DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - BLAZE OF PERDITION - Conscious Darkness (2017)

Recenze/review - BLAZE OF PERDITION - Conscious Darkness (2017)


BLAZE OF PERDITION - Conscious Darkness
CD 2017, Agonia Records

Všichni byli ve velkém údivu, když do mě poprvé bodli. Vytékal ze mě hnis, špína a křičel jsem nesrozumitelná slova plná rouhání. Obrácené oči v sloup, dávno prokletá duše. Kolem nohou se mi proplétal černý had, posel z podsvětí. Už jen pár chvil a jsem u vás, v temnotě!


Polští BLAZE OF PERDITION jsou dlouholetými členy řádu šedých bojovníků. Byli posláni na zem, aby zde svojí hudbou předali dávná poselství o smrti, spiritualitě, zlých proměnách duše. Jsou přesně kapelou, která u jedněch vyvolává radostně úšklebný orgasmus a jiným zase vstávají vlasy hrůzou a odporem. Je to tak dobře, hudba má přeci vyvolávat emoce. U "Conscious Darkness" mám neodbytný pocit, že mi někdo zarazil do hlavy obrovský trychtýř, kterým mi teče do hlavy veškerá temná energie vesmíru.Za moji maličkost, pokud budu nahlížet na desku jako fanoušek, tak mi přijde někdy až moc rozvláčná. Je spíše meditací, než pravověrným black metalovým vyhlazením. Pokud jde o stylovou podobnost, zmiňuji bez uzardění DEATHSPELL OMEGA, TEMPLE OF BALL, DYSANGELIUM, VALKYRJA, AOSOTH, plus samozřejmě klasici MARDUK, MAYHEM, DISSECTION, SACRAMENTUM. Oproti minulé desce bych slyšel lehký příklon k větší atmosféričnosti a rozvláčnosti. Zda je to dobře bych nechal na každém z vás. Osobně se zmítám někde mezi velkým obdivem a občasným nepochopením. Odborná veřejnost zajisté zaplesá a bude album vynášet do samého pekla. Tentokrát bych se s chutí přidal. "Conscious Darkness" je rozhodně značně povedenou černou záležitostí a pro mě také počinem, který mě z black metalu letos oslovil asi nejvíce. Vynikající deska, doslova narvaná tmou!


sumarizace:

Novinka polských BLAZE OF PERDITION je hodně zlým poselstvím ze záhrobí. Marně jsem na novince hledal nějaké slabé místo. Našel jsem jen totální nihilismus, velmi dobré nápady a absolutní atmosféru zla. Pokud byste si rádi nechali vyměnit krev, držte se od BLAZE OF PERDITION  raději dál. Jinak vám zhnisají vnitřnosti, spálí se vám mozek a do smrti už nikdy nespatříte světlo. Brány pekelné jsou otevřeny dokořán a novou desku jsem dosadil na pomyslný trůn letošních black metalových alb. Zlo nelze zničit, lze ho ale zhudebnit. BLAZE OF PERDITION jsou toho jasným důkazem. Vynikající deska, doslova narvaná tmou!


Asphyx says:

A new album of Polish BLAZE OF PERDITION is very evil message from the beyondI vainly looked for some weak spot. I found total nihilism only, very good ideas and an atmosphere of absolute evil. If you would like to change your blood, keep away from BLAZE OF PERDITION. Otherwise your insides start to fester, your brain will burn and you never see the light. The gates of hell are wide opened and the new record I appointed to an imaginary throne of this year's black metal albums. Evil can't be destroyed, but it can be set to musicBLAZE OF PERDITION is clear proof. Excellent album, really packed with darkness!

tracklist:
01. A Glimpse of God
02. Ashes Remain
03. Weight of the Shadow
04. Detachment Brings Serenity

band:
XCIII - Guitars (2007-present)
Sonneillon - Vocals (2007-present)
Vizun - Drums (2011-present)
    
Share this games :

TWITTER