DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 19. října 2017

Home » » Recenze/review - CHOKED BY OWN VOMITS – Shit World (2017)

Recenze/review - CHOKED BY OWN VOMITS – Shit World (2017)


CHOKED BY OWN VOMITS – Shit World
CD 2017, Nice To Eat You Records & Rotten Roll Rex

for english please scroll down

Mouchy jak známo, vyhledávají smrduté věci. Usedají na ně, pochutnávají si na všem tom zápachu, aby pak odlétly a roznesly nějakou tu infekci kolem. A teď si představte, že stojíte po kolena v odpadní jímce, brodíte se v exkrementech a nad hlavou se vám vznáší hejno much. Cítíte to? Cože, že tomu něco chybí? No zajisté, chtělo by to nějakou hudbu. Co byste řekli třeba na takové české gore grindery CHOKED BY OWN VOMITS?

Mám doma jejich novou desku, prohlížím si stylově vyvedený obal a vzpomínám na rok 1986, kdy jsem na videokazetě poprvé viděl hororový sci-fi film Moucha. Pánové se jím volně inspirovali a použili úryvky z něj mezi skladby. Krásně doplňují celkovou atmosféru. Protože jak známo, co svět světem stojí, stále je "ve sračkách" a na ty jdou mouchy nejvíce. "Shit World" je tak velmi příhodným názvem desky.


Jsem hrozně rád a bez obalu nahlas říkám - je opravdu dobře, že nemáme co do činění s dalším tanečním grindem v řadě. Abych pravdu řekl, jsem jím už trošku přežraný. CHOKED BY OWN VOMITS na to jdou letos trošku jinak. Propracovaněji. Neztrácí nadhled, sranda je pořád, ale také se vkrádá určitá temnota, častější bolestivý nářez. Je slyšet, že si gentlemani dali záležet a oproti minulé desce "Shit Autopsy" (2009) se posunuli o řád výše. Občas se sice vkrádá lehká monotónnost, ale to bych přičítal spíše stylu jako takovému. Na "Shit World" se dočkáme šílených zběsilých pasáží, občasných pomalejších melodií, vyzývajících k tanci i dunivého murmuru. Líbí se mi zvuk, i v rámci žánru pestrý vokalistův projev. Nahrávka určitě osloví fanoušky třeba takových CARCASS, NAPALM DEATH, RAZORRAPE, snad HAEMORRHAGE, DEAD INFECTION. Za mě řeže novinka tím správným směrem a pokud jste fanoušci žánru, neměla by vám tahle deska rozhodně chybět ve sbírce. Svět se v prdel obrací, tak proč si ještě neudělat pořádnou gore grindovou radost, nemám pravdu?

PoznámkaCHOKED BY OWN VOMITS v současné době hledají bubeníka. Takže přátelé, pokud umíte vzít do ruky paličky a nebojíte se nastoupit do pořádně rozjetého gore grindového vlaku, tak neváhejte!


Asphyx says:


As we all know, flies are looking for smelly stuff. They use it for them, they enjoy all the smell, then fly away and carry some infection around. And now imagine that you stand on your knees in the waste sump, you wander in excrement and a flock of flies floats over your head. Do you feel it? That something is missing? Of course - some music. What would you say about Czech gore grinders CHOKED BY OWN VOMITS?

I have their new album at home. I look at the stylish packaging and I remember 1986 when I first saw the horror sci-fi film „ Fly“ on the videotape. The gentlemen inspired by the film freely and the excerpts from the film put between the songs. Beautifully complement the overall atmosphere. Because as we know what world is standing by…the world is still "in shit" and the flies love shit the most. So "Shit World" is a very convenient album name.

I'm very happy and I say loudly - it's really good that we have nothing to do with another dance grind in a row. To tell you the truth, I'm a bit overfull by dance grind. CHOKED OWN VOMITS are a bit different this year. More sophisticated. They do not lose overlook, fun is still presented but as well some darkness and a more painful sneeze, is traversed. It is heard that the gentlemen have made a step front and compared to the previous album "Shit Autopsy" (2009) they shifted the order above.

Occasionally a slight monotony is traversed, but I think is because of music style. On „Shit World“ we can see mad frantic passages, occasional slower tunes, dancing and dull murmur. I like the sound, even in the genre of a varied vocalist's speech. The recording will surely appeal to fans such as CARCASS, NAPALM DEATH, RAZORRAPE, perhaps HAEMORRHAGE, DEAD INFECTION. The novel is cutting me in the right direction and if you're a genre fan, this album should not be missing in your collection. The world is turning to shit, so why not make a real gore grind joy yet, right?

Note: CHOKED BY OWN VOMITS are currently looking for a drummer. So friends, if you can pick up the drumstick and are not afraid to get in on a well-run gore grind train, so do not hesitate!


tracklist:
Small Dark Age
Stressland
Cemeteries Along Roads
The Day When I Lost in My Self
Dram Is Over
Let to Rot
Fast Way to Hell
Fusion
Coffin Nails
Asshole in Flames
Shit World
Like Thousands Suns
Dust
Pickled Quark Cheese
Cruel Face of Life
The End of the Shit World


band:
Kveetaak – guitar, vocal
Feelipee – bass
Hell Johan – drums and few guitar bziiiks

Share this games :

TWITTER