Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. října 2017

Home » » Recenze/review - CONSUMED BY VULTURES - In Eterno (2017)

Recenze/review - CONSUMED BY VULTURES - In Eterno (2017)


CONSUMED BY VULTURES - In Eterno
CD 2017, Nice to Eat You Records/ Rotten Rollex Records

for english please scroll down

Probudím se a rekapituluji včerejší den. Provázela mě jím šílená krvavá práce. Pracuji na lidských jatkách a s chutí porcuji nebohá těla. Jsem ztracený, zničený, šílený. Říkají o mě, že mám divný pohled. Kdo by neměl, řekněte mi? Trávit dlouhé hodiny ve špíně, hnisu a beznaději? 

Švýcarští brutal death metalisté jsou klasici v tom nejlepším slova smyslu. Jejich hudba je krvavá, syrová, ošklivá, jako stará opuštěná jatka za městem. Už dávno neslouží ke svému účelu, už dávno tu visí na hácích nebožáci, co propadli peklu. Všechno tohle ve mě hudba těchto šílenců evokuje. Připomíná mi surový horor s maniakální náladou."In Eterno" je tradičním albem v brutálním stylu. Občas na povrch vylezou slammové chvilky morbidní poezie. Hlavní je ale stará dobrá smrt. Ta je cítit z každé skladby, z každého tónu. Ne, CONSUMED BY VULTURES neobjevují nic nového, ale jejich řemeslo je poctivé a uvěřitelné. Jinak je vše v nejlepším pořádku. Zpěvák je morbidní jako pitva na živém těle, obal šílený a zvuk pořádně bolestivý. Zdá se, že CONSUMED BY VULTURES zvládají svoji řeznickou práci velmi dobře. Některé momenty nedovedu vyhnat z hlavy. Výsledný dojem je náležitě masakrující. Líbí se mi, že se nezapomíná na vytvoření temných nálad, atmosféry opuštěných jatek i maniakální zážitky spojené s těmi nejlepšími pitvami. Brutal death metal v klasické podobě, který vám sedře kůži z obličeje. Velmi dobře!


Asphyx says:

I wake up and recapitulate yesterday. It was a crazy bloody job. I work on human slaughterhouses and cut down poor bodies. I am lost, destroyed, mad. They say I have a strange look. Who should not, tell me? To spend long hours in dirt, pus and despair?

Swiss brutal death metalists are classics in the best way. Their music is bloody, raw, ugly like an old abandoned slaughterhouse behind the city. Which is not used for a long time. Long-time just poor people who are fallen into hell are hanging there from the hooks. Everything in me is evoking by the music of these maniacs. It reminds me - raw horror with a manic mood.

"In Eterno" is a traditional album in brutal style. Occasionally slamming moments of morbid poetry come out. But the main thing is good old death. It feels from every song, from every tone. No, CONSUMED BY VULTURES have nothing new, but their craft is honest and trustworthy. Otherwise everything is in the best order. The singer is morbid like an autopsy in a living body, the crap is mad and the sound is really painful. CONSUMED BY VULTURES seems to manage their butcher work very well.

Some moments I cannot get out of my head. The resulting impression is properly massacred. I like not forgetting to create dark moods, the atmosphere of abandoned slaughterhouses and the maniacal experiences associated with the best of the autopsy. Brutal death metal in a classic form that scratch your skin from your face. Very good!


tracklist:
1. New Born 04:48
2. The Faceless God 03:49
3. The Choice 05:26
4. Sky Obscuration 01:21
5. Kill to Be Supreme 05:26
6. Your Demise 04:54
7. Meditation 03:53
8. Behold the Devastation 04:06
9. Omega 03:42
10. Kill to Be Supreme (Orchestral Version) 02:10

band:
Nereo Costantini-Drum
Timoteo Costantini-Guitar
Mattia La Delfa-Guitar (Fb. Kensored Still)-
Matteo Valenti-Bass
Alex Medici-Vox (Fb. Alex Med)
Simone Di Cerbo-Vox

Share this games :

TWITTER