DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemphotos. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemphotos. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 20. listopadu 2023

Report, photos, video - KRISIUN, BAEST, SCHIZOPHRENIA, TRIAGONE - club Futurum, Prague - 19. 11. 2023


Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:


Mezi náma, co spolu chodíme na metal, už dávno zlidovělo přísloví: "Když je death metal z Jižní Ameriky, tak to nemůže být špatný". Několik z nás se o tom přesvědčilo předminulý čtvrtek na koncertě Report, photos, video - REBAELLIUN, EXITIUM, FLESHLESS - HELLS BELLS ROCKIN‘ PUB, Prague - 9. 11. 2023. Popili jsme, poklábosili o životě a pak si vše velmi užili. Bylo na čase si to zopakovat. KRISIUN jsou pro mě kult nad kulty. Kapela, kterou mám opravdu hodně rád. Důkazem budiž recenze, reporty i rozhovor, které jsou odkazovány dole pod článkem. Zajímavá je jedna věc. Pokaždé, když na tuhle smečku přijde řeč, vzpomenu si na několik velmi zajímavých dokumentů o Brazílii. Jako správný death metalista jsem vždy s napětím četl knihy o posmrtných rituálech, o mumifikaci, o kanibalismu tamních amazonských kmenů. Tuhle kapelu poslouchám od jejich počátků. Stále jim jejich hudbu věřím. A pokaždé, když k nám přijedou, tak pokud jenom trošku můžu, tak vyrazím.

Tentokrát mě nalákaly ale i předkapely. Třeba belgické SCHIZOPHRENIA jsem minul už dvakrát. Jednou stáli pánové na kolínském SYMBOLICU smutně bokem, protože vypadl kvůli bouřce proud a podruhé jsem musel domů za nemocnou manželkou. S dánskými BAEST mám zase skvělý zážitek z Plzně, kdy se jim jeden slavný dementní pořadatel z Moravy na všechno vybodl a oni hráli ve sklepě pro pět lidí, bez jídla, bez pití, bez informací. Chodili jsme jim pro pivo, protože nám bylo hloupý je nepohostit (report je také odkazován dole pod článkem). Jojo, už jsme něco zažili, říkám tohle všechno kamarádovi v hospodě U Perónu. Pivo z tanku teče zase proudem a my si říkáme. Ne, nesmíme se opít jako minule. No, ale zase na druhou stranu, já když jedu na koncert, tak si to chci užít se vším, co k tomu patří. Do mě ještě dýňové laté nedostanete. Pořád si myslím, že je metal hlavně zábava. I když se zpívá o smrti a prznění jeptišek. 


Člověk už toho fakt zažil tolik, že by mohl být líný, sedět u internetu a vynášet soudy od klávesnice. Hele vole, kámo, prej byl zvuk na píču, no ještě, že jsem nejel. No, vole, na mě je tahle kapela moc doleva, doprava. Jak ženský na pavlači. Probíráme to, smějeme se tomu a je nám fajn. Možná jsme starý mamuti, ale zase na druhou stranu... Nemusíme nikomu nic dokazovat. Za nás mluví činy. Možná už nejsem na každém koncertě, který se koná, ale když už jedu, tak to stojí většinou za to. Nedělní večer se vyvíjel od začátku slibně. Byl jsem po prodlouženém víkendu odpočatý a plný síly. Jízdenky na vlak, stejně jako vstupenku jsem měl dlouho dopředu. Píšu klukům do Prahy už z kupé, že jedu. Těším se, piju a pořád se usmívám. Nevedeme náročné disputace o škodlivosti maskulinity v metalu (jako fakt jsem to někde četl), my z toho máme prdel. Dáme ještě jedno? Jasně. Ve Futuru mají hnusný pivo.  

Ale zase, když přijde na věc, nejsem ještě zmlsanej Pražák. U nás v Plzni skoro nikdy nic nehraje. Možná právě proto vidím rád i předkapely. Kolikrát bývám mile (i nemile) překvapen. Navíc, já mám rád atmosféru, jak se muzikanti připravují, jak chodí mezi lidmi, jak si dávají pivo a nebo taky ne, protože se soustředí. Je to jako divadlo, je v tom síla, energie a co si budem, i podle toho, jak se skupiny chovají, se mohou stát i mými oblíbenci - nebo naopak. Potřebuju koncerty k životu, jako rybář klidný rybník, jako neklidný frustrát svoji demonstraci, jako žena muže, muž muže, pes psa, kráva svini. Dělám si samozřejmě legraci, ale já když se těším, tak mám stále ještě lehké chvění v žaludku, které přestane, až když začne hrát první vystupující. 


TRIAGONE - to odpálili jako předvoj. O kapele jsem dopředu nevěděl vůbec nic. Ani jsem si o nich nic nehledal. Chtěl jsem se nechat překvapit. Bylo to od začátku brutální, technické a moderní. Vlastně by se dalo také napsat, že nic pro mě, pro starého zkostnatělého psa. Jenže to byste se mýlili. Moje tělo možná pomalu upadá, ale mysl mám stále čistou. A dovedu ocenit dobrý výkon. Líbilo se mi to. Bylo to něco jiného, zajímavého. I když je jasné, že v tomhle stylu už se toho asi taky moc nevymyslí. Každopádně, pánové a slečna za mikrofonem odvedli skvělou práci. Za mě, takhle na začátek, velmi dobře! 
They blew it up as a vanguard. I didn't know anything about the band beforehand. I didn't even look them up. I wanted to be surprised. It was brutal, technical and modern from the start. Actually, you could also write that it was nothing for me, an old ossified dog. But you'd be wrong. My body may be slowly deteriorating, but my mind is still clear. And I can appreciate a good performance. I enjoyed it. It was something different, interesting. Although it's clear that there's not much left in this style either. Anyway, the gentlemen and the lady behind the microphone did a great job. For me, to start with, very good!

SCHIZOPHRENIA - je to smršť, je to síla, je to tlak, je to nakumulovaná energie a vztek. Je to old school, ale skvěle zahraný. Někde na pomezí mezi death metalem a thrashem, takže jejich hudbu pochopí a vstřebají i mladí a neklidní fanoušci, se pohybovala tahle smečka po celou dobu vystoupení. Byl to tanec na ostří! Určitě jste někdy viděli záběry, jak někdo kopnul někoho do hlavy a jemu pukla lebka. Tak přesně takové to bylo. Měl jsem pocit, že do davu vběhla smečka rozzuřených psů. A roztrhala nás na kusy. Tak se mi splnil další z mých snů. Do třetice všeho dobrého. Kapelu jsem konečně viděl a odcházel jsem s úsměvem starého hrobníka na tváři. Přesně takhle by to mělo vypadat. Žádné pózy, ale jenom starý, poctivý metal! Kurva skvělý!

It's a whirlwind, it's force, it's pressure, it's accumulated energy and anger. It's old school, but well acted. Somewhere between death metal and thrash, so that even young and restless fans can understand and absorb their music, this pack moved throughout the show. It was a dance on the edge! I'm sure you've seen footage of someone getting kicked in the head and having their skull cracked. That's exactly what it was like. I felt like a pack of rabid dogs ran into the crowd. And tore us to pieces. So another one of my dreams came true. Third time's the charm. I finally saw the band, and I walked out with a smile on my face. This is exactly how it should be. No posing, just plain old metal! Fucking great!

BAEST - u nás v Čechách hráli ve sklepě, v Dánsku a ve světě sbírají ocenění a vystupují na velkých festivalech. A pokaždé, když je vidím, tak do toho dávají všechno. Pánové nás vzali na výlet na sever, do Švédska a udělali to po svém. Klasické riffy, ale také spousta vlastních nápadů. Řezalo to od začátku do konce jako čerstvě nabroušený skalpel. Z kapely šla k fanouškům doslova řeka energie. Jen jsem stál bokem, udělal si pár fotek do článku a pak už jen křičel a s roztaženýma rukama všechno nasával. Hrobky byly otevřeny, aby vydaly další svědectví o lidské nenávisti. Některé riffy jsem cítil hluboko v kostech, jiné se mi zadřely pod kůži. Mozek mi tepal do rytmu a byl jsem v takovém tom rauši, který vás neskutečně vyčerpá, ale potřebujete jej, protože podle toho se pozná dobrý koncert. A BAEST nás doslova rozdrtili! Absolutní masakr ze starých katakomb!

 
They have played in our cellar in the Czech Republic, in Denmark and around the world they have won awards and performed at major festivals. And every time I see them, they give it their all. The gentlemen took us on a trip up north to Sweden and did it their way. Classic riffs, but also a lot of their own ideas. It cut from start to finish like a freshly sharpened scalpel. There was literally a river of energy coming from the band to the fans. I just stood on the sidelines, took a few pictures for the article and then just screamed and soaked it all in with my arms outstretched. The tombs were opened to give further testimony to human hatred. Some riffs I felt deep in my bones, others slapped my skin. My brain was pounding to the beat and I was on that high that exhausts you beyond belief, but you need it because that's how you know a good gig. And BAEST literally crushed us! Absolute carnage from the old catacombs!

KRISIUN - stačilo, když vylezli na pódium. Fanoušci, ti praví, se chytli ihned za srdce. Všichni jsme si vzpomněli za pradávné rituály, které máme zakódované v genech. Stačí jenom probudit naší temnou stránku. Brazilci tohle umí. Hrají upřímně a opravdově, navíc jsou to skvělí muzikanti, kteří svůj talent dovedou prodat. Pánové, pokaždé když je potkám, působí velmi skromě. Takoví obyčejní chlápci od vedle. Ale když vylezou na pódium, stanou se z nich démoni. Hrálo se rychle, ostře, nekompromisně, došlo i na novější, pestřejší skladby. Stačilo několik málo tónů a nebyl jsem v Praze, ale daleko, v brazilské džungli, v jeskyni, kde hořel oheň a probíhaly rituály jako kambo nebo kuarup. Divoké riffy, vztek a já zběsile tančil s šamany. KRISIUN jsou natolik originální, že je vlastně velmi těžké jejich hudbu definovat, popsat. Byl to spíše obřad, rituál, pradávné vyvolávání temných sil, než jenom obyčejný koncert. Bylo pro mě hrozně příjemné se stát opět jejich "obětí". Byl to famózní masakr a moje srdce starého fanouška se vznášelo na onom světě! Temný brazilský death metalový rituál smrti ze starých pohřebišť!

 All they had to do was get on stage. The fans, the real ones, grabbed their hearts immediately. We all remembered the ancient rituals that are encoded in our genes. All we have to do is awaken our dark side. Brazilians can do that. They play with honesty and sincerity, and they are great musicians who can sell their talent. Gentlemen, every time I meet them, they seem very humble. They're just regular guys from next door. But when they get on stage, they become demons. The playing was fast, sharp, uncompromising, and there were newer, more varied songs. Just a few notes and I was not in Prague, but far away, in the Brazilian jungle, in a cave where a fire was burning and rituals like kambo or kuarup were taking place. Wild riffs, rage and I danced furiously with the shamans. KRISIUN are so original that it's actually very hard to define, to describe their music. It was more of a ceremony, a ritual, an ancient invocation of dark forces, than just a simple concert. It was very pleasant for me to become their "victim" again. It was a famous massacre and my heart as an old fan was floating in the other world! Dark Brazilian death metal death ritual from the old burial grounds!

Musím poděkovat všem, kdo se zastavili, prohodili pár slov, koupili mi rum nebo mi třeba dali hubičku, jako ta krásná slečna z Moravy. Moc všeho vážím a od srdce vám děkuji. Chvílemi jsme byl až dojatý. Speciální dík potom patří opět Mírovi. Za pokec i za společnost.

Nemůžu se nadechnout a připadám si, jako bych opravdu zažil nějaký starý rituál. Já vím, dnes je to moderní, zmizet do džungle, sjet se tam nějakýma rostlinkama nebo žábama a pak o tom natočit video na instáč, ale tady šlo o něco jiného. O mě, jako o fanouška, který navštívil svoje oblíbené kapely a neskutečně si je užil. Zvuk byl dle mého názoru dobrý, návštěvnost po mě nechtějte, je mi tak nějak jedno, organizace jako vždy skvělá. Brzký konec mi dopomohl k tomu, že jsem se mohl jako ve snách dopotácet na vlak, nasednout a pomalinku se uklidnit. Ano, i po více než třiceti letech metalu, podobné akce prožívám. Když jsou dobré, tak rozhodně. Píšu domů, že jsem v pořádku. Následuje klasický noční triatlon. Vyhýbání se bezďákům a feťákům - gymnastika v nočním MHD (abych neusnul a nikdo mě nepoblil nebo neokradl) - plavání a vrávorání ve sprše. Vše učiněno a ležím v posteli. Vedle mě vrní manželka. Jsem rád, že ji dnes nic nebolí. Ještě dlouho se dívám do stropu a vše si znovu promítám na zeď. Potom usnu a hlavou mi stále zní: "Když je death metal z Jižní Ameriky, tak to nemůže být špatný". Opět podepisuji vlastní krví a vlastně i dnešním reportem. Děkuji za pozornost. 


Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:


about bands on DEADLY STORM ZINE:

KRISIUN: 
Recenze/review - KRISIUN - Mortem Solis (2022)

BAEST:

SCHIZOPHRENIA:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 10. listopadu 2023

Report, photos, video - REBAELLIUN, EXITIUM, FLESHLESS - HELLS BELLS ROCKIN‘ PUB, Prague - 9. 11. 2023


Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:


Když se řekne Brazílie, tak si většina běžných smrtelníků představí pralesy, Amazonku, anakondy a nebo průvod samby. Natřásání prdelek ale není nic pro nás, staré death metalisty. Tedy, podívám se rád, ale s ještě větší chutí si poslechnu kapely jako KRISIUN, SARCÓFAGO, NERVOCHAOS a v neposlední řadě REBAELLIUN, které jsem opravdu hodně dlouho neviděl. Bohužel, je prostým faktem, že poslední rok nemám moc čas. Situace v mém životě je náročná. Mám rozlítáno mezi několika městy a starám se o své příbuzné. V neposlední řadě nás postihla nemoc mojí drahé polovičky. Přesto jsem vyrazil. Už jsem potřeboval na chvilku vypnout. Relaxovat, upustit ventil. Jen tak nasednout na vlak, dát pár piv v hospodě a v dobré náladě zavítat na undergroundový koncert. 

Na pátek jsem si vzal dovolenou. Už bych nevstal. Jdu rovnou z práce. Musím přes řeku a moje marteny jsou čím dál tím těžší. Křivák už dávno nedopnu a moje šedé vlasy již nevlají ve větru jako za dob mého mládí. Přesto se hrozně těším. Nasednu do vlaku a jedu ku Praze. Registruji, že svět kolem mě se opravdu mění. Pomalu se stírají rozdíly mezi pohlavími a připadá mi, že se rozevírají nůžky mezi lidmi, co se týká sociálního statusu (a teď fakt nemyslím ten na facebooku). Všude je cítit takový zvláštní neklid, vztek, chcete-li. Trošku to nechápu, mě když bylo v životě blbě, tak jsem si šel vždy zaplavat, do hospody a nebo na dobrý koncert, jako právě teď. Metro smrdí víc než kdy jindy. Ani to mi ale nedokáže zkazit radost. Dám si pivo a je mi fajn. Po ulici chodí zombie. Dívají se do obrazovek. Vzpomínám na časy, kdy se kluci dívali holkám na zadek. Pak ale raději svoje hříšné myšlenky zaženu. Co kdyby mě někdo napráskal? 


Slezeme se v hospodě U Perónu. Je to jako vždy epesní setkání. Je vždycky příjemné potkat kamarády, kteří se dívají na svět podobně jako já a se kterými je sranda. Možná už jsme staří, ale stále za to umíme vzít. Jsou to právě tyto chvíle před koncerty, kvůli kterým je stále dobré "být obyčejným fanouškem metalu". Bylo mi opět velkou ctí!

Hells Bells Rockin´pub je pro mě místem, kde občas skončím po koncertě, když se mi nechce domů. Mám tohle místo moc rád. Cítím se tu jako doma. Ono je to pro mě hrozně důležité. Já už do klubů, kde mě naštvou, prostě nechodím. Jsou to hlavně barmani, jejich pivko, pohoda. Stejně je to zvláštní. Přemýšlím o tom celý život. Proč jsou na ulicích všichni ti hezcí úspěšní lidé nasraní a frustrovaní a na extrémním metalu se všichni pořád tlemí? Možná si necháme svoje bolístky pod pódiem, vyřveme se z toho. Nechme ale filozofování, na to máme mudrlanty na sociálních sítích. Pojďme si skočit do rytmu a vychutnat si líbé tóny tří skvělých kapel. Dámy a pánové, zadejte si! Death metalová samba začíná!

FLESHLESS - zrovna nedávno jsme se s kamarádem bavili, kdy jsme tuhle partu viděli poprvé. Já myslím, že moje maličkost kdysi v roce 1997 a to přesně 1. listopadu v dnes již dávno zbouraném kulturním domě Svornost v Plzni. Předskakovali tenkrát před SIX FEET UNDER. A byli ve skvělé společnosti PANDEMIE a KRABATHOR. A taky GOD DETHRONED. Tahle smečka táhne káru plnou polámaných kostí tedy už pěkně dlouho. Viděl jsem je tolikrát, že už bych měl mít permanentku. A stále mě baví. Opět jsem z vystoupení cítil vztek, odhodlání a touhu ničit. A taky death grindcore velmi dobré kvality. Nezbývá než se opět poklonit za vytrvalost a hlavně za pořádný nářez. Hergot, kde se v nich bere tolik energie? Málem mi to urvalo hlavu.Just the other day, a friend and I were talking when we saw this crew for the first time. I think it was my little one back in 1997, exactly on the 1st of November in the now long demolished Svornost cultural house in Pilsen. They were opening for SIX FEET UNDER. And they were in great company of PANDEMIA and KRABATHOR. And also GOD DETHRONED. This pack has been pulling a cart full of broken bones for a long time. I've seen them so many times, I should have a season ticket by now. And I'm still enjoying it. Once again, I could feel the rage, determination and desire to destroy from the performance. And also death grindcore of a very good quality. Once again I have to take a bow for their perseverance and most importantly for a proper smash. Damn, where do they get so much energy? It almost blew my head off.

EXITIUM - italské black death metalisty jsem objevil při svých toulkách v podzemí teprve nedávno. Sepsal jsem recenzi, ale hlavně jsem jejich nové album poslouchal a často se k němu vracel. Na živé vystoupení jsem byl tedy velmi zvědavý. Chvílemi jsem si musel otírat obličej, měl jsem totiž pocit, že jej mám od krve. Bylo to majestátní, mocné, zároveň živočišné a organické. Koncert mě moc bavil, já mám podobný magicky vystavěný smrtící kov ušpiněný černotou moc rád. Pánové navíc umí velmi dobře hrát a dali nám to náležitě najevo. Vše se sypalo kupředu jako lavina z kostí a lebek. Bylo to zlověstné, chladné a mysteriózní. Obřad k vyvolávání temných sil jsem si opravdu užil. Několikrát jsem viděl ve stínu i samotného Satana. Rituál smrti!

I discovered Italian black death metallers only recently during my underground wanderings. I wrote a review, but mostly I listened to their new album and came back to it often. So I was very curious to see them live. At times I had to wipe my face, because it felt like it was covered in blood. It was majestic, powerful, animalistic and organic at the same time. I enjoyed the concert very much, I like this kind of magically built death metal stained with blackness very much. Moreover, the gentlemen know how to play very well and they gave us a proper show of it. Everything poured forward like an avalanche of bones and skulls. It was ominous, cold and mysterious. I really enjoyed the ceremony to summon the dark forces. I saw Satan himself in the shadows several times. The death ritual!

Recenze/review - EXITIUM - Imperitous March for Abysmal Glory (2023):
https://www.deadlystormzine.com/2023/05/recenzereview-exitium-imperitous-march.html

REBAELLIUN - obrátili jsme všechny kříže směrem dolů, zapálili černé ohně. Chyběl jenom oltář a krvavá oběť. Co se týká hudby, dostal jsem přesně to, co jsem chtěl. Prvotřídní, skvěle zahraný smrtící kov jihoamerického typu. Masakr, který mokval a byl doslova nasáklý špínou, hnisem a černou, zkaženou energií. Sandro Moreira drží dál prapor smrti a předvedl nám spolu se svými kolegy z pekla koncert, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Jako kdyby se kolem nás procházela samotná Smrt. Držela v ruce kosu a kývala se do rytmu. Mezi skladbami jsem slyšel její skřehotavý smích. Není divu, hrálo se tu hlavně pro ní i pro všechny rohaté. Prokletí moc dobře vědí, o čem píšu. Neviděl jsem kapelu už pěkně dlouho. A musím znovu potvrdit, že jejich koncerty jsou stále skvělé a smrdí sírou. Ne, myslím, že nemá cenu dodávat nic dalšího. Pokud jste chtěli poznat pravé, nefalšované reálné a zničující peklo, měli jste tu být s námi. Death metalové inferno, které nás spálilo na popel!

 

We turned all the crosses downwards, lit black fires. All that was missing was the altar and the blood sacrifice. As for the music, I got exactly what I wanted. First-class, well-played death metal of the South American type. A massacre that was literally drenched in filth, pus and black, corrupted energy. Sandro Moreira held forth the banner of death and gave us, along with his colleagues from hell, a show that I will remember for a long time. It's as if Death itself is walking around us. Holding a scythe and swaying to the beat. Between songs, I could hear her screeching laughter. No wonder, it was mostly for her and all the horns. The damned know what I'm writing about. I haven't seen the band in a long time. And I have to reaffirm that their shows are still great and smell of brimstone. No, I don't think there's anything else to add. If you wanted to experience true, unadulterated real and devastating hell, you should have been here with us. A death metal inferno that burned us to the ground!

Recenze/review - REBAELLIUN - Under the Sign of Rebellion (2023):

Zvuk byl v pořádku, návštěvnost velmi malá a všichni jsme se víceméně znali. Pivo mi chutnalo a končilo se brzy. V klidu jsem stihl vlak a celkově bylo všechno tak nějak fajn.

Manželka mi vždycky říká, že když přijedu z koncertu, tak je na mě krásný pohled. Někdy nemůžu mluvit, někdy ani moc chodit, ale pokaždé vždy zářím. Ve čtvrtek jsem byl jako sen všech ekologistů. Měl jsem v sobě velké množství energie, načerpal jsem sílu do dalších dní a spoustu jí rozdal dál, všem potřebným. Nikdo mi nikdy netvrdil, že život bude lehký. Ale já jsem a budu bojovník. Musím, nic jiného mi nezbývá. A právě podobné akce potřebuji k tomu, abych si zachoval v současné divné době zdravý rozum. Já vím, dnes jsou moderní takové ty osobní rozvoje, meditace a já nevím, co ještě. Na to nemám čas. Ale na kapely, které hrály dnes, jsem si je udělat musel. Vlak drncá směrem na Plzeň a mě se hlavou honí spousta myšlenek. Pomalu se ale třídí, ty špatné shoří a zůstává po nich jenom pachuť. Ty hezké zůstávají. Na tenhle večer budu ještě dlouho vzpomínat. Opravdu se povedl. Těm, kteří se o něj zasloužili, patří velký dík. 

Je pátek ráno. Kolem mě je ticho. Píšu tyhle řádky a usmívám se. Jsem rád, že jsou ještě místa a koncerty, na kterých je svět v pořádku. Pro někoho možná starej a přežitej, ale můj. Přistupuji s pokorou k dalšímu dni a děkuji vám za pozornost! A pamatujte, že jednou bude znít death metalová samba všude! Až to tady celé zničíme, tak tomu pevně věřím.


Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 22. června 2023

Report, photos, video - BASINFIREFEST 2023 - VOMITORY, PESTILENCE, PARADISE LOST, JUNGLE ROT, DECAPITATED, TANKARD - Spálené Poříčí - 22. 6. - 25. 06. 2023Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:

Dobrý den, hlásí se vám death metalový zpravodaj Jakub zvaný Asphyx. Hned na začátek se vám musím k něčemu přiznat. Zhřešil jsem a navštívil po mnoha letech velký komerční festival. Kdysi jsem se zařekl, že už se nikdy nechci napájet hnusným pivem, mačkat se ve frontách a poslouchat kapely, o které vůbec nestojím. Jenže jsem šel tuhle kolem jedné lavičky v Plzni a mondie, sakrblé, zaujala mě tam na plakátě spousta jmen. S koupí vstupenky jsem otálel, čekal jsem, až bude uveřejněn rozpis kapel. A ejhle, všichni mí oblíbenci hrají v brzkém odpoledni nebo časném večeru. Mohu tedy v klídku doma vegetovat a odskočit si vždy jen na pár hodin. I stalo se. 

Musel jsem si nadělat spoustu hodin v práci, ale co by člověk pro metal neudělal, že ano. Jsem už veterán, musím mít všechno připravené dopředu. Vytisknu si vstupenku, časy kyvadlové dopravy (mimochodem skvělý nápad, jen tedy, chtělo by to dodržovat časy a předpokládat, že malá dodávka neodveze tolik lidí jako autobus - jako cože? Za tohle by v normální civilizované zemi padaly velké pokuty) i linkových autobusů. Padne jedenáctá a odpíchnu si v práci. Brašna plná nabíječek, baterií a k tomu malý kompaktní foťák, abych si také mohl něco zaznamenat. Jsem ale trošku napnutý. Většinou se pohybuju v hlubokém undergroundu, mimo hlavní metalové proudy a třeba takoví GHOST mě vyloženě děsí. Omlouvám se tímto i všem fanouškům dalších hlavních hvězd. Ty jsem neviděl, nechtěl je vidět a jsem rád, že se mi to povedlo. Spal bych, až bych brečel, ale jsme na místě. Vylezu na louku u Spáleného Poříčí a vzpomínám, jaké to tady bylo naposledy. Nebyl jsem tu nějakých patnáct let, myslím. Pokud tedy dobře počítám. Hráli zde PARADISE LOST a dětem byly dva roky. S manželkou jsme zmokli. Ta letos nemohla, jsem zase jednou na misi sám. Jsem nesvůj, ve sklepích se víceméně všichni známe, ale tady? Opak je ale pravdou, mýlím se, po několika minutách, očipování a koupi prvního piva, potkávám tolik známých, že jsem až překvapený. Dostanu se pomalu do nálady, rozhýbu nohy, záda i mozek a je mi najednou moc dobře. Dobrá, to by byl nesmělý úvod. Pojďme na kapely, které jsem si ve čtvrtek vybral.  

Čtvrtek 22. 6. 2023

CEREBRAL EXTINCTION - technicko brutální nářez, kterému by určitěl víc slušel nějaký menší klub. Přesto jsem si jejich set užil. Bylo to velmi dobře zahrané, nasypané jako sůl do čerstvé rány. Klepal jsem si nohou do přesného rytmu a užíval si náležitě morbidní a apokalyptické motivy. Dobrá práce a pevně doufám, že vás uvidím brzy na nějaké akci v podzemí! A technically brutal blast, which would definitely be better suited to a smaller club. Still, I enjoyed their set. It was very well played, poured like salt into a fresh wound. I tapped my foot to the exact rhythm and enjoyed the appropriately morbid and apocalyptic themes. Well done and I sincerely hope to see you at an underground event soon!


MALLEPHYR - už jsem je neviděl hodně dlouho. Těšil jsem se a rovnou napíšu, že zklamaný jsem rozhodně nebyl. Ona je sice hudba těchto tmářů poměrně složitá a komplikovaná, ale zároveň má v sobě takový zvláštní, nebál bych se napsat tajemnný odér. Vždycky si vzpomenu na obrazy starých mistrů a jejich děsivá díla. Netřeba dále komentovat. Parádní set, skvělá prezentace a opravdové peklo! I haven't seen them in a long time. I was looking forward to it and I'll write straight away that I was definitely not disappointed. The music of these darkies is quite complex and complicated, but at the same time it has such a strange, I wouldn't be afraid to write mysterious odor. I always think of the paintings of the old masters and their eerie works. No need to comment further. Awesome set, great presentation and a real hell of a set!CATASTROFY - hola hola, pokaždé, když tuhle smečku slyším, tak si vzpomenu na starý film o Jánošíkovi. Obvzláště scéna, kdy jej věší na hák, pamatujete? Thrash metal, prvky hardcore a já nevím čeho ještě. To vše zamíchané ve velmi jedovatém a chutném koktejlu. Vyzval bych s chutí nějakou dívku k tanci, ale v mém věku by to už mohla považovat za nesolidní. Nicméně, kapela řádila na pódiu jako smyslů zbavená. Bavil jsem se a odcházel jsem spokojený. Hola hola, every time I hear this pack I think of the old movie about Janosik. Especially the scene where they hang him from a hook, remember? Thrash metal, elements of hardcore and I don't know what else. All mixed up in a very toxic and tasty cocktail. I'd love to ask a girl to dance, but at my age, she might find that uncool. Nevertheless, the band was raging like mad on stage. I had a good time and left feeling satisfied.JUNGLE ROT - když jsem před lety dělal s kapelou rozhovor, tak mi Dave Matrise prozradil, že on nikdy v žádné válce nebyl. Přesto je jejich valivý death metal natolik uvěřitelný, že jsem byl hluboko v džungli, s napalmem v zádech a puškou přes rameno. Mám pro tuhle skupinu slabost už od puberty a nedám na ni dopustit. Těžko by se mi kritizovalo. Ale ani jsem nemusel. Pánové byli jako tank, který nelze zastavit. Divocí, zběsilí, skladby jsem znal zpaměti a tak jsem si broukal pod vousy. Za mě neskutečná jízda. Každý, kdo má rád klasický old school death metal, mi určitě potvrdí. Masakr! Válka! Smrt! Skvěle! When I interviewed the band years ago, Dave Matrise revealed to me that he had never been in a war. Yet their rolling death metal is so believable that I was deep in the jungle, napalm in my back and a rifle slung over my shoulder. I've had a soft spot for this band since I was a teenager and I can't let them go. It would be hard for me to criticize. But I didn't have to. The gentlemen were like a tank that couldn't be stopped. Wild, furious, I knew the songs by heart and so I hummed along under my beard. For me, an unbelievable ride. Anyone who likes classic old school death metal will surely confirm me. Massacre! War! Death! Great!Recenze/review - JUNGLE ROT - A Call to Arms (2022):

DECAPITATED - mám rád tyhle Poláky nejvíce na albech kolem roku 2000. Pak mi nějak sešli z očí, nějak jsem neocenil jejich příklon ke groove. To je ale pryč a jejich poslední zásek "Death Culture" mi hraje už přes rok v přehrávači. Těšil jsem se moc a byl jsem za svoji trpělivost odměněn pořádnou porcí velmi kvalitníno nářezu. Perfektně seřízený stroj na zabíjení, napadlo mě jako první. Pánové se s tím moc nepárali. Vyvrhli nás zaživa, přikovali na zeď a hodili nám do ksichtů kusy krvavého masa. Jakobych padal do hlubokého hrobu. Technické pasáže velmi dobře kombinované s klasickými postupy - a výsledek? Totální inferno! I like these Poles the most on albums around 2000. Then they kind of fell out of my eyes, somehow I didn't appreciate their inclination to groove. But that's gone and their latest hit "Death Culture" has been playing in my player for over a year now. I was really looking forward to it and was rewarded for my patience with a good portion of very high quality rock. A perfectly tuned killing machine, was my first thought. The gentlemen didn't mess around too much. They threw us out alive, pinned us to the wall and threw chunks of bloody flesh in our faces. It was like falling into a deep grave. Technical passages very well combined with classical procedures - and the result? A total inferno!
Recenze/review - DECAPITATED - Cancer Culture (2022):

Poláci dohrají a mě začnou děsit davy. Kamarád se mi směje, ty vole, ty bys nemohl ani na žádnou demonstraci. Má pravdu. Dopiju a pomalu se přesunu na autobus. Potkávám partičky, co přijely hlavně na GHOST. Připadám jim divnej, prej kam jdeš a podobný hlášky. Uvědomím si, že jsem černou ovcí i v metalu. Do pravidelné linky nasedáme v Poříčí dva. Šest zastávek nikde nikdo. Na chvilku usnu a ve Štáhlavech mě probudí třicet krásnejch mladejch holek, který mají promočený trička. Nejdřív si myslím, že je to jen další porno sen, ale jsem vyveden z omylu, když se mě jedna slečna zeptá: "A co ty málčik, si zadáány?". Následuje smích. Holky z východu se chtějí vdávat. Odpovím nesměle, ale s úsměvem, že už mají smůlu. Kde jste byly, když mi bylo sedmnáct? Pak zmoknu až na kost a když jsem hezky v klídku doma, pokecám ještě s rodinou a říkám si, jak jsem si to dneska užil. Pět kapel za jeden den bohatě stačí. Mě tedy ano, stejně bych jich víc nepobral. Tak dobrou, ať vás blechy štípou celou noc. 

Pátek 23. 6. 2023

Přečtu si po probuzení oslavné články na GHOST a prohlédnu asi dvě fotky. Majestátní, maškarní, řeknu si a raději všechny sociální sítě vypnu, protože bych mohl taky závidět. Ne, dělám si srandu. Kouknu do programu, pro jistotu se ujistím, že jedu fakt jen na dvě kapely. Žena mi říká, tak tam zůstaň, dej si pivo, socializuj se. Ale to já ne, raději se vrátím a plánuju, na jakej film se budeme dívat večer. 

Kyvadlovka, louka, pivo a  jdeme zase na to, dnes to bude krátký. Protože jsem včera přežil bouřku, říkají mi doma BOUŘKOMOR. 

GODLESS TRUTH - nedávno jsem je viděl na skvěle obsazeném Transcending Obscurity festivalu v Praze a v klubu zněla kapela jako politá mrtvou vodou. Mělo to drive, sílu, spoustu nakumulované energie. Ve Spáleném Pořící to bylo hodně podobné. Moravští bardi se nás snažili vyždímat až do krve. Nutno potvrdit, že se jim to dařilo opět na výbornou. Důkazem budiž, že jsem na festival dorazil v pátek hlavně kvůli nim. Sypalo to, řezalo to, bolelo to! Přesně takhle to mám rád a dostal jsem, co jsem požadoval. Prvotřídní technický death metal, který ve mě zanechal krvavou šmouhu! Málem mi praskla lebka! I saw them recently at the well-attended Transcending Obscurity festival in Prague and the band sounded like dead water in the club. It had drive, power, a lot of accumulated energy. It was very similar in Spalené Poříc. The Moravian bards tried to wring us out till the blood. It must be confirmed that they did it again very well. The proof is that I came to the festival on Friday mainly because of them. It sucked, it cut, it hurt! This is exactly how I like it and I got what I asked for. First class technical death metal that left a bloody stain in me! My skull nearly cracked!

VEKTOR - stylizace do VOIVOD. Podobné logo, podobná témata textů, podobné postupy. Dobrá, přistupuji na jejich hru a užívám si. Znám je už nějaký čas, ale nikdy jsem jim úplně nepropadl. Poslední album se mi ale líbilo. Stejně jako páteční koncert. Dovedu si představit, že mi je řekněme dvacet, muziku právě objevuji a nosím jejich tričko. Vystoupení totiž v sobě mělo vše, co má dobrá thrashová show mít. Velkou porci rychlosti, šílenství a zajímavých melodií! Spokojenost až na kost. Stylization for VOIVOD. Similar logo, similar text themes, similar techniques. Okay, I'm stepping up my game and enjoying it. I've known them for a while, but I've never completely fallen for them. I did like their last album, though. So did Friday night's show. I imagine I'm, say, 20 years old, just discovering the music, and wearing their shirt. The show had everything a good thrash show should have. A big portion of speed, madness and interesting melodies! Satisfied to the bone.
Hele, nikdo mě nemůže obviňovat z toho, že bych byl línej. Kdo z vás by jel na otočku na dvě smečky? Schválně, sáhněte si do svědomí. Nevím už, kdo mě přemlouval, abych zůstal, ale nechci. Soráč, dál už to není nic pro mě a zase jsem divnej a jinej a připadám si jako v patnácti, když jsem začínal s metalem. Musím ale uznat, že na velkých fesťácích jsou hezký holky. To my u nás ve tmě nemáme nebo je pro samou muziku nevidíme. Výjimky budiž opět potvrzením. V autobuse cestou zpět hraje nějakej Hrůza nebo co. Dívky vedle mě si pobrukují a houpají se do rytmu. Pamatuju si "naše" holky, že tenkrát v pravěku dělaly podobné pohyby na rock a metal. Ale nevadí, doma mám paklík pivka, osprchuju se a na otázku, jaký to bylo, odpovím, super. Já si umím koncerty užít. Hezké sny přátelé. 

Sobota 24. 06. 2023

Můžu spát dlouho, což je super. Na místo činu se vracím až ve tři. Dnes to bude vostrý, směju se u oběda. Jedu na tři kapely. Nemýlím-li se. Ne, mám pravdu. Můžu tak chvilku přemýšlet a být jako nějaké mladé děvče, které neví, co na sebe. Mám plnou skříň triček a nemůžu si vybrat. Neprožívej to, nejdeš do klubu, tady stejně nikdo nebude vědět, co to je za jméno na tvých prsou, smějí se mi v rodině a úsměv mi zůstane i cestou do Poříčí. Poslouchám DECAPITATED a říkám si, že mi je tak nějak dobře na těle i na duši. Vyspaný do růžova, s jasnou lící i myšlením znovu vstupuji do areálu. U Tutatise, pojďme na to!
Poznámka autora - zkuste si mnou navštívené kapely vyhledat na naše webu. Máme s nimi spoustu rozhovorů a recenzí na aktuální alba....Author's note - try to search for the bands mentioned by me on our website. We have lots of interviews and reviews of current albums....

PESTILENCE - Patrick Mameli a jeho věrní nastoupili a rozsekali mi obličej do krve. Dovedu sice pochopit, že některým fanouškům jejich současná tvorba nevoní, ale nikdo jim nemůže upřít originalitu. Když si vezmete stará alba nebo poslední záseky, stále jsou sví a nepřehlédnutelní. Mám pro ně velkou slabost. Bylo to velmi technické, narvané komplikovanými riffy, chorobným vokálem. Stál jsem pod pódiem a uvědomoval si, jak jsou Holanďané pro žánr vlastně zásadní kapelou. Užíval jsem si jejich hudbu, jako nějaké divoké tsunami. Nechal se unášet jejich děsivými fantaziemi. Smrt se procházela mezi námi a já byl spokojený jako ten nejbrutálnější vetřelec z vesmíru. Patrick Mameli and his loyalists came in and cut my face to a bloody pulp. While I can understand that some fans don't like their current work, no one can deny them originality. If you take old albums or recent hits, they are still fresh and unmissable. I have a big soft spot for them. It was very technical, packed with complicated riffs, sick vocals. I stood under the stage and realized how essential the Dutch are to the genre. I was enjoying their music, like some wild tsunami. I got carried away by their eerie fantasies. Death walked among us and I was as content as the most brutal alien from outer space.

Recenze/review - PESTILENCE - Exitivm (2021)

TANKARD - pivo přijde vždycky k chuti. Já tyhle bratry z mokré čtvrti obdivuji víc, než kde jakou "slavnější" thrash metalovou skupinu. Líbí se mi jejich melodie, obdivuji vokály. Navíc, když popíjíme s kámošema, tak jejich desky nikdy neurazí. A naživo? S koncertem v Praze před lety, kdy jsme byli i v zákulisí a následným nočním tahem se to nedalo srovnat, ale zase na druhou stranu, sranda to byla úplně stejná. Ono může vypadat jejich tvorba jako taková legrace pro legraci, ale nenechte se mýlit. Všechno je krásně promyšlené, hezky se to poslouchá a navíc, je to pro mě kult. A svůj status kapela potvrdila i v sobotu. Na zdraví! Beer always comes in handy. I admire these brothers from the Wet Quarter more than any "famous" thrash metal band. I like their melodies, I admire their vocals. Plus, when I'm drinking with my buddies, their records never offend. And live? I couldn't compare it with the concert in Prague years ago, when we were backstage and the subsequent night drag, but on the other hand, it was just as much fun. Their work may look like such fun for fun's sake, but make no mistake. It's all beautifully thought out, it's nice to listen to, and what's more, it's a cult for me. And the band confirmed their status on Saturday. Cheers!

 


PARADISE LOST - nedávno jsem je viděl v plzeňské Šeříkovce, kde byli vynikající. Uzavřený prostor se pro tuhle legendu přeci jen hodí více. Před lety jsem je zase viděl s manželkou na stejném místě. Pršelo a my začínali vychovávat své děti. Tahle kapela navíc patří od mé puberty k jedněm ze zásadních. Mám rád skoro všechna jejich alba a jsem velkým fanouškem. Minulý podzim se mi líbili víc, ale špatné to nebylo ani tentokrát. Uklidnil jsem se, ponořil do sebe, nechal se unášet na melodiích, které jsou dnes již notoricky známé. Odmyslel jsem si všechno kolem, napojil se jenom na hudbu. Stejně si je jednou nechám zahrát na svém pohřbu. Víc dodávat nebudu, protože je to jenom mezi mnou a PARADISE LOST. I saw them recently in the Šeříkovka in Pilsen, where they were excellent. A closed space is more suitable for this legend. Years ago I saw them again with my wife in the same place. It was raining and we were starting to raise our children. Plus, this band has been one of the essentials since I was a teenager. I like almost all of their albums and am a huge fan. I liked them better last fall, but they weren't bad this time either. I calmed down, immersed myself, let myself drift off on the tunes that are now notorious. I turned my mind away from everything around me, connected only to the music. I'll still have them played at my funeral one day. That's all I'm going to say, because it's between me and PARADISE LOST.

 Všichni kolem mě jsou rozjuchaní, opivnění a o panáky také nebylo nouze. Jsem rád, že jsem nakonec volil autobus a ne auto. To až zítra, to jezdí spoje blbě. Pojedu na otočku. Ale zatím se vracím do Plzně, spokojený a mentálně odpočatý. Normálně bývám z takového počtu lidí na nervy, ale dnes, to ne. Cestou mě v autobuse osloví neznámá žena a jestli prý chodím do Divadla pod Lampou. Řeknu, že ano, na death metal, ale ona si mě pamatuje jako přednášejícího o zdravé stravě. Nechápu, já milovník výpečků a jitrnic? Políbím raději doma ženu, zeptám se jak je a pak oba spočineme v obětí. Je čas jít spát, řekneme si poměrně pozdě, protože dopíjím zásoby a v Retro music TV zrovna pěkně hrají. Nechte si zdát o něčem hezkém, třeba o mě...

Neděle 25. 06. 2023

Na autě je tlustá vrstva pylu. Zkontroluji benzín. Uff, půlka nádrže. Sednu si do auta a udělá se mi blbě. Vylezu a jedu raději kyvadlovkou. Nějak se na mě všechny ty náročné dny podepsaly. Inu chlapče, už ti fakt není dvacet, abys mohl tři dny chlastat a zůstal jura. Potkám kámoše z CUTTERED FLESH, vlezu do areálu a jsem pokorný. K muzice, ke svému tělu, k lidem okolo. Bavím se s kamarády a známými, kteří jsou na tom podobně jako já. Každý má svoje oblíbené kapely i styl, ale hlavně je legrace. V dnešní době docela zázrak, nemyslíte?

Poznámka autora - zkuste si mnou navštívené kapely vyhledat na naše webu. Máme s nimi spoustu rozhovorů a recenzí na aktuální alba....Author's note - try to search for the bands mentioned by me on our website. We have lots of interviews and reviews of current albums....

S.D.I. - řvali jsme jejich texty, když jsme chodili v devadeátkách z hospody. Stará alba jsou navždy zakódovaná v mých genech. Až navěky, amen! Kapela je už v jiné sestavě, přesto mě stále baví. Já vím, je v tom tentokrát velké množství nostalgie, ale to se nedá nic dělat. Krev jen tak nevyměníte. Dovolte mi prosím, abych si jen tak trošku zavzpomínal. Na všechny kamarády, kteří už nejsou mezi námi. Na nekonečnou řadu lidí, které potkávám a mají mě rádi. Jo, přesně o tomhle jejich veselý metal byl. Zpíval jsem, neuměle notoval a pak mi došlo, že jsem úplně mimo a usmívám se. Rád jsem zase jednou slyšel ... "Bang your head, jump and scream...Get crazy, you know what I mean." A kdo by taky ne? We used to shout their lyrics when we were walking home from the pub in our nineties. Old albums are forever encoded in my genes. Forever and ever, amen! The band is a different line-up now, but I still enjoy it. I know, there's a lot of nostalgia this time around, but it can't be helped. You can't just change the blood. Please allow me to reminisce just a little bit. To all my friends who are no longer with us. The endless number of people I've met who love me. Yeah, that's what their happy metal was all about. I was singing, I was taking notes, and then I realized I was out of my mind and I was smiling. It was nice to hear... "Bang your head, jump and scream...Get crazy, you know what I mean." Who wouldn't?


Recenze/review - S.D.I. - 80s Metal Band (2020)

VOMITORY - jsou zpět. Sice tvrdili, že už nebudou nahrávat novou desku, že budou vystupovat jen sporadicky, ale jsou znovu tady. Na zemi zase leží rozsekaná těla a nad nimi stojí rozkročený vrah se sekyrou v jedné ruce a pivem v druhé. Byla to esence švédského death metalu, notně ušpiněného brutalitou. Nové album se povedlo a skvělý byl i nedělní set. Byl jsem zpátky v devadesátkách. Řádil jsem pod pódiem a svět byl můj. Možná jsem už dnes ohlodaný časem, ale skvělý death metal zahraný od srdce pořád poznám. Přísahám bohu, že to byl takovej nářez, že se museli otáčet andělíčkové prdelkama nahoru i v kostele svatého Bartoloměje v Plzni. Jakoby někdo otevřel dveře do márnice, která byla dlouhé roky zavřená. VOMITORY jsou ve skvělé formě a nakopali nám pořádně prdel! They're back. They said that they won't record a new album anymore, that they will perform only sporadically, but they are here again. Once again, there are dismembered bodies on the ground, and standing over them is a straddling killer with an axe in one hand and a beer in the other. It was the essence of Swedish death metal, stained with brutality. The new album was a success and the Sunday set was also great. I was back in the nineties. I was driving under the stage and the world was mine. Maybe I've been gnawed by time, but I still know great death metal played from the heart. I swear to God, it was such a blast that the little angels must have been turning their asses up in St. Bartholomew's Church in Pilsen. It's like someone opened the door to a morgue that's been closed for years. VOMITORY are in great shape and they kicked our ass!Recenze/review - VOMITORY - All Heads Are Gonna Roll (2023)

Vidím ještě PRO-PAIN, kteří do nás nasypali absolutně natlakovaný hardcore z New Yorku. Byli vynikající, stejně jako melancholicky melodičtí a progresivní rockeři HAKEN. Obě kapely si ale už jen vychutnávám, nefotím. Je na mě znát, že budu mít za několik hodin úžeh, dehydrataci a křeče. 

Domů jedu brzy, zítra musím do práce. Postupně a pomalu se začnu přepínat do klasického módu. Bojuji s následky slunce. Už teď ale vím, že jsem udělal dobře. Bude na co vzpomínat. Navíc, za tolik kapel byla cena více než příznivá. 

Pivo, prostředí - zase tolik příznivá ale nebyla cena piva. Plzeň dvanáctka za sedmdesát. Návštěvnost také nebyla moc vysoká. Nevím jak Ghost, ale jinak se areálem potulovalo nějakých 1000 - 1500 lidí? Nevím, každopádně žádné fronty na pivo, žádné tlačenice.  Co se týká prostředí, tak jediné, co mi chybělo, tak bylo nějaké místo ve stínu. Jídlo jsem neochutnal. Nepovažuji se za chudého, ale jedl jsem raději doma. Přišlo mi to drahé. Super ale bylo, že šly koupit vstupenky jen na jeden den.

Před úplným závěrem by se slušelo poděkovat všem, kteří se mnou popili, pokecali nebo třeba jen prohodili pár slov. Festival tím získal úplně jiný rozměr. Někteří z vás jste mě až dojali. Je krásné psát pro srdcaře a pak vás potkat v reálu. Tomu se nic nevyrovná. Opravdu moc děkuji! Spojuje nás muzika, jako tomu kdysi bývalo. A znamená to hrozně moc, nemyslete.


Já vím, report je takový odlehčený, mladí by řekli light, friends. Ale netřeba si plácat nějak zbytečně játra. Jsem prostě starej death metalovej pes, co si kousek od baráku udělal radost, zhlédl několik svých oblíbenců a občas se přichomýtl i k někomu dalšímu. Za mě spokojenost. Zvuk, organizace, nemám vlastně žádných připomínek. Možná, kdybych spal v kempu, parkoval u areálu nebo jedl nějaká jídla, třeba bych něco kritického utrousil. Ale takhle? Pokud bude festival pokračovat v podobném duchu, přijedu vždycky rád. Na Metalfestu pro mě už dávno nic nehraje a žádná jiná velká akce podobného ražení v Plzni vlastně ani není. Byl bych samozřejmě rád, kdyby byl z BASINFIREFESTU takový menší Brutal Assault, ale chápu i komerční hledisko. Už takhle ušli pořadatelé velký kus cesty. Od děsivých vesnických zábavovek až k současné podobě. Našel jsem si to svoje. Víc nechci a ani nepotřebuji. Howgh, domluvil jsem. Zbytek si přečtěte v oficiálních médiích nebo u zasvěcených znalců "velkého" metalu. 

Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER