých vizí Inferna se postaral umělec Chariot Of Black Moth.


about INFERNO on DEADLY STORM ZINE:Follow INFERNO:
Debemur Morti Productions
EU webshop​​ : http://www.debemur-morti.com

Album link

------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 10. května 2022

Recenze/review - WATAIN - The Agony & Ecstasy of Watain (2022)WATAIN - The Agony & Ecstasy of Watain
CD 2022, Nuclear Blast

for english please scroll down

Na stěnách visí ještě trošku živá těla. Jsou důkazem, bolestivým svědectvím o tom, že smrt není jen mlhavým snem, ale krutou realitou. Jejich nohy olizují jako nějací hadi plameny. Možná to zní jako obyčejné klišé, ale co si budem, o tom black metal vždycky tak nějak býval. Záleží spíše na vkusu každého posluchače. Poslouchám nové album WATAIN - The Agony & Ecstasy of Watain a říkám si, jak je dobře, že existují pořád podobné kapely.

Pokud totiž chcete a vyznáváte klasickou černotu, tak budete spokojení jako já. Jasně, že se nejedná o nic převratného a musím říct, že mě podobné věty v podstatě už unavují. On čekal někdo něco jiného, než pravé chladné peklo? Black metal není mrtvý, takhle deska je toho jasným důkazem.


"The Agony & Ecstasy of Watain" je deskou pro posluchače, kteří rádi a často chodí do sklepa. Kteří naslouchají zpočátku tichým ozvěnám ze záhrobí. Stačí jen otevřít staré rezavé dveře a vstoupit. Hodně také záleží, jestli rádi obchodujete se svojí duší. Jestli jste ji kdysi dávno jako já prodali Satanovi, tak budete spokojeni. Když si to vezmu kolem a kolem, tak mě na black metalu vždycky fascinoval chladný a temný zvuk. WATAIN jej mají skvělý, stejně jako nápady, které sice nijak nevybočují z tradičních postupů, ale to jsem tak nějak očekával. Já se na podobné nahrávky vždycky nejvíc těším právě proto, že dopředu vím, co chci slyšet. Jsem jen obyčejný fanoušek a jak je vidět a slyšet, tak nejsem sám. Tohle je true klasika a tradice, kterou budu vždycky ctít. Smrt má mnoho podob a nakonec si nás všechny vezme. Je to koneckonců jedna z mála jistot, které na světě máte. Stejně jako hudba těchto Švédů. Ne, nebudu je obviňovat z kalkulu, ani prostých póz. Jsem dalek toho, abych jakýmkoliv způsobem špinil a jedovatě plival na to, co kapela předvádí. Tenhle svět je stejně dávno prokletý. Raději se zavřu do dlouhé chodby s bezvěrci pověšenými na zdech. Už nikdy se nebudu vracet zpět. Je mi totiž ve společnosti této desky dobře. Je dobré vědět, že peklo stále existuje. Chladný, temný black metalový testament! 


Asphyx says:

Honest black metal has always been about a chilling atmosphere, ice riffs, rotten blood, blasphemy, pain. The Swedish WATAIN have always done it all well. This year's album "The Agony & Ecstasy of Watain" is no exception. Again, this is an album that will burn you to ashes. All you have to do is sit and listen.


As if blood, mixed with dirt ran down my face. The song "The Agony & Ecstasy of Watain" seems to work like this for me. Satan passes through my room, the walls suddenly becoming a canvas for a morbid film and the music roars like thunder. The songs are sharp, cold, with a brightly dark palette of moods. Noble and at the same time raw. The album is full of occult rituals and death. If you believe in true, ugly hell, so this album should not escape to your attention. I recommend listening it in a self-dug grave, or after some film about the Inquisition. I feel like somebody carries narrow strips of skin from my back, blows salt on my wounds and curses me for several generations. Probably I'll go back to the cemetery to uncover another grave, another testimony about black metal. Kneel, Death and Satan Come! Freezing, dark black metal testament!Recenze/review - WATAIN - Trident Wolf Eclipse (2018):Tracklist:
01. Ecstasies In Night Infinite
02. The Howling
03. Serimosa
04. Black Cunt
05. Leper's Grace
06. Not Sun Nor Man Nor God
07. Before The Cataclysm
08. We Remain
09. Funeral Winter
10. Septentrionpondělí 25. dubna 2022

Recenze/review - DARK FUNERAL - We Are the Apocalypse (2022)


DARK FUNERAL - We Are the Apocalypse
CD 2022, Century Media Records

for english please scroll down

Zatloukám další hřeb a mé údery zní v temnotě hodně nahlas. Vyrobit si vlastní rakev mě poprvé napadlo na začátku devadesátých let. Nástroje beru do ruky pokaždé, když jsem znechucen lidským rodem, pokaždé, když mám chuť na poctivý black metal. Mám rád absolutní tmu, užívám si chlad a zatím prázdné hroby. Pečlivě si vybírám, koho a kdy budu poslouchat, ale DARK FUNERAL mají vždy otevřené dveře do mé hrobky.

Mají v sobě i po mnoha letech stále něco navíc, co ostatním chybí. Možná nadšení, možná cit pro mrazivé melodie nebo schopnost zaujmout. Tam kde jiní znějí jako póza a trapně, Švédi zabíjejí. I letos od nich nemůžeme čekat nic nového, ani převratného. Osobně to ani nechci. Mohl bych samozřejmě napsat spoustu jedovatých vět a album strhat, ale dělat to nebudu. A to z jednoho prostého důvodu. Mě zkrátka baví "We Are the Apocalypse" poslouchat.


Některé pasáže jsou možná trošku dlouhé a už jsme je u těchto tmářů slyšeli, ale to mi nijak nevadí. Užívám si atmosféru, procházím se tmou, nasávám pach zkažené krve. Dokonce i lehký patos, který k dobrému black metalu vždy patřil, vnímám jako velké plus. Promo fotky, ani klipy se dávno nehodí do dnešní doby, jsou spíše ozvěnou dávných časů. Fanoušci si žádají své a DARK FUNERAL vše stejně nakonec smetou svým charismatem a zručností. Už jste někdy přemýšleli o tom, jak zemřete? Schválně, zkuste to a pusťte si ke svým úvahám "We Are the Apocalypse". Uvidíte, že vás budou napadat všelijaké myšlenky. Švédi dokáží být záhadní, magičtí, prašiví, mají skvělý zvuk (ten se opravdu povedl a Daniel Bergstrand - Producer, Engineering, Mixing i Paul Logus - Mastering odvedli svoji práci na výbornou). Obal od Marcelo Vasca netřeba komentovat, sedí k hudbě jako pověstný zimník k mrtvému. Myslím, že bych si dovedl představit nosit jej na triku. Když se to vezme kolem a kolem, tak i když DARK FUNERAL, hrají vlastně pořád dokola to samé, tak to na mě pořád funguje. Možná je to chemie, nebo jen kulisa k výrobě rakví, ale to není zase tak důležité. Hlavní je, že temnota má zase jednou nové jméno a my si můžeme naplno vychutnat další ozvěny ze záhrobí. Black metalová symfonie smrti!


sumarizace:

DARK FUNERAL dokázali v přesném poměru smíchat temnotu se studenými zážitky z onoho světa. Mám rád klasický black metal ve stylu MARDUK, DARKTHRONE, WATAIN, SATYRICON, DISSECTION, MAYHEM, JUDAS ISCARIOT a možná proto mě oslovilo i album "We Are the Apocalypse". Nenašel jsem vlastně na desce žádné slabé místo - nic nebylo ponecháno náhodě. Zvuk je náležitě studený a špinavý, vokál drtivý a obal vynikající. Říká se, že Satan na sebe dovede vzít mnoho podob a tahle se mi moc líbí. Určitě znáte ten pocit, když vás nějaké album zasáhne, že se od něj nemůžete odtrhnout. Tak přesně to se mi stalo s novinkou. Cítím ve vzduchu krev, nasávám shnilou atmosféru celého díla a užívám si pravý nefalšovaný black metal. Víc nechci a ani nepotřebuji. DARK FUNERAL v sobě mají i po mnoha letech stále něco navíc, co ostatním chybí. Možná nadšení, možná cit pro mrazivé melodie nebo schopnost zaujmout. Tam kde jiní znějí jako póza a trapně, Švédi zabíjejí. Možná je to chemie, nebo jen kulisa k výrobě rakví, ale to není zase tak důležité. Hlavní je, že temnota má zase jednou nové jméno a my si můžeme naplno vychutnat další ozvěny ze záhrobí. Black metalová symfonie smrti!


Asphyx says:

DARK FUNERAL managed to mix darkness with cold experiences from the beyond world in the right amount. I like classic black metal in the style of MARDUK, DARKTHRONE, WATAIN, SATYRICON, DISSECTION, MAYHEM, JUDAS ISCARIOT and maybe this is why this album "We Are the Apocalypse" spoke to me. I have not find any weak place on this album - nothing was left to chance. The sound is nicely cold, dirty, the vocal is crushing and the cover is excellent. People say that Satan can have many forms and I like this one. I am sure you know the feeling when an album hits you and you cannot stop listening to it. This is what happened to me with this album. I can feel the blood in the air, I enjoy the rotting atmosphere of the whole album and I also enjoy the real black metal. I do not need anything else and I do not want anything else. Even after many years, DARK FUNERAL still has something extra in it that others lack. Maybe enthusiasm, maybe a feeling for freezing melodies or the ability to captivate. Where others sound like a pose and embarrassed, the Swedes kill. Maybe it's chemistry, or just a backdrop for coffin making, but it's not that important. The main thing is that darkness has a new name again and we can fully enjoy other echoes from the grave. Black metal symphony of death!Minirecenze/minireview - DARK FUNERAL - Where Shadows Forever Reign (2016):

Tracklist:
01. Nightfall
02. Let The Devil In
03. When Our Vengeance Is Done
04. Nosferatu
05. When I'm Gone
06. Beyond The Grave
07. A Beast To Praise
08. Leviathan
09. We Are The Apocalypse


neděle 16. ledna 2022

Recenze/review - OTARGOS - Fleshborer Soulflayer (2021)


OTARGOS - Fleshborer Soulflayer
CD 2021, XenoKorp

for english please scroll down

Symboly vyryté do kůže, odkazující až někam do té nejčernější tmy. Ozvěny, které když slyšíte, tak vám mrzne krev žilách. Nářek nemrtvých. Každý máme samozřejmě na muziku trošku jiný pohled a vnímáme ji odlišným způsobem a pokud jde o black metal, tak záleží na atmosféře ještě víc. Černý kov musí být uvěřitelný, šílený, mrazivý. Francouzští OTARGOS tohle všechno umí a výjimkou není ani jejich nová deska "Fleshborer Soulflayer".

Mocné nástupy, ostré riffy, chorobný vokál. Smrt si dává rande se Satanem a výsledkem je zajímavá, neotřelá deska, která se v mnoha ohledech vymyká běžné představě o black metalu. Francouzi jsou "progresivní" a zajímaví svým vlastním způsobem. Neotřelí a šílení. Přesně jak to mám rád. 


OTARGOS jsou ze stejné líhně jako AOSOTH, DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, BELPHEGOR, DARK FUNERAL, 1349, NON OPUS DEI, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, THE TEMPLE OF BAAL. Jedná se o propracovaný black metal, ve kterém se potkává stará škola s tou novou, která nahlíží do jiných dimenzí. Nihilismus, antikřesťanství, kvantová fyzika (ano i tímto tématem se kapela ve svých textech zaobírá), nové technologie, tohle všechno je smícháno, svařeno ve vroucí vodě spolu se zkaženou krví, následně podchlazeno a podáváno na dřevěném podnose se syrovým masem. Francouzi dovedou být temní, chladní, odtažití, ale i suroví a zlí. Ze skladeb doslova odkapává tma. Vaše nejbolestivější noční můry ožijí a začnou kolem vás poletovat jako rozšklebené tváře démonů. Mám jednoduše občas chuť i na black metal. Jen musí být v podobném provedení, jako jej umí OTARGOS. Jedná se totiž o zajímavou, svým způsobem magickou a přitažlivou desku, která udělá dobře na zkažené duši každému, kdo u muziky i rád přemýšlí a rozplétá jednotlivé motivy. Symboly vyryté do kůže, odkazující až někam do té nejčernější tmy. Ozvěny, které když slyšíte, tak vám mrzne krev žilách. Rozhrnu stěnu z pavučin a jsem zde. V temnotě! "Fleshborer Soulflayer" je vynikajícím black metalovým opusem!


Asphyx says:

French OTARGOS has cast out another of his pieces of rotten meat this year. Imagine a waste channel behind your city, which flows directly into hell itself. You are tasked to divide a small evil from the big one. You are blotted out of blood, and hopelessness completely penetrates your body and mind. "Fleshborer Soulflayer" is not light album to listen to. Many peoples are discourage, destroy, and not understand. This death is coming slowly, mischievously, like some evil disease. Gradually, you will get caught and burned.


"Fleshborer Soulflayer" can act as a clutter of incomprehensible riffs, variously chaotic composing moods. The album, again played in the style of AOSOTH, DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, BELPHEGOR, DARK FUNERAL, 1349, NON OPUS DEI, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, THE TEMPLE OF BAAL, reminds more of a sound impenetrable wall than a classic record. It is at the very edge and understand all the monstrosity at the same time is impossible. Such bloody and painful affairs require time, mood, and responsiveness to the echoes of the tombs. I do not dislike, some moments are unpleasant. Music, however, has to give rise to emotions. And there's a lot of new stuff on the news. They are all dark, ugly and bloody. When you go on Sunday around the church, know that if you keep getting soaked, the holy water will really be stained with blood. Black metal, Satan, death, darkness! All mixed in a mad whole. Excellent tribute to shadows!Tracklist:
01. Rise Of The Abomination
02. Incursion Of Chaos
03. Xenos
04. Blessed By Pestilence
05. Fleshborer Soulflayer
06. Navigator
07. Larva Venum
08. Daemonfire
09. Cyclones Of Steel
10. Sentinel
11. Warp
12. Miasmic Armageddon Fog (Bonus Track)TWITTER