Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. prosince 2017

Home » » Recenze/review - AKEPHALOS - Headless Demon Angel (2017)

Recenze/review - AKEPHALOS - Headless Demon Angel (2017)


AKEPHALOS - Headless Demon Angel
CD 2017, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Našel jsem u nás před domem ostatky neznámého těla. Chladně ležely na ulici a vyčítavě hleděly do mé tváře. Kdo jsi? Jaké jméno měla tvoje smrt? Vyděšený a zohavený obličej neodpovídá. Ruce v posmrtné křeči, mráz vkrádající se do našich snů. Někdo tě pohodil u cesty, jako kus nepotřebného hadru. Řekneš mi své jméno?

Poslouchám novinku amerických AKEPHALOS a do mého nitra se pomalu vkrádají temné stíny. Brutální death metal, okořeněný chladnými, až doomovými pasážemi a ostře ledovými sóly mě postupně stahuje do svých sítí. Vypadá to, že bude na nějaký čas mým věrným společníkem v záhrobí.AKEPHALOS je dnes one man projektem/kapelou Brandona Bolinga, člověka, který vás svými riffy postupně přesvědčí o tom, že peklo opravdu existuje. Občas jsou některé skladby až moc rozvláčné, zvuku by také slušela větší průraznost a divokost. Jako celek je ale "Headless Demon Angel" zdařilým dílem. Líbí se mi, že se nejedná jen o dnes tolik časté perfektně zahrané řemeslo, ale že mají songy také svoji osobitou atmosféru a náladu. Cítím zde odkazy MORBID ANGEL, INCANTATION a IMMOLATION. To vše zabaleno v takovém zvláštním odéru, který se pro moji maličkost stává každým dalším poslechem víc přitažlivější. Doporučuji album poslouchat v klidu, nechat jej působit a pak uslyšíte sami. Až potkáte jako já, svoji vlastní mrtvolu, tak vám vše zapadne krásně temně dohromady. Death metal, který vás zahalí do černého pláště nekonečné tmy. Velmi dobře!Asphyx says:

I found the remains of an unknown body in front of our house. They were laying on the cold street and stared at my face. Who are you? What was the name of your death? Terrified and mutilated face is not answering. Hands are in the after death spasm, a frost going right into your dreams. Someone just got you out by the road like a piece of unnecessary rag. Will you tell me your name? 


I listen to the new album by American AKEPHALOS and inside of my soul are getting dark shadows. Brutal death metal spiced up with cold and doom passages and sharply cold solos. All of that pulls me into its nets. It looks like that this album will be my friend while traveling to the other side after my death. 

AKEPHALOS is a project of one man Brandon Boling – a person who will convince you with his riffs that the hell is real. There are some songs which are too lengthy. The sound might be better with a little bit of punchiness and wildness. As a whole the album “Headless Demon Angel” is a good work. I like that it is not a perfectly played piece of art (as other bands and albums are) but these songs have their personal atmosphere and mood. I feel the inspiration by MORBID ANGEL, INCANTATION and IMMOLATION. All of this is wrapped up in an interesting smell which become more and more pleasant for me with each listening. I recommend listening to the album in quiet place, just let it work on you and you will hear it yourself. When you will meet your own dead body, everything will sit in one beautiful dark piece. Death metal which will cover you into a black coat of endless darkness. Very good!


tracklist:
1. Spewed Forth from the Womb of Hell 04:52
2. The Sins of a Sadistic Priest 03:45
3. Headless Demon Angel 05:39
4. Sermon of Evil 03:49
5. Suffer Forever 04:14
6. Putrid Rot 03:57
7. The Hierophant 03:53
8. Corpse Made Halo 03:34
9. Apocrypha 02:58
10. Ophidian Desecration 04:36

band:
Brandon Boling- Vox, Lead Guitars, Rhythm Guitars, Songwriter and Music Engineer/Producer!
Adina Blase – Bass and Backing Vox

Share this games :

TWITTER